Ç-G

Çağatay, N., “Türk Nasıl Harpeder” Yeni Sabah, 14 Eylül 1940.

 

Çakır, Fahri, Elli Yıl Önce Anadolu ve Şark Cephesi Hatıraları + Sivas Kongresi, İstanbul: Çınar Matbaası, 1967.

 

Çakır, Ömer, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, İstanbul: Akçağ Yayınları, 2006.

 

Çakmak, Fevzi, Batı Rumeli’yi nasıl kaybettik? = Garbi Rumeli’nin suret-i ziyaı ve Balkan Harbi’nde Garb Cephesi, yay haz.  Ahmet Tetik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Çakmak, Fevzi, Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi:1935 yılında Harp Akademisinde verilen konferanslar. Yay. haz. Ahmet Tetik, Sema Kiper, Ayşe Seven, Y. Serdar Demirtaş. Ankara: Genelkurmay ATESE Denetleme Başkanlığı, 2005.

 

Çaldağ, Cevdet, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nin İki Yanı, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.

 

Çalıka, Hurşit (yay. haz.), Kurtuluş Savaşında Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalıka’nın Anıları, İstanbul: Gülen Ofset, 1992.

 

Çalışlar, İzzeddin, Gün Gün, Saat Saat İstiklal Savaşı'nda Batı Cephesi Org. İzzetin Çalışlar'ın Anılarıyla, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Çalışlar, İzzeddin, İstiklal Savaşı hatıraları. Gediz, Kütahya ve İkinci İnönü muharebelerinde 61nci Tümen, der. Zekeriya Türkmen, Nurcan Aslan, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, 2006.

 

Çalışlar, İzzeddin, İstiklal Savaşı Hatıraları Sakarya Meydan Muharebesinde 1’nci Grup, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, 2006.

 

Çalışlar, İzzeddin, On Yıllık Savaş, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

 

Çalışlar, İzzeddin – Tufan, Mesut Yaşar, Yüz Yıl Sonra Balkan Savaşları Tarafların Gözüyle Büyük Yenilginin Eleştirisi, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Çantay, Hasan Basri, Kara Günler ve İbret Levhaları. İstanbul: Ahmed Said Matbaası, 1964.

 

Çambel, Hasan Cemil, Makaleler Hatıralar, İstanbul: Türk Tarih Kurumu, 1987.

 

Çamlıbel, Ali, Biz Esir Düştük (Yüzüncü Yılında 1. Dünya Savaşında Kıyıma Uğrayan Askerlerimizin Hikayesi, İstanbul: Akıl Fikir Yayınları, 2015.

 

Çanakkale, Kazım (haz.). Paşa Kazım Anlatıyor, Hatıralarım. Eskişehir: Güzeliş Matbaası, 1944.

 

"Çanakkale’de”, Vakit, 7 Teşrin-i Sani 1917.

 

Çanlı, Mehmet (der.), Çanakkale'den Doğu Cephesine Hüseyin Avni Gençoğlu'nun Hatıraları, İstanbul: ? Murat Kitap ve Yayınevi.

 

“Çar Ordularıyla Çarpışan Türk Kadınları”, Son Posta, 25 İkinci Kanun 1935.

 

Çelebi, Mevlüt, “Bir Kaç Hatırat Hakkında”, Tarih ve Toplum, Sayı: 111, (Mart 1993), s. 59-61.

 

Çerkes Ethem, Anılarım, İstanbul: Berfin Yayınları, 2005.

 

Çerkes Ethem, “Çerkes Ethem’in Bir Mektubu”, Tarih Dünyası, Sayı: 25, Cilt: 1, (Eylül 1951), s. 1133-1134.

 

Çerkes Ethem, Hatıralarım, İstanbul: Bizim Kitaplar Yayınevi, 2014.

 

“Çerkes Ethem Hadisesi ve Tarih Mahkemesini Bekleyen gerçek Hatıralar”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 11, Cilt: 2, Yıl: 1, (Aralık 1964), s. 914-915.

 

Çetinkaya, Ali, Malta'dan Mefharet Hanım'a Sürgün Mektupları, der. Oktay Şimşek, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Çetinkaya, Ali, Ali Çetinkaya'nın Milli Mücadele Dönemi Hatıraları Cumhuriyetin 70. Yılına Armağan, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1993.

 

Çetinkaya, Ali, Askerlik Hayatım (1914-1922) Irak Cephesi, İşgal İzmir'i ve Ayvalık, der. Zeki Dilek – Oktay Şimşek, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Çetinkaya, Hikmet, "Savaş Alanından Anılar no:1-3", Cumhuriyet, 26-28 Ağustos 1972.

 

Çetinkaya, Mefharet, İkbal, Yıkım ve İşgal (1900-1921) İstanbullu Bir Genç Kızın Anıları, der. Oktay Şimşek, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Çevik, Zeki, İsmail Naim Bey'in Hatıraları, İstanbul: Şehir Yayınları, 2012.

 

Çınar, Ramazan. Harp Hatıralarım. HMGD V/60 (Şubat 1961) 29-32.

 

Çınay, Vasıf, Acı Hatıralarla Dolu Olan Mütarekeden Sonraki Kurtuluş Sevinci, HTM 1/6 (1.7.1968) 14-17.

 

Çiçek, Rahmi, “Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyetinin Faaliyetleriyle İlgili Bir Belge”, Tarih ve Toplum, Sayı: 116, Cilt: 20, (Ağustos 1993), s. 14-15.

 

Çil, Gönül, Dedemin Anlattıkları Yemen'den Çanakkale'ye, İstanbul: Ulak Yayıncılık, 2016.

 

Çolak, İbrahim, Milli Mücadele Esnasında Kuva-yı Seyyare Kumandanlığıma Ait Hatıratım, der. Orhan Hülagü, İstanbul: Emre Yayınları, 1996.

