A-C

A.E.Y., "Lord Beaverbrook'e Ait Hatıralarım", Vatan, 4 Mayıs 1941.

 

Aaronsohn, Alexander, Türk Ordusuyla Filistin'de, çev. Necmettin Alkan, İstanbul: Selis Kitaplar, 2003.

 

Abalıoğlu, Yunus Nadi. Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti. İstanbul: 1955.

 

Abramson, Glenda. Soldiers’ Tales: Two Palestinian Jewish Soldiers in the Ottoman Army during the First World War. Portland: Vallentine Mictchell, 2013.

 

Achladi, Evangelia (yay. haz.). Karamanlı Rum Ortodoks Bir Askerin Seferberlik Hatıraları Çanakkale ve Doğu Cepheleri, 1915-1919. Çev. Thanasis Nikolaidis, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2017.

 

Acun, Hakkı (der.), Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmut Celaleddin Beyin Hatıraları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013.

 

Açanal, Hasan, Urfa Kurtuluş Mücadelesi Hatıratı, Şanlı Urfa: Şurkav Yayınları, 2001.

 

Açıksözcü, Hüsnü. İstiklal Harbinde Kastamonu. Kastamonu: T.Y.

 

Adalığ, Bingül, Sultanhisarlı Ali Zühtü Bey'in 2. Meşrutiyet ve 1. Dünya Savaşı Anıları, İstanbul: Zeus Kitabevi, 2015.

 

Adıvar, Halide Edip. Dağa Çıkan Kurt. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1963.

 

Adıvar, Halide Edip, “Halide Edip Adıvar Meşhur Sultanahmet Mitingini Kendisi Anlatıyor”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 165, Yıl: 14, (Eylül 1978), s. 6-9.

 

Adıvar, Halide Edip. Türkün Ateşle İmtihanı (İstiklal Savaşı Hatıraları). İstanbul: Can Yayınevi, 1962.

 

Âdil, Selahattin, “Çanakkale’de 18 Mart”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 207, Yıl: 18, (Mart 1982), s. 8-14.

 

Agavyan, Arsen, “Dr. Nazım’ın Milli Mücadele Hakkında Bir Mektubu”, Tarih ve Toplum, Sayı: 125, (Mayıs 2004), s. 30-32.

 

Ahmet İzzet Paşa, Feryadım 2 Cilt, der. Yüksel Kanar, Süheyl İzzet Furgaç, İstanbul: Nehir Yayınları, 1992.

 

Ahmed Mucib, “Galiçyada Mukabil Taarruzumuz ve Düşmanı Takip no:1-3” Tevhid-i Efkâr, 18 Şubat – 20 Şubat 1922.

 

Ahmed Rasim, “Enver Paşa no:1-3”, Akşam, 27 Kanun-ı Evvel – 29 Kanun-ı Evvel 1922.

 

Ahmed Rasim, “Enver Paşa no:5-8”, Akşam, 31 Kanun-ı Evvel – 3 Kanun-ı Sani 1922.

 

Ahmed Rıza Bey, Meclis-i Mebusan ve Ayân Reisi Ahmed Rıza Bey'in Anıları, İstanbul: Arba Yayınları, 1988.

 

Ahmet Reşit Bey, İmparatorluğun Son Günlerinde Gördüklerim Yaptıklarım, der. Nur Özmel Akın, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Ahmet, Türk. Birinci İnönü Muharebesinin İçyüzü. Ankara: Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği Matbaası, 1930.

 

Ahmet, Türk. İstiklal Harbinin Başında Millî Mücadele, Ankara: Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği Matbaası, 1928.

 

Ağakay, Mehmet Ali,  Atatürk’ten 20 Anı, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1990.

 

Ağaoğlu, Ahmet, Mütareke Ve Sürgün Hatıraları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2010.

 

Ağaoğlu, Samet, Babamdan Hatıralar, Ankara: Ağaoğlu Külliyat, 1940.

 

Ağaoğlu, Samet, Babamın Arkadaşları, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.

 

Ağaoğlu, Süreyya. Bir Ömür Böyle Geçti-Sessiz Gemiyi Beklerken, İstanbul: Ağaoğlu Yayınevi, 1984.

 

Akalın, Müslüm, Milli Mücadele'de Urfa: Anılar - Belgeler, Özlem Kitabevi, 1985.