 

Çöl, Emin, Çanakkale-Sina Savaşları Bir Erin Anıları, İstanbul: Nöbetçi Yayınevi, 2009.

 

Çulcu, Murat (der.), Filistin Ricatı " Erkan-ı Harb Binbaşısı Vecihi Bey'in Anılar ", İstanbul: Arba Yayınları, 1993.

 

Çulcu, Murat, İkdam Gazetesi'nde Çanakkale Cephesi, İstanbul: Denizler Kitabevi, 2004.

 

Çulcu, Murat (der.), Kaymakam Şerif Beyin Anıları-Sarıkamış, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2005.

 

Çulcu Murat (yay. haz.), Yeni Mecmua’nın Nüsha-i Fevkaladesi: Çanakkale 18 Mart 1915, İstanbul: E Yayınları, 2006.

 

Dai. Adil. Olaylarla Gaziantep Savaşı, Gaziyurt Matb.. Gaziantep 1992. Abdülkadir Dai. 57-60; Nakıp Ali, 65-66; Hacı Çavuş 127-128; Kâmil Haznedar, Ali Nadi Ünler, Hanefi Koçun. Zeynel Şahbaz, 141-144; Mustafa Alçı, 164-165; Tevfik Üner, 184-185; Ali Nadi Ünler, 187-188, 198; Fedai Mehmet, 191; Emin Ayhan, 194-195; Mehmet Kara, 199; Zihni Kutlar, 203-204.

 

Danış, Naci Sadullah. Oğlu Demirci Efe’yi Anlatıyor. Cepkenliler, Demokrat İzmir 30.10.1970 – 2.2.1971.

 

Dedeoğlu, James Hakan, “Evrak-ı Metruke Çanakkale 1916”, NTV Tarih, Sayı: 12, (Ocak 2010), s. 10-11.

 

Demiray, Ekram. Millî Mücadele Hatıraları. TİTE Arş. K. 150, F. 23944.

 

Demircioğlu, Mehmet. Mücahitlerin Zafer Destanları, Millî Mücadele’de Akıncılarımız, Röp. Nesimi Çavaş, KMR 1.1-1.3.1968.

 

Demirel, Yurdal, Pulutlu Halil Efendi Hayatı ve Hatıraları, Elazığ: Manas Yayıncılık, 2006.

 

Demirhan, Sait Pertev, Balkan Savaşı'nda Büyük Genel Karargah, İstanbul: Alfa Yayınları, 2013.

 

Denizeli, Murat, “Evrak-ı Metruke, Denizeli Ailesi”, NTV Tarih, (Kasım 2010).

 

Denker, Arif Cemil, Birinci Dünya Savaşında Teşkilat-ı Mahsusa, İstanbul: Arma Yayınları, 2006.

 

Derveze, İzzet, Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru. çev. Ali Benli, İstanbul: Klasik Yayınları, 2007.

 

Derviş Fahri Bey, Derviş Fahri Bey’in Anıları Bir Elimde Silah Bir Elimde Kalem, der. Cemalettin Taşkıran, Ankara: Atılım Yayınları, 2003.

 

Dincer, Celâl, “Türk Nasıl Harpeder” Yeni Sabah, 10 Eylül 1940.

 

Dinçsoy, Muhittin, “Muhittin Dinçsoy’un Başından Geçenler”, yay. haz. Esra Üstündağ Selamoğlu, Toplumsal Tarih, Sayı: 86, (Şubat 2001), s. 13-19.

 

Diriker, Ahmet, 42. Alay Gelibolu 1915, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2016.

 

Diriker, Ahmet Nuri, Cephelerde Bir Ömür Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları, der. Ahmet Diriker, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Dodge, Bayard, The American University of Beirut: A Brief History of the University and the Lands Which It Serves, Beirut: Khayat’s, 1958.

 

Doğanay, Bahri. Gaziantep Savunmasında: Şehir Dışı Savaşlarından Anılar. GKD VIII/92 (10.8.1965) 23-24; VIII/93 (10.9.1965) 11-14.

 

Doğruöz, V. Türkan (haz.), Dedem Tevfik Rıza Bey’in Çanakkale günlükleri (15 Kasım 1914-18 Şubat 1916), çev. E. Yasemin Yücetürk – Raşit Gündoğdu, Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi, 2012.

 

Doğu Ellerine Ait Hatıralar, TİTE Arş. K. 150, F. 27334a,b.

 

Domergue,  Gabriel,  Bir Savaş Muhabirinin Kaleminden,  Çanakkale Yolunda: Balkanlardan Çanakkale’ye Osmanlının Dramatik Günleri, (Çev. Ömer Faruk Turan), İstanbul: Bab - ı Ali Kültür Yayıncılık, 2007.

 

Doniç, “Midillinin Karadeniz’deki Akınları no:14-16”, çev. Mehmet Halit, Milliyet, 1 Kânunusani – 3 Kânunusani 1934.

 

Doniç, “Midillinin Karadeniz’deki Akınları no:17-20”, çev. Mehmet Halit, Milliyet, 5 Kânunusani – 8 Kânunusani 1934.

 

Doniç, “Midillinin Karadeniz’deki Akınları no:21-24”, çev. Mehmet Halit, Milliyet, 10 Kânunusani – 13 Kânunusani 1934.

 

Dönitz, Karl, “Amiral Dönitz’in 1. Dünya Savaşı Hatıraları, Yeni Savaşlar”, çev. Mete Canıtez, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 14, Yıl: 2, (Mart 1966), s. 15-23.

 

Dönitz, Karl, “Amiral Dönitz’in I. Dünya Savaşı Hâtıraları: 3, Kış Savaşları”, çev. Mete Canıtez, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 15, Yıl: 2, (Nisan 1966), s. 19-26.

 

Dönitz, Karl, “Amiral Dönitz’in I. Dünya Savaşı Hâtıraları: 4, Korkunç Bir Yarış!...”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 16, Yıl: 2, (Mayıs 1966), s. 67-74.

 

Dönitz, Karl, “Amiral Dönitz’in I. Dünya Savaşı Hatıraları: 5, Sancak Bordada Denizaltı”, çev. Mete Canıtez, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 17, Yıl: 2, (Haziran 1966), s. 74-80.  

 

Dönitz, Karl, “Amiral Dönitz’in I. Dünya Savaşı Hatıraları: 6, Baskın!”, çev. Mete Canıtez, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 18, Yıl: 2, (Temmuz 1966), s. 84-90.

 

Dönitz, Karl, “Büyük Amiral Dönitz'e Hatıraları Hakkında”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 13, Yıl: 2, (Şubat 1966), s. 6-13.

 

Dönmez, Ömer Mustafa, Bir Kafkas Gazisi, İstanbul: Yeni Zamanlar Dağıtım, 2008.

 

Dönmez, Ömer Mustafa, Tanıdığım Çanakkale Gazileri, İstanbul: Kurtiş Matbaacılık, 2007.

 

Duman, Halis, Anılarım 1908-1924.

 

Duman, Murat, Cumhuriyetimizin Önsözü Çanakkale/Savaşlar Hatıralar Kahramanlar, İstanbul: Ares Kitap, 2007.

 

Duru, Kâzım Nami, "İttihat ve Terakki" Hatıralarım, İstanbul: Sucuoğlu Matbaası, 1957.

 

Durukan, Eyüp, Balkan Harbinde Edirne Kuşatması / Günlüklerde Bir Ömür -1, der. Murat Uluğtekin, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Durukan, Eyüp, Sofya Esaretinden Çanakkale Zaferine (1913-1915) & Günlüklerde Bir Ömür – II,der. Murat Uluğtekin, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Durukan, Eyüp, Çanakkale'den Mondros'a (1915-1918) Günlüklerde Bir Ömür 3,der. Murat Uluğtekin, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Dündar, Can (der.), Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor Salih Bozok'un Anıları, İstanbul: Can Yayınları, 2015.

 

“Dünyayı Dize Getiren Çanakkale Müdafileri”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 147, Yıl: 13, (Mart 1977), s.21-28.

 

E. Korg. Hüseyin Işık, “Binbaşı Osman Nuri’nin Bolu anıları”,  Donanma Dergisi, Sayı:47, Yıl:24, s. 107-124.

 

E. R., “9 Ağustos Anafartalar – Miralay Fevzi Bey”, Yeni Sabah, 10 Ağustos 1949.

 

E.Ş.A., "Çanakkale Hücumunun Yıldönümü", Tan, 18 Mart 1937.

 

Ebcioğlu, Nejat, “Kurtuluş Savaşında “Korsan” Sabri”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 3, Sıra: 171, Yıl: 15, (Mart 1979), s. 54-56.

 

Edhem, Halil, Halil Edhem Hatıra Kitabı Cilt: I-II, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013.

 

Edip, Eşref, İstiklal Mahkemelerinde-Sebilürreşad'ın Romanı, der. Fahrettin Gün, İstanbul: Beyan Yayınları, 2002.

 

Efe, Cemal. İstiklal Savaşında Adanalıların Kahramanlık Destanları, İstanbul: 1937.

 

Ege, Abidin, Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden Harp Günlükleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Emiroğlu Kudret (haz.). Yüzbaşı Cemal’in Anıları. Ankara: Kebikeç Yayınları, 1996.

 

Eldem, Edhem, “22 Haziran 1912, Enver Bey’in Kampında (1)” Toplumsal Tarih, Sayı: 167, (Kasım 2007), s. 22-25.

 

Eldem, Edhem, “22 Haziran 1912, Enver Bey’in Kampında (2)” Toplumsal Tarih, Sayı: 168, (Aralık 2007), s. 22-25.

 

Eldem, Edhem, “22 Haziran 1912, Enver Bey’in Kampında (3)” Toplumsal Tarih, Sayı: 169, (Ocak 2008), s. 16-18.

 

Emiroğlu, Kudret (yay. haz.), Yüzbaşı Cemal'in Anıları -Arnavutluk'tan Sakarya'ya Komitacılık-, Ankara: Kebikeç Yayınları, 1996.

 

Enders, Franz Carl, Türkiye ve Türkler: Bir Alman Subayın Türkiye Notları 1878-1918, İstanbul: Dharma Yayınları, 2006.

 

Ener, Kadri, Çanakkale’den Hatıralar, Milli Maarif Vekâleti, İstanbul: Temsil Bürosu Yayınları, Sucuoğlu Basımevi, 1954.

 

Engin, M. Hilmi, Seferden Sefere, der. Sabahattin Engin, Konya: Kömen Yayınları, 2007.

 

Engin, Vahdettin, “Maraş’ın İşgaline Dair Bir Fransız Subayının Hatıraları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 77, Yıl: 7, (Mayıs 1993), s. 25-33.

 

Engin, Vahdettin, “Maraş’ın İşgaline Dair Bir Fransız Subayının Hatıraları II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 78, Yıl: 7, (Haziran 1993), s. 53-57.

 

Engin, Vahdettin, “Maraş’ın İşgaline Dair Bir Fransız Subayının Hatıraları 3”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 79, Yıl: 7, (Temmuz 1993), s. 18-28.

 

Enver Paşa, Enver Paşa'nın Özel Mektupları, der. Arı İnan, İstanbul: İmge Kitabevi, 1997.

 

Erbuğ, Merih Baran, Kaybolan Yıllar, Ankara: Vadi Yayınları, 2007.

 

Ercümend Ekrem, “Franşe Desperey ve Süleyman Nazif’in Kara Bir Günü”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 10, Cilt: 2, Yıl: 1, (Kasım 1964), s. 760-764.