 

Aker, Mehmet Şefik  (Yarbay) , “27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey’in Arıburnu Savaşları Raporu’’,  Çanakkale Savaşı:  Yakın Tarih İncelemeleri I, ed. Muzaffer Albayrak, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2007.

 

Aker, M. Şefik. İstiklal Harbi’nde (Büyük Harbin Mütarekesinden 336 (920) senesi sonuna kadar) 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, İstanbul: Askeri Matbaa, 1937.

 

Akgöl, Eyüb Sabri, Esaret Hatıraları, İstanbul: Tercüman Gazetesi, 1978.

 

Akıncı, Hasan. Çukurova Kurtuluş Savaşı Hatıraları. Mersin: Kuvayi Milliye Dergisi, 1965-1966.

 

Akıncı, İbrahim Ethem. İstiklal Harbinde Demirci Akıncıları. İstanbul: Yeni İstanbul, 1970.

 

Akkılıç, Yılmaz (ed.), Askerin Romanı: E. Sv. Alb. Abdülhalim Akkılıç’ın Savaş ve Barış Anıları. Kocaeli: Körfez Ofset Yayınları, 1994.

 

Akmansu, Halit, “Büyük Taarruzun Sonunda Yunan Generalleri Nasıl Teslim Oldular?”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 9, Sıra: 213, Yıl: 18, (Eylül 1982), s. 8-13.

 

Akozan, Mehmet Sıtkı. Oğlumun Defteri (Kurtuluş Günleri). İstanbul: Evkaf Matbaası, 1339.

 

Akpınar, Nazmi  (Binbaşı), Çanakkale Deniz Savaşları Günlüğü (1914 – 1922), yay. Hhaz. Ahmet Esenkaya, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı, İzmir: Emre Basımevi, 2004.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh), “İstiklal Savaşı’nda Bir Türk Subayının Anıları, İstanbul’da Milli Mücadele”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 56, Yıl: 5, (Eylül 1969), s. 23-27.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hâtıraları: 3, Hums Cephesinde Bir Hafta”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 67, Yıl: 6, (Ağustos, 1970), s. 31-37.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 4, Muharebe Tesislerini Kuruyoruz”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 68, Yıl: 6, (Eylül 1970), s. 67-72.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 5, Esir Oluyoruz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 69, (Ekim 1970), s. 36-41.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 6, Esaret Hayatı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 70, (Kasım 1970), s. 78-82.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 7, İstanbul’a Dönüş”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 11, (Aralık 1970), s. 81-85.

 

Aksoley, İhsan, “Afrika Hatıraları: 2, Denizaltı ile Afrika’ya Doğru”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 66, Yıl: 6, (Temmuz 1970), s. 67-74.

 

Aksoley, İhsan, “I. Dünya Harbi’nde Bir Türk Subayının: Afrika Hâtıraları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 65, Yıl: 6, (Haziran 1970), s. 26-31.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 2, “Moltke”  Grubunun Faaliyeti”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 57, Yıl: 5, (Ekim 1969), s. 24-31.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 3, Anadolu’ya Kaçanlar”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 58, Yıl: 5, (Kasım 1969), s. 79-86.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 4, Telsiz Faaliyetleri”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 58, Yıl: 5, (Aralık 1969), s. 72-79.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 5, Bir Zonguldak Seyahati”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 60, Yıl: 5, (Ocak 1970), s. 78-79.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 6, Ankara’ya Dönüyorum”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 61, Yıl: 6, (Şubat 1970), s. 78-81.

 

Aksoley, İhsan, Teşkilat-ı Mahsusa Enver Paşa'nın Sırdaşı Anlatıyor, der. Mehmet Hastaş, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

 

Aksoy, Hikmet (ed.), Bir Ömür Bir Şehir: Trabzonlu Gazeteci Cevdet Alap’ın Anıları, Trabzon: Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 2008.

 

Aksoy, Ömer Asım. 37 Yıl Sonra – Millî Mücadele Günlerinden ve Kurtuluş Yıldönümlerinden – Birkaç Hatıra. GKD II/14 (10.12.1958) 9-11.

 

Aksoy, Yaşar, Bir Kent, Bir İnsan: İzmir’in Son Yüzyılı, S. Ferit Eczacıbaşı’nın Yaşamı ve Anıları. İstanbul: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Yayınları, 1986.

 

Akter, Güneş N., Babamın Emanetleri / Birinci Cihan Harbi Hatıratı 1915-1919, İstanbul: Dergah Yayınları, 2006.

 

Alaçam, Sabih, “Kocaeli’nin Kurtuluşu no:1-12”,Yeni Sabah, 18 Haziran – 29 Haziran 1940.

 

Albatı, Eşref. Hatıraları. CT XII, İstanbul: CT XII, Türkiye Yayınları, 1945.

 

Alganer, Haydar Mehmet, Çanakkale Kara Savaşları Günlüğü, İstanbul: Deniz Basımevi, 2009.

 

Ali Haydar Mithat, "Mithat Paşanın Oğlu Anlatıyor no:58-87", Tan, 27 Ocak - 2 Mart 1938.

 

Ali Haydar Mithat, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım 1872-1946, İstanbul: Bengi Kitap Yayın, 2008.

 

Ali Saib, Kilikya Faciaları ve Urfa’nın Kurtuluş Mücadeleleri. Ankara: 1340.

 

Alikoç, Fethi, Balkan Komitacılarından Behçet Ziya Vardar'ın 1914 Makedonya Hatıratı Bu Hatıratın Hatırlattıkları, İstanbul: Buhara Yayınları, 2015.

 

“Almanya’da 1918 İhtilali”, Son Posta, 25 Temmuz 1944.

 

Alparslan, Yaşar – Yakar, Serdar (der.), Maraş Fransız Harbi ( Belgeler Hatıralar), Maraş: Ukde Yayınları, 2012.

 

Alpat, Levent, Bir Osmanlı Askerinin Anıları – Balkan Savaşından Kurtuluşa, der. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu – Ozan Arslan, İzmir: Şenocak Yayınları, 2010.

 

Altay, Fahrettin,  10 Yıl Savaş: 1912 – 1922 ve Sonrası, İstanbul: İnsel Yayınları,  1970.

 

Altay, Fahreddin, “50. Yılında Büyük Taarruz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 19-20.

 

Altay, Fahrettin, “Hadiselerin Peşinden Büyük Taarruz 29 Ağustos 1922”, Tan, 29 Ağustos 1955.

 

Altay, Fahrettin “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 1”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 9, Sıra: 177, Yıl: 15, (Eylül 1979), s. 75-80.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 2”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 10, Sıra: 178, Yıl: 15, (Ekim 1979), s. 77-80.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 3”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 11, Sıra: 179, Yıl: 15, (Kasım 1979), s. 83-89.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 4”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 12, Sıra: 180, Yıl: 15, (Aralık 1979), s. 86-89.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 5”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 1, Sıra: 181, Yıl: 16, (Ocak 1980), s. 89-96.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 6”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 182, Yıl: 16, (Şubat 1980), s. 89-96.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 7”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 90-95.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 8”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 184, Yıl: 16, (Nisan 1980), s. 87-95.

 

Altay, Mustafa. İstiklal Harbi Hatıralarım. Konya: Yeni Kitap Basımevi, 1952.

 

“Altı General Başkumandanlık Meydan Savaşını Anlatıyor”, röportaj: Vural Sözer, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Yıl: 1, (Ağustos 1965), s. 6-16. İçinde: “Savaşın Stratejik Önemi”, Azım Gündüz; “Büyük Taarruzda Türk Süvarisi”, Fahrettin Altay; “Bursa’nın Kurtuluşu”, Nazif Gürman; “Düşmanın Zulmü”, Muharrem Mazlum İskora; “Çetin Savaşlar”, Fahri Belen; “İzmir’in İşgali”, Seyfettin Çalbatur.

 

Altınay, Ahmet, Katran Kazanında Sterilize / Bir Türk Subayının İngiliz Esir Kampında Üç Yılı, İstanbul: Tarih Düşünce Kitapları, 2004.

 

Altınay, Ahmet Refik, Kafkas Yollarında İki Komite İki Kıtal, der. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul: Temel Yayınları.

 

Altınkaynak, Erdoğan, Kefeli, Yakov, Anılar (1916-1919), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013.