 

Erçe, Salih, “Bir Büyük Zaferin Yıldönümü 26 Ağustos”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 188, Yıl: 16, (Ağustos 1980), s. 22-27.

 

Erdal, Rifat, “Bir Yedek Subayın I. Dünya Savaşı Hâtıraları: 1, “Bölük Mahvolmuştu””, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 79, Yıl: 7, (Ağustos 1971), s. 60-65.

 

Erdal, Rifat, “Bir Yedek Subayın I. Dünya Savaşı Hâtıraları: 2, Enver Paşa’nın Teftişi”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 80, Yıl: 7, (Eylül 1971), s. 70-77.

 

Erdal, Rifat, “Bir Yedek Subayın I. Dünya Savaşı Hâtıraları: 3, Kurtuluş Savaşı Başlıyor”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 81, Yıl: 7, (Ekim 1971), s. 73-80.

 

Erdem, Yusuf Hakan, "Gerçek ile Kurmaca Arasında Torosyan'ın Acayip Hikayesi, İstanbul: Doğan Kitap, 2012.

 

Erdemir, Lokman (yay. haz.), "Hafız Şaban Efendi ve Günlüğü Rusya'da Esir Bir Zabit Vekili", Trabzon: Serander Yayınevi, 2016.

 

Erdemir, Lokman, “Meçhul Bir Subayımızın Kaleminden Çanakkale’de Bir Başka Zafer Anı”, Derin Tarih, (Haziran 2014), s. 14-18.

 

Erdemir, Lokman - Acar, Erhan (yay. haz.), "Çanakkale Şehidi Sabri Efendi'nin Hanımına Mektupları", Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları, 2016.

 

Erdemir, Lokman – Güneş, İsmail, Meçhul Subay Çanakkale Cephesinde Bir Topçu Subayının Günlüğü, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Erdemir, Lokman. "Şehit Üsteğmen (Abdurrahman Sabri Efendi ve Eşi Naciye Hanım'a Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Gönderdiği Mektupları." Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, No. 26 (Aralık 2015): 77-112.

 

Erden, Ali Fuat, Birinci Dünya Harbi'nde Suriye Hatıraları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2003.

 

Erden, Ali Fuad. İsmet İnönü.  Ankara: Bilgi Yayınları, 1999.

 

Erden, Ali Fuat, Paris'ten Tih Sahrasına, Ankara: Ulus Basımevi, 1949.

 

Erdoğan, S.B. (nakleden), “Kont  Bernstorff'un Hatıratından İbret Verici Parçalar no:1-11”, 15 Haziran -  25 Haziran 1943.

 

Erden, Turgut Fethi, “Anadolu’dan Çizgiler no:1-8”, Tan, 14 Kasım – 21 Kasım 1956.

 

Erdim, Rıza (Riyaseticumhur Kâtibi), “Atatürk’ten Hâtıralar”, röportaj: Âdil Zeren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 94, Yıl: 8, (Kasım 1972), s. 80-83

 

Erdoğan, Fahrettin, Türk Ellerinde Hatıralarım, Ankara: Mevsimsiz Yayınevi, 2007.

 

Erduran, Behçet Sabit, Cephedeki Bir Doktorun Gözünden 1915 Baharında Çanakkale, der. Tamay Açıkel, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Eren, Bilal – Karatekeli, Hakkı, Bir Hilal Uğruna / Çanakkale, İstanbul: Cihan Yayınları, 2014.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye I. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları, İttihatçıları Turan Hayalleri Sarmıştı”,Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat 1981), s. 81-86.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye II. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 86-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye III. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”, Hayat Tarih Mecmuası,Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 90-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye IV. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 92-97.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye VII.”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 200, Yıl: 17, (Ağustos 1981), s. 77-79.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Hâtıraları: 3, Kûtu’l Amâre Zafer”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 30, Yıl: 3, (Temmuz 1967), s. 56-62.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşında Bir Yedek Subayın Hâtıraları”, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 28, Yıl: 3, (Mayıs 1967), s. 21-28.

 

Ergeneli, Adnan, Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.

 

Erginsoy, Güliz Beşe. Dedem Hüseyin Atıf: Bir Cemiyet-i Osmaniye Askerinin Savaş Hatıratı ve Bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının Yaşam Öyküsü, İstanbul: 2004.

 

Ergun, Murat, Bu İş Güzel Bitti Geldikleri Gibi Gittiler (Bir Demiryolcunun Kurtuluş Savaşı Hatıraları), İstanbul: Tutku Yayınevi, 2014.

 

Erguvan, Aybike, Çanakkale Yadigârı, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Erk, Hasan Basri. Karboğazı’nda Esir Edilen Menil Taburuna Ait Bir Hatıra. KM 4 (Ekim 1951) 5-6, 16.

 

Erkan, Hamza Osman, “Birinci Cihan Harbinde İngilizleri Yıldıran Adam”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 15, Cilt: 2, (Mart 1951), s. 650-652.

 

Erkek, Mehmet Salih, Bir Meşrutiyet Aydını Ethem Nejat 1887-1921, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012.

 

Erkilet, Emir, “Kitaplar Arasında: Cepheden Cepheye”, Son Posta, 24 İkinci Kanun 1941.

 

Erkilet, Hüseyin Hüsnü Emir, Yıldırım. Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2002.

 

Erkin, Behiç, Hatırat 1876-1958, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.

 

Erna, Betül, “Çanakkale Savaşlarında Mucize Yaratan Karadeniz Taburu”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 19-22.

 

Ersin, Mehmet, Kurtuluş Savaşı’nda Uşak Anıları, İzmir: Meta Basım Matbaacılık, 2013.

 

Ersoy, Emin Akif, Babam Mehmet Akif İstiklal Harbi Hatıraları, İstanbul: Kurtuba Kitap, 2010.

 

Ersü, Hüsnü, “1912 – 1913 Balkan Harbinde Şarköy Çıkarması ve Bulayır Muharebeleri”, Askeri Mecmua, Sayı: 50, (Haziran 1938), Yıl: 12.

 

Ertem, Serkan, Çanakkale Savaşı'nda Sessiz Anzaklar AE2 Denizaltısının Gelibolu Macerası, İstanbul: Az Kitap, 2015.

 

Ertuğ, Celal, Harputlu Yüzbaşı Halil ve Anılarım, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2002.

 

Ertuğrul, Mustafa, Ben Bir Türk Zabitiyim: Batıktan Çıkan Kahraman Mustafa Ertuğrul, çev. Olcay Kunal, İstanbul: Denizler Kitabevi, 2007.

 

Ertür, Hafız Rakım, Savaşı Yaşayanların Kaleminden Edirne Balkan Savaşı Anıları, der. Ratip Kazancıgil, Edirne: Edirne Valiliği, 2013.

 

Erzin, Mustafa. Mustafa (Muhsin) Erzin’in Akbaba Savaşı Hatıraları. GKD III/28 (10.4.1960) 13-15.

 

“Esaret Hatıraları”, Vakit, 21 Eylül 1920.

 

Esat. Adana’nın Kurtuluş Mücadelesi Hatıraları. İstanbul: Ülkü Matbaası, 1934.

 

Esat, Ö. Adana’nın Kurtuluş Mücadele Hatıraları. İstanbul: 1934.

 

Esat Paşa, Esat Paşa Çanakkale Savaşı Hatıraları, der. Nurer Uğurlu, İhsan Ilgar, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2003.

 

Esatlı, Mustafa Ragıb, İttihat ve Terakki’nin Son Günleri: Suikastlar ve Entrikalar, ed. İsmail Dervişoğlu, İstanbul: Bengi Yayınları, 2007.

 

Esemenli, Bilgây, “I. Dünya Savaşı’nda Hicaz Cephesi”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 12, Sıra: 216, Yıl: 18, (Aralık 1982), s. 6-11.

 

Eti, Ali Rıza, Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü, der. Gönül Eti, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Ewing, William, Gelibolu'dan Bağdat'a Bir İngiliz Ordu Rahibinin Gözüyle Birinci Dünya Savaşı, çev. H. Büşra Yavuz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.

 

Ezine, Memduh, Aile Günlüğü, der. Ziver Öktem, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

 

Falih Rıfkı “ İzmir’de Dört Gün”, Akşam, 22 Eylül 1922.

 

Falih Rıfkı, “Zafer Hatıralarından”, Milliyet, 26 Ağustos 1926.

 

Falih Rıfkı, “Zafer Hatıralarından”, Milliyet, 27 Ağustos 1926.

 

Falkenhayn, Erich Von, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya, çev. Faruk Yılmaz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.

 

Falkenheim, Erich Von, General Falkenhein'ın Hatıratı, çev. Mehmet Nihat, Ankara: Berikan Yayınları, 2002.

 

Feldmann, Wilhelm, İstanbul'da Savaş Günleri, İstanbul: Selis Kitaplar, 2004.

 

Fertan, Hasan Remzi, Hasan Remzi Fertan'ın Harp Hatıraları (Çanakkale, Kafkas, Filistin Cepheleri ve İstikal Harbi), yay. haz. Lokman Erdemir,  İstanbul: Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, 2016.

 

“Fevzi Paşanın Muhabirimize Beyanat-ı Muhimmesi”, Tasvir-i Efkâr, 13 Temmuz 1921.

 

Fırat, Tabibzade Mehmet Tevfik, Kurtuluş Savaşı Hatıratı, İstanbul: Hayat Yayınları, 2016.

 

Filmer, Cemil, Hatıralar / Türk Sinemasında 65 Yıl, İstanbul: Emek Matbaacılık, 1984.

 

Filov, Bogdan, Balkan Savaşları Günlüğü, der. Hüseyin Mevsim, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

 

Fortescue, Granville Roland (Amerikan Yüzbaşı), “Çanakkale’’, Çanakkale: Ümitler Yanılgılar Gerçekler,yay. haz. Burhan Sayılır, Anakara: Yeni Türkiye Yayınları, 2003.

 

“Fransa’nın Dersaadet Sefiri Mösyö (Bompar)ın Hatıratı no:1”, Tevhid-i Efkâr, 7 Temmuz 1921.

 

“Fransa’nın Dersaadet Sefiri Mösyö (Bompar)ın Hatıratı no:2-18”, Tevhid-i Efkâr, 9 Temmuz – 18 Temmuz 1921.

 

“Fransa’nın Dersaadet Sefiri Mösyö (Bompar)ın Hatıratı no:19-22”, Tevhid-i Efkâr, 27 Temmuz – 30 Temmuz 1921.

 

“Fransa’nın Dersaadet Sefiri Mösyö (Bompar)ın Hatıratı no:23-28”, Tevhid-i Efkâr, 3 Ağustos – 8 Ağustos 1921.

 

Frunze, Frunze’nin Türkiye Anıları, çev. Ahmet Ekeş, İstanbul: Düşün Yayıncılık.

 

Galip Kemali, “Yakın Bir Mazinin Hatıraları”, Tanin, 1 Ağustos – 31 Ağustos 1924.

 

Galip Kemali, “Yakın Bir Mazinin Hatıraları”, Tanin, 2 Eylül – 5 Eylül 1924.

 

Galip Kemali, “Yakın Bir Mazinin Hatıraları”, Tanin, 7 Eylül 1924.

 

Galip Kemali, “Yakın Bir Mazinin Hatıraları”, Tanin, 13 Eylül 1924.

 

Gazilerimizden Hatıralar. BS 29.6 – 16.7.1972.

 

Gedikli, Yusuf, Cephe ve Esaret Hatıraları, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, 2009.

 

Gedikli, Yusuf, Cepheden Çanakkale, İstanbul: Nesil Yayınları, 2008.     