 

“Amerikanın Dersaadet Sefir-i Sabıkı Morgın Tavın Hatıratından Parçalar no:1-31”, Tevhid-i Efkâr, 15 Teşrin-i Evvel – 15 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Amerikanın Dersaadet Sefir-i Sabıkı Morgın Tavın Hatıratından Parçalar no:32-39”, Tevhid-i Efkâr, 17 Teşrin-i Sani – 24 Teşrin-i Sani 1919.

 

Amiral Şer, Harb-i Umûmide Alman Açık Deniz Donanması, Büyük Harbde Alman Donanması Bahriye Kumandanı Amiral (Ser=Scheer)'in Hatırası, çev. Said Talât, İstanbul: Büyük Erkânı Harbiye XII. Deniz Şubesi, 1928.

 

“Anadolu Mektupları En Mühim Mesele”, Akşam, 16 Haziran 1922.

 

“Anadolu Mümessili Hamid Beyle Mühim Bir Mülakat”, Akşam, 18 Eylül 1922.

 

“Anadolu Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 15 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Anadolu Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 21 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Anadolu Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 31 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Anadolu Son Taarruza Nasıl Hazırlandı”, Akşam, 15 Eylül 1922.

 

“Anadolu’da Yunanlar Ne Yaptılar”, Akşam, 6 Haziran 1922.

 

Andonyan, Aram, Balkan Savaşı. çev. ZavenBiberyan. Istanbul: Aras Yayıncılık, 2002.

 

Apak, Rahmi, İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Apak, Rahmi, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1988.

 

Aralov, Semyon İvanoviç, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, çev. Hasan Ali Ediz, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Aras, Kazım. İstiklal Savaşı’nda Kocaeli Bölgesindeki Harekât. İstanbul: Askeri Matbaa, 1936.

 

Aras, Tevfik Rüştü, Görüşlerim, İstanbul: Yörük Matbaası, 1968.

 

Arban Ailesi, “Evrak-ı Metruke, Çanakkale Cehenneminden Alman Cennetine”, NTV Tarih,  Sayı: 16, (Mayıs 2010), s. 12-13.

 

Argun, Mehmet Turgut, İstiklal Harbi ve Anadolu (1921-1923), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Arı, Kemal, “Yüzbaşı Şerafettin ve İzmir’in Kurtuluşu Üzerine Notları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 77, (Mayıs 2000), s. 20-24.

 

Arıburnu, Kemal, Atatürk' ten Anılar, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2010.

 

Arıburnu, Kemal, Sivas Kongresi Samsun'dan Ankara’ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Ankara: ATAM, 1997.

 

Arıkan, İbrahim, Osmanlı Ordusunda Bir Nefer Bir Mehmetçiğin Çanakkale - Galiçya - Filistin Cephesi Anıları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.

 

Arıkoğlu, Damar, Hatıralarım, İstanbul: Tan Matbaası, 1961.

 

Arif, “Yakın Maziye Aid Küçük Bir Hatıra”, Cumhuriyet, 10 Kanun-ı Evvel 1924.

 

Armstrong, Harron (İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Kurmay Üye Askeri Ataşe), “Mütareke Yıllarında İstanbul’da Hayat”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 173, Yıl: 15, (Mayıs 1979), s. 19-23.

 

Armstrong, Harron (İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Kurmay Üye Askeri Ataşe), “Mütareke Yıllarında İstanbul’da Hayat 2”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 6, Sıra: 174, Yıl: 15, (Haziran 1979), s. 24-29.

 

Arslan, Emir Şekip, Bir Arap Aydının Gözüyle Osmanlı Tarihi ve 1. Dünya Savaşı Anıları, çev. Selda Meydan – Ahmet Meydan, İstanbul: Çatı Kitapları, 2005.

 

Arslan, Esat, Bozgundan Zafere/Musullu Abdülhadi'nin İzinde, Ankara: Phonix Yayınevi, 2005.

 

Arslan, Julia Gul, Çanakkale Hatıraları, Roxburgh Park, Victoria: Julia Gul Arslan, 2007.  Türkçe – İngilizce.

 

Aruoba, Oruç, “İzmir’i Kurtaran Kumandanla Evleneceğim”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 2, Cilt: 14, Yıl: 6, (Şubat 1985), s. 11-13.

 

Arvas, İbrahim, Tarihi Hakikatler, İstanbul: Biyografi Net İletişim ve Yayıncılık Hizmetleri, 2005.

 

Ashmead - Bartlett, Ellis Sir,  Çanakkale Gerçeği, İstanbul: Yeditepe Yayıncılık, 2005.

 

“Asîr Kumandan Muhiddin Paşa ile Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 12 Eylül 1919.

 

Aslan, Rüstem, “Alman Gazeteci 18 Mart’ı Anlatıyor”, Derin Tarih, Özel Sayı: 2, s. 14-19.

 

Aşiroğlu, O. Gazi (der.), Acı Zamanlar / Enver Paşa'nın Eşi Naciye Sultan'ın Hatıraları, İstanbul: Burak Yayınevi, 1990.

 

Aşuroğlu, Halil, “Bir Polis Müdürünün Hatıratı no:1-24”, Yeni Sabah, 17 Mayıs – 9 Haziran 1939.

 

Atacanlı, Sermet, Arıburnu'nun İlk Müdafaası, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Ataker, Mehmet, “Milli Micadelede Şehzade Faruk Efendi Anadolu’ya Nasıl Gitmiş ve Dönmüştü?”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 29, Cilt: 3, (Mayıs 1952), s. 1498-1501.

 

Atak, Sadık.  Bir Komutandan Anılar, Orgeneral Şevki Sübaşı. Ankara: 1977.

 

Ataksor, Halis, Çanakkale Raporu Binbaşı Halis Bey'in Savaş Notları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2008.

 

Ataman, Halil, Esaret Yılları Bir Yedek Subayın 1. Dünya Savaşı Şark Cephesi Hatıraları, İstanbul: Kardeşler Matbaası, 1990.

 

Ataman, Halil, Harp ve Esaret Doğu Cephesi'nden Sibirya'ya, İstanbul:İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, “50. Yıldönümünü Kutladığımız Büyük Zafer”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 4-15.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe, yay. haz. Uluğ İğdemir,  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, “Atatürk’ün Musul, Süleymaniye ve Kerkük’le İlgili Bir Mektubu”, yay. haz. Fethi Tevetoğlu, Okyar, Fethi, “Fethi Okyar’ın Günlük Hâtıraları”, yay. haz. Fethi Tevetoğlu, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 94, Yıl: 8, (Kasım 1972), s. 6-7.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, Atatürk’ten Bize 1 (Söylevleri, Konuşmaları, Söyleşileri, Anıları, Genelgeleri, Yazışmaları 1903 - 1920), der. Sunullah Arısoy, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1987.

 

Atatürk, Mustafa Kemal,  Büyük Gazi’nin Hatıratından Sayfalar, yay. haz. Falih Rıfkı Atay,  Mahmut Soydan, İstanbul: Vakit Gazetesi, 1926.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, “Mustafa Kemal Anlatıyor: Benim iki Savaşım”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 8, Cilt: 3, (Ağustos 1979), s. 4-9.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, “Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos Zaferini Anlatıyor”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 8, Sıra: 200, Yıl: 17, (Ağustos 1981), s. 37-48.

 

“Atatürkün Emri: Düşman Bu Hattın İlersine Geçmicek”, Tan, 4 Kanunu Sani 1937.

 

Atay, Falih Rıfkı, Atatürk’ün hatıraları: 1914-1919, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 1965.

 

Atay, Falih Rıfkı, Ateş ve Güneş, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2009.

 

Atay, Falih Rıfkı, Batış Yılları, İstanbul: Pozitif Yayınevi, 2011.

 

Atay, Falih Rıfkı, Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2013.

 

Atay, Falih Rıfkı. Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri. İstanbul: Sel Yayınları, 1955.

 

Atay, Falih Rıfkı, Zeytindağı, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2013.

 

Atkinson,   Theo,  Çanakkale Savaşı’na Katılan Theo Atkinson’un Anıları ve Fotoğrafları,  Genelkurmay Başkanlığı, ATESE Kütüphanesi.

 

Avcı, Halil Ersin, Çanakkale Şahitleri Şahitlerin Kaleminden Büyük Zafer, İstanbul: Paraf Yayınları, 2011.

 

“Avusturya’nın Enin ve Feryadı”, Sabah, 24 Kanun-ı Evvel 1919.

 

Avyonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk'undan Anılar 1885-1912, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.

 

Ayaşlı, Münevver, İşittiklerim Gördüklerim Bildiklerim, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

 

Aybek, Selçuk, Kurtuluş Namlunun Ucunda, İstanbul: İnkılap Kitapevi, 2006.