 

Gedikli, Yusuf, Tırablusgarp Cephesi Hatıraları, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, 2009.

 

Gencer, Ali İhsan, Cebecioğlu, Murat, “Bir Kuva-yı Milliyecinin Günlüğü ‘Defter-i Hatırat’”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı:35, Cilt:18, Yıl:18, s. 21-47.

 

General Nikolski, Bir Rus Generalinin Anlatımıyla Sarıkamış Harekatı / 12-24 Aralık 1914, der. Sevda Dursun, İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 2010.

 

General Nikolsky, “Sarıkamış Harekatı ve General Nikolski’den Notlar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 37, Yıl: 4.

 

General Trikupis, General Trikupis Hatıralarım, çev. Ahmet Angın, İstanbul: 1967.

 

Genişol, Hüseyin Fehmi, Çanakkale'den Bağdat'a Esaretten Kurtuluş Savaşı'na Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay (1914-1923), der. Mustaf Yeni, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Georges-Gaulis, Berthe, “Kurtuluş Savaşı Sırasında Tanıdığım Mustafa Kemal, Şahsiyeti ve Fikirleri”, çev. Cenap Yazansoy, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 21-35.

 

Gerçekçi, Hikmet Arif (Em. Tümgeneral), “Atatürk’ü Samsun’a Götüren Gemide Kimler Vardı? Üç Günün Hikâyesi”, röportaj: Erman Mevlânagil, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 93, Yıl: 3, (Ekim 1967), s. 14-18.

 

Gerede, Hüsrev, “Ben de Atatürk ile Beraberdim no:1-6”, Tan, 12 Şubat – 17 Şubat 1956.

 

Gerede, Hüsrev, Hüsrev Gerede'nin Anıları, der. Sami Önal, İstanbul: Literatür Yayınları, 2002.

 

Gerede, Hüsrev, “Tanıdığım Atatürk no:1-3”, Tan, 22 Kasım – 24 Kasım 1956.

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-I”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 190, (Ekim 1999), s. 35-43. 

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-II”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 191, (Kasım 1999), s. 15-24. 

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-III”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 192, (Aralık 1999), s. 26-30.

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-IV”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 193, (Ocak 2000), s. 34-38.

 

Gıyas, Yetkin (der.), Yaratanların Ağzından 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi. Ankara: Genel Kurmay Basımevi, 1966.

 

Giolitti, Giovanni, Trablusgarp'ı Nasıl Aldık? Dönemin İtalya Başbakanının Türk-İtalyan Savaşı'na Dair Hatıraları, der. Tahsin Yıldırım, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2012.

 

Girici, Abdülgani, 1920 Adana Ermeni Mezalimi Hatıraları, der. Yusuf Turan Günaydın, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Goltz, Colman Von Der, Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman İlişkileri, çev. Faruk Yılmaz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.

 

Göçgün, Önder, İstiklal Savaşı İstihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca'nın Hatıraları, Ankara: ATAM, 2015.

 

Gökberk,  Şükrü  Naili,  “Çanakkale’de  Mehmetçik:  General  Şükrü  Naili  Anlatıyor’’,  Yakın  Tarihimiz: Hatıralar, Vesikalar, Resimlerle: Birinci Meşrutiyetten Zamanımıza Kadar, C.I., İstanbul: Türk Petrol Dağıtım Şti., 1962.

 

Görgülü, İsmet,  Sesli Belgelerden Harp Hatıraları, İstanbul: Harp Akademisi Matbaası, 1989.

 

Gökbel, Asaf. Millî Mücadelede Aydın. Aydın: Coşkun Matbaası, 1964.

 

Gökçay, Hayri, Bir Türk’ün Hatırat ve İntikamı, İstanbul: 1958.

 

Gökdemir, Oktay, Bozkurt, İbrahim, “Mülazım-ı Evvel Ahmet Besim’in Savaş Hatıraları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 70, (Ekim 1999), s. 23-29.

 

Gönenç, Volkan, Küllerin Altındaki İzmir (1909-1930), İstanbul: Çatı Kitapları, 2012.

 

Göker, İbrahim Necdet. Bir Güneş Doğdu (Milli Heyecan Günlerimin Hatıralarından). Mardin: Ulus Sesi Matbaası, 1939.

 

Göker, İbrahim Necdet. Esaret Zincirlerini Kıran Aslan Hatay (Milli Hitabe ve Hatıra). Ata Çelebi Basımevi.

 

Görgülü, İsmet, Atatürk'ün Anıları, Ankara: Bilgi Yayınevi.

 

Görktan, Muzaffer, “İstiklâl Harbi Şehitlerine Dâir”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 94, Yıl: 8, (Kasım 1972), s.

 

Görktan, Muzaffer, “Yunanlılar’a İlk Kurşunu Atan Kahraman: Hasan Tahsin Değil Yarbay Arif Bey…”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 5, Cilt: 4, (Mayıs 1980), s. 16-19.

 

Göze, E (yay. haz.). Rusya’da Üç Esaret Yılı: Bir Türk Subayının Hatıraları, Anlatan Ahmet Göze. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1989.

 

Grobba, Fritz. Die Getreidewirtschaft Syriensund Palästinasseit Beginndes Weltkrieges. Hannover: Orient-Buchhandlung Heinz Lafaire, 1923.

 

Guhr, Hans, Türklerle Omuz Omuza, çev. Eşref Bengi Özbilen, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

 

Guliyev, Ebülfez Amanoğlu – Ahundov, Akif, Mustafa Kemal'in Dostu İbrahim Ebilov, der. Yusuf Gedikli, Ankara: Kültür Ajans Yayınları, 2013.

 

Guse, Felix. Die Kaukasusfront im Weltkrieg:Bis zum Frieden von Brest. Leipzig: Koehler&Amelang, 1940.