 

Aydar, Orhan, “Birinci Dünya Harbi’nde Çöl’den Hatıralar 2”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 47, Yıl: 7, (Aralık 1967), s. 3486-3490.

 

Aydar, Orhan, “Birinci Dünya Harbi’nde Çöl’den Hatıralar”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 46, Yıl: 7, (Kasım 1967), s. 3452-3454.

 

Aydemir, Şevket Sürayya, Suyu Arayan Adam, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2011.

 

Ayhan, Aydın, “Anılarla Çanakkale”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 99, (Mart 1995), s. 13-17.

 

Aydın, Bahaeddin Demir, Muhacir Olmak da Varmış Rumelili Bir Kalem Efendisinin Anıları, der. Mustafa Yeni – Figen Taşkın, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Aydın, Salim, Balkanların Acı Yüzü Basın Tarihinde Balkan Savaşları, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2014.

 

Aydoğan, Erdal – Cevizliler, Erkan (der.), İstanbul'da Bir İngiliz Tercümanın Hatıraları 1899-1922 Abdülhamit Devrinden Mustafa Kemal'e Kadar, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları, 2014.

 

Aydoğan, Erdal – Ortak, Şaban (der.), Dr. İbrahim Tali Bey'in Günlüğü, İstanbul: Arba Yayınları, 2000.

 

Aydoğan, Erdal (yay. haz.), Oltu Şura Hükumeti ve Yasin Haşimoğlu'nun Hatıraları, Erzurum: 2013.

 

Aykut, Fahri. İstiklal Savaş’ında IV. Kolordu. Ankara: Askeri Matbaa, 1935 (90 no.lı askeri mecmuanın tarih kısmı).

 

Aykut, Şeref, “Milli Mücadele Hatıraları no:2-3”, Yeni Sabah, 7 Mayıs – 9 Mayıs 1938.

 

Aykut, Şeref, “Milli Mücadele Hatıraları no:5-7”, Yeni Sabah, 11 Mayıs – 13 Mayıs 1938.

 

Aykut, Şeref, “Milli Mücadele Hatıraları no:8”, Yeni Sabah, 15 Mayıs 1938.

 

Aykut, Mehmet Şeref. Trakya Milli Mücadele Tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları, 2010

 

“Ayşe Çavuş”, Sabah, 30 Teşrin-i Sani 1923.

 

Ayvazoğlu, Beşir, Edebiyatın Çanakkale'yle İmtihanı Arıburnu ve Seddülbahir’de On Gün, İstanbul: Kapı Yayınları, 2015.

 

Babacan, Hasan, Kodaman, Bayram. Hafız İbrahim Demiralay'ın Hatıratı ve Isparta'da Milli Mücadele ile İlgili Belgeler. İstanbul: Göltaş Yayınevi, 1998.

 

Babuş, Fikret, Savaş Yıllarından Anılar, İstanbul: Ozan Yayıncılık, 2013.

 

Bahar, Beki L. Ordan Burdan Altmış Yılın Ardından, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş., 1995.

 

Baki, Büyük Harpte Kafkas Cephesi. Vol.1, Methal: Teşkilat, Seferber olma, Tecemmü, Harp İlanına Kadar, İstanbul: Askeri Matbaa, 1933.

 

Bal, Mehmet Akif (der.), Milli Mücadele Döneminde Bekirağa ve Malta Anıları, İstanbul: Ark Kitapları, 2003.

 

Baldwin, Herbert F.,Trakya’da Bir Savaş Fotoğrafçısı Balkan Savaşı Anıları, çev. İrfan Seyrek, İstanbul: Demkar Yayınları, 2012.

 

Balıkesir, Kemal. İstiklal Savaşı Anıları. Ankara: ATASE Kütüphanesi, 1976.

 

Balıkesir, Kemal. Millî Mücadele’de Soma Cephesi. KMR (Bandırma-Aylık Gazete) 1.4.1968.

 

Balkan, Ethem Ruhi, “Balkan Hatıralarım no:1-8”, Yeni Sabah, 15 Temmuz – 22 Temmuz 1940.

 

Balkan, Ethem Ruhi. Canlı Tarihler: Ethem Ruhi Balkan Hatıraları. İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1947.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, “1914-1918 Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Çarpışan Bir Zabitin Günlük Hatıraları”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 20, Cilt: 4, Yıl: 2, (Eylül 1965), s. 1633-1636.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, “1914-1918 Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Çarpışan Bir Zabitin Günlük Hatıraları 2”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 21, Cilt: 4, Yıl: 2, (Ekim 1965), s. 1752-1755.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, “1914-1918 Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Çarpışan Bir Zabitin Günlük Hatıraları 3”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 22, Cilt: 4, Yıl: 2, (Kasım 1965), s. 1828-1830.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayınları, 2005.

 

Baran, Tülay Alim, Vasıf Çınar ve İzmir'e Doğru Gazetesi Yazıları, İstanbul: Arma Yayınları, 2001.

 

Bardakçı, Murat, Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Bardakçı, Murat, Refik Bey, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2012.

 

Bardakçı, Murat, Şahbaba, İstanbul: Everest Yayınları, 2015.v

 

Barlas, Uğurol. Dr. Fahri Can’ın Gaziantep Savaşı Hatıraları, GKD II/17 (10.3.1959) 6,20.

 

Bartlett, Ellis Ashmead, Sansürsüz Çanakkale, çev. Arzu Tüfekçi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.

 

Bartlett, Ellis Ashmead, Türklerin Rumeliye Vedası, çev. Görkem Şengün – H. Büşra Yavuz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2014.

 

Barutçu, Faik Ahmet, Siyasi Hatıralar Cilt: 1 - 3 / Milli Mücadeleden Demokrasiye, der. Mustafa Everdi, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 2001.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:1-63”, Tan, 13 Temmuz –13 Temmuz – 13 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:64-65”, Tan, 22 Eylül – 23 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:66-67”, Tan, 25 Eylül – 26 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:68”, Tan, 28 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:69”, Tan, 30 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:70-72”, Tan, 2 İlk Teşrin – 4 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:73”, Tan, 7 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:74-75”, Tan, 9 İlk Teşrin – 10 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:76”, Tan, 12 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:77-78”, Tan, 14 İlk Teşrin – 15 İlk Teşrin 1940.

 

Başara, Rasim, “Kıymetli Bir Hatıra”, Tasvir-i Efkâr, 28 Birinci Teşrin 1943.

 

Başbay, H. Murat, Çanakkale'den Asker Mektupları, İstanbul: Turna Yayınları, 2009.

 

Başkaya, Yusuf. İstiklal Harbi Hatıraları. TİTE arş. K. 18. F. 2987.

 

Başkatipzade Ragıp Bey, Tarih-i Hayatım Tahsil - Harp - Esaret - Kurtuluş Anıları, Ankara: Kebikeç Yayınları, 1996.

 

Batmaz, Eftal Şükrü (ed.), Cepheden Cepheye Esaretten Esarete: Ürgüplü Mustafa Fevzi Taşer’in Hatıraları. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000.

 

Bayar, Celal, Ben de Yazdım (8 Cilt Takım), İstanbul: Sabah Yayınları, 1997.

 

Bayar, Celal – Kılıç Ali – Mustafa Kemal, Atatürk’ten Hatıralar – Atatürk’ün Hususiyetleri – Anafartalar Muharebelerine Ait Hatıralar, İstanbul: Sel Yayınları, 1955.

 

Baydar, Mustafa, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları, İstanbul: Menteş Kitabevi, 1968.

 

Bayhan, Fatih – Mayatepek, Osman, Dedem Enver Paşa, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Baykoç, Hulusi, Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvvei Seferiye (52.Tümen), İstanbul: Askeri Matbaa, 1938.

 

Baykoç, Hulusi, “Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvvei Seferiye (52.Tümen), Askeri Mecmua, Sayı: 51 (Eylül 1938), Yıl: 12.

 

Baykoç, Hulusi, ““Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvvei Seferiye (52.Tümen) 2. Kısım”, Sayı: 60 (Haziran 1942), Yıl: 16.

 

Bayrı, Mehmet Halit, Cephe Arkadaşı Çanakkale Cephesi'nde Bir İstanbullu, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Baytın, Arif, “İlk Dünya Harbinde Kafkas Cephesi 29uncu Tümen ve Üç Alay Sancağı no:1-43”, Vakit, 11 Ocak – 21 Şubat 1945.

 

Baytın, Arif, Sessiz Ölüm Sarıkamış Günlüğü, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007.