 

Guze, “Büyük Harpte Kafkas Cephesindeki Muharebeler”, çev. Kaymakam Hakkı, Askeri Mecmua, Sayı:20, (Kânunusani 1931), Yıl: 5.

 

Gücüyener, Muallim Şükrü Fuad, Dün ve Bugün Bir Kahramanın Hayatı, İstanbul: Muallim Fuad Gücüyener Yayınevi, 1950.

 

Gücüyener, Şükrü Fuad, Birinci Cihan Harbi'nde Tanıdığım Kahramanlar, İstanbul: Gücüyener Yayınevi, 1956.

 

Gülen, Salih, Çanakkale'nin Gözyaşları, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Güler, Zafer,  Gelibolu Müfrezesi: Yüzbaşı Mustafa Tevfik’in Ölüm Kalım Mücadelesi, İstanbul:  Truva Yayınları, 2007.

 

Güler,  Zafer,  Hicaz’dan Gelibolu’ya 1908 – 1920:  Yüzbaşı Mustafa Tevfik, İstanbul:  Neden Kitap, 2008.

 

Gülşen, Lütfi, Sarıkamış Kahramanları Mektupları, İzmir: Kültür Kitap Sarayı Yayınları, 2013.

 

Günay, Muhlis, “Mustafa Kemal’in Yüreğinde Korkunun Yeri Yoktu”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 6, Cilt: 10, Yıl: 5, (Haziran 1983), s. 4-8.

 

Günay, Selahattin, Bizi Kimlere Bırakıp Gidiyorsun Türk? / Suriye ve Filistin Anıları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları,2006.

 

Günday, Ahmet Faik Hurşit, Hayat ve Hatıralarım Cilt 1, İstanbul: Çelikcilt Yayınevi, 1960.

 

Gündüz, Asım, “Asım Gündüz Büyük Taarruzu Anlatıyor”,  yayınlayan: İhsan Ilgar, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 116, (Ağustos 1974), s. 28-31

 

Gürel, Ziya. Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk. Ankara: TTK Yayınları, 1989.

 

“General Falkenhayn’ın Hatıratı”, Sabah, 14 Teşrin-i Sani 1919.

 

“General Falkenhayn’ın Hatıratı”, Sabah, 24 Teşrin-i Sani 1919.

 

General Guhr, “Silah Arkadaşım İsmet İnönü”, Tan, 22 Kanunu Evvel 1938.

 

General Nuri, "Trablusgarp Hatıralarım no:1-15", Vatan, 27 Şubat - 16 Mart 1941.

 

Güneri, Süleyman Necati,  Süleyman Necati Güneri'nin Hatıra Defteri, der. Ali Birinci, İstanbul: Dergah Yayınları.

 

Güngör, Salâhaddin, “19 uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal”, Tan, 8 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Adeni Muhasara Ettiğimiz Günlerde”, Tan, 12 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Alevler İçinde Kalan Yadigâr Muhbirini Elimizle Batırdık”, Tan, 11 Mayıs 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Balkan Harbinde Düşmana Karşı Donanmanın Savleti”, Tan, 15 Mayıs 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Balkan Harbinde Tekirdağ Savaşı”, Tan, 14 Mayıs 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Balkan Harbinde Yanya Müdafaası”, Tan, 26 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Beş Ay Süren Şanlı ve Kanlı Muharebeler”, Tan, 12 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Bolulu Habib”, Tan, 19 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Büyük Harpte Irak Cephesinde “Şeker Harbi,, Olmuştu”, Tan, 22 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Çanakkalede Türk Neferi İşte Böyle Dövüştü!”, Tan, 7 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Çanakkaleyi Yirmi İki Torpille Nasıl Kapattım”, Tan, 26 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Emekli General Anlatıyor: Balkan Harbi Günlerinde”, Tan, 24 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Emin Anlatıyor”, Tan, 25 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Emin Anlatıyor”, Tan, 27 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Emin Anlatıyor Afyon Sırtlarından İzmire Nasıl Yürüdük?”, Tan, 6 Nisan 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor”,Tan, 5 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor”, Tan, 10 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Asılacağımızı Biliyoruz Her Şeyden Haberimiz Var”, Tan,  28 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Balkan Harbinden Büyük Harbin İlk Günlerine”, Tan, 16 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Casuslar ve İsyan Elebaşıları Harekete Geçiyor”, Tan, 3 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Çöl Arapları Kuyulara Zehir Döküyorlardı”, Tan, 2 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Harp İçinde Şerif Hüseyin’in İngiltere ile Gizli Muhabereleri”, Tan, 24 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicaz Harekâtında Büyük Tehlikeler Kendini Gösteriyordu”, Tan, 7 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicazda Çetin Bir Mücadele Hayatı Başlamıştı”, Tan, 21 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicazda İsyan Alametleri Belirmişti”, Tan, 29 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicazda İsyan Artık Başlatmıştı”, Tan, 1 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicaz’ın Son Günlerinde Türk Erinin Kahramanlığı”, Tan, 11 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Konyada Kumandanlığı ve Valiliği”, Tan, 12 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Mekke Civarında İsyan Hareketleri Başlıyordu”, Tan, 27 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Mekke Emirinin Gizli İşleri”, Tan, 31 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Mithat Paşa’nın Şehit Edildiği Taif Kalesinde…”, Tan,  9 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Şark Cephesinde Kaçırılan Büyük Fırsatlar”, Tan, 18 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Sarıkamış Felâketinin Acıklı Hatırası”, Tan, 19 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Şerif Hüseyin’in Aleyhimizde Çıkardığı Yalanlar”, Tan, 6 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Şerif Hüseyin’in Hicaz Valisine Yazdığı Mektupları Neşrediyoruz”, Tan, 26 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip İki Gün Süren Köprüköy Meydan Muharebesi”, Tan, 17 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip ve Şeref Hüseyin”, Tan, 23 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Yemende 22 Yılda 130 Bin Anadolu Yavrusu Gömüldü”, Tan, 15 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Halil Anlatıyor”, Tan, 16 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Halil Büyük Harbi Anlatıyor”, Tan, 8 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “G. Halil Anlatıyor: Basra’daki Harekât Karşısında”, Tan, 9 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Tavnshend İki Milyon İngiliz Lirası Teklif Etti”, Tan, 15 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Tavnshend Nasıl Esir Edilmiştir?”, Tan, 11 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Hicazdaki Son Osmanlı Valisi Kumandanı: General Galip”, Tan, Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, Irak Cephesinde Balyemez Toplarile Nasıl Harbettik?”, Tan, 23 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Irak Savaşında Kendinegelen,, Nedir”, Tan, 20 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “İngiliz Esirleri Şöyle Söylüyorlardı: “Türk Çok Cesur!..” Tan, 13 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “İstiklal Savaşı Günlerinde”, Tan, 15 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “İstiklal Savaşının İçinden Günler”, Tan, 19 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kafkas Cephesinde ve İran İçlerinde Geçen Harp Günleri”, Tan, 28 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kafkaslardan Irak Cephesine Kadar Uzayan Harp Yürüyüşü”, Tan, 10 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Korgeneral Ali Sait Yemen Çöllerinden Anayurda Akseden Gurbet Sesleri”, Tan, 13 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salahaddin, Kumandanlarımızın Harp Hatıraları, İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşı Destanlarından”, Tan, 21 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşı Günlerinde”, Tan, 16 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşının İçinden Heyecanlı Sayfalar”, Tan, 20 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşının İlk Günlerinde”, Tan, 18 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Mehmetçiğin En çok Gücüne Giden Sev…” Tan, 5 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Mehmetçiğin Zafer Kazandıran Mutlu Yalanı”, Tan, 27 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “On Bine Bedel 2000 Türk Eri”, Tan, 30 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Orgeneral Ali Said”, Tan, 9 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Orgeneral Ali Said Anlatıyor: İngiliz Müstemlekesi Hudutları İçinde Kırk Ay Çarpıştık!”, Tan, 10 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Samsuna Doğru ve Ondan Sonra Orgeneral Cevat Hatıralarını Anlatıyor”, Tan, 19 Mayıs 1939.

 

Güngör, Salâhaddin, “Süngü Tak Bomba Hazırla Marş Marş!” Tan, 14 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Tavnshent Ordusu Çelik Bir Kıskaç İçinde Kalmıştı”, Tan, 14 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Trablus ve Balkan Harplerinin Heyecanlı Günlerinde”, Tan, 12 Mayıs 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Tuğgeneral Fehmi Anlatıyor”, Tan, 2 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Tuğgeneral Fehmi Anlatıyor”, Tan, 3 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Tuğgeneral Fehmi Anlatıyor”, Tan, 5 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Yanya Müdafii General Esat”, Tan, 7 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “ Yemende Geçen Uzun Yıllar”, Tan, 12 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Umumi Harpte Otuz Üçüncü Fırkanın Giriştiği Savaşlar”, Tan, 29 Mart 1937.

 

Güntekin, Reşat Nuri, “Birkaç Eski Hatıra’’,  Çanakkale 18 Mart 1915 – 1950, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1950.

 

Güralp, Şerif, Çanakkale Cephesinden Filistin'e / Bir Askerin Günlüğünden, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2003.

 

Güralp, Şerif, Kurtuluş Savaşı'nın İçyüzü Bir Albayın Anıları, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2007.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Atatürkün 30 Yıl Evvel Söyledikleri”, Yeni Sabah, 20 Şubat 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “ Büyük Adamla İkinci Karşılaşma”, Yeni Sabah, 23 Şubat 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Mustafa Kemalin Mükemmel Ahlâkı”, Yeni Sabah, 2 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Zaferinin Makanizması”, Yeni Sabah, 10 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalarda”, Yeni Sabah, 16 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubu”, Yeni Sabah, 23 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubu”, Yeni Sabah, 28 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubu”, Yeni Sabah, 30 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubunun Müstakbel Ziyaretçileri”, Yeni Sabah, 4 Nisan 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubunun Müstakbel Ziyaretçileri”, Yeni Sabah, 6 Nisan 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “19 Mayıstan Evvel İzmir ve Havalisinin İşgali Üzerine”, Yeni Sabah, 22 Mayıs 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “19 Mayıstan Evvel Atatürkün Yaptığı Mühim Temaslar”, Yeni Sabah, 23 Mayıs 1941.

 

Gürer, Turgut, Komitacı-BJK'nin Kurucusu Fuat Balkan'ın Anıları, İstanbul: Gürer Yayınları, 2008.

 

Gürler, Hamdi, Paşanın Gözüyle Milli Mücadele, Ankara: Vadi Yayınları, 2007.

 

Gürsoy, Ahmet, “İtalyan Casusları Mustafa Kemal’in Peşinde!”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 1, Cilt: 10, Yıl: 4, (Ocak 1983), s. 44-47.

 

Gürsoy, Ahmet, “Parmaklık Demirlerinden Kasatura Yaptık”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 2, Cilt: 10, Yıl: 4, (Şubat 1983), s. 54-65.

 

Gürüney, Hakan, “Çanakkale 1915… Seddülbahir’den Fransa’ya Bozcaada Kartpostalları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 136, (Nisan 2005), s. 24-28.

 

Güvemli, Fevzi. Bir Zamanlar Ordu-Anılar, ed. İbrahim Dizman, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.

 

Güven, Ahmet Emin (ed.), Yaşam Öyküm: Kayserili Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey’in Eğitim, Savaş, Tutsaklık, Kurtuluş Anıları. Ankara: Dizayn Ofset, 2003.

 

Güven, Zühtü, Anzavur İsyanı, İstiklâl Savaşı Hatıralarından Acı Bir Safha, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1965.