 

Bayur, Hilmi Kâmil, “Büyükelçi Numan Tahir Seymen Anlatıyor, İstanbuldan Kaçan Talat, Enver ve Cemal Paşalar Berlinde II”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 188, Yıl: 16, (Ağustos 1980), s. 12-15.

 

Becker, Franz, “I. Dünya Savaşı’nda Bir Alman Denizaltı Kumandanının Hâtıra Defterinden: İtalyanlar’ı Sindirme Hareketleri”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 87, Yıl: 8, (Nisan 1972), s. 50-55. 

 

Becker, Franz, “I. Dünya Savaşı’nda Bir Alman Denizaltı Kumandanının Hâtıra Defterinden: 2, Torpido Hücumu”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 88, Yıl: 8, (Mayıs 1972), s. 46-48.

 

Belen, General Fahri, Büyük Türk Zaferi – Afyondan İzmir’e İstiklal Harbi Hatıraları, Tenkitler, Tahliller, Ankara: MEB, 1970.

 

Benlioğlu, Abdurrahman, E. Gv. Albay Abdurrahman Benlioğlu’nun Hatıraları, der. Nurcan Bal, İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı, 2004.

 

Berkman, A. Tevfik, Engelli-Engebeli Uzun Yollar Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi: Bir Hayat Anıları 1900-1987, İstanbul: Selar Ofset, 1988.

 

Berköz, Nuri, “Büyük Taarruzun Anlattıkları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 21-24.

 

Berköz, Nuri, Tekçe, İ. Hakkı, “Atatürk’ten Hâtıralar”, röportaj: İhsan Ilgar, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 107, Yıl: 9, (Kasım 1973), s. 7-14.

 

Berköz, Nuri. Kurtuluş Savaşı Anıları. TKS (BTTD yay.) 213-214.

 

Beyatlı, Yahya Kemal, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2000.

 

Beyoğlu, Süleyman, İki Devir Bir İnsan Ahmet Faik Günday ve Hatıraları, İstanbul: Bengi Kitap Yayın, 2011.

 

Bıyıklı, Mustafa (der.), Esad Paşa'nın Çanakkale Cephesi Yazışmaları, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2011.

 

Bıyıklıoğlu, Tevfik (Em. Kur. Alb.), “İnönü Zaferlerini İsmet Paşa mı Kazanmıştı?”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Yıl: 5, (Nisan 1969), s.21-28.

 

Bilgin, İsmail, Çanakkale Savaşı Günlüğü, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

 

Binbaşı Mehmed Emin Bey, Kûtulamâre Hücum ve Muhasarası Bir Osmanlı Subayının Hatıratı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016.

 

“Binbaşı Şerafeddin Beyin Anıları”, Cumhuriyet, 9 Eylül 1924.

 

“1914 Umumi Harbin İlk Üç Yetiminden Biri Saraybosnada Öldürülen Avusturya Veliahdının Oğlu Anlatıyor: Sofya Çocuklarımız İçin Yaşamak Lâzım !..Kurun, 8 Temmuz 1937.

 

“Bir Hatıra”, Milliyet, 28 Haziran 1926.

 

Bir kuva-yı milliye gazisinin hatıralarından Gaziantep Mücadelesi, KMD 1/5 (Ağustos 1976) 7-12.

 

Biren, Mehmed Tevfik, Bir Devlet Adamının” Mehmed Tevfik Bey'in (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, der. F. Rezan Hürmen, İstanbul: Arma Yayınları, 1993.

 

Birgen, Muhittin, İttihat ve Terakki'de On Sene 2 Cilt, der. Zeki Arıkan, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2009.

 

Birinci İhsan, “Birinci Dünya Savaşı’nın Önemli Belgeleri”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 147, Yıl: 13, (Mart 1977), s. 33-38.

 

Birinci, İhsan, “Kahraman Mehmetçikten Menkıbeler”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 144, Yıl: 12, (Aralık 1976) , s. 84-85.

 

Birinci, İhsan, “Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 157, Yıl: 14, (Ocak 1978), s. 72-77.

 

Birinci, İhsan, “Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 158, Yıl: 14, (Şubat 1978), s. 82-86.

 

Birinci, İhsan, “Sarıkamış Harekatı ve Sonrası”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 60, Yıl: 5, (Ocak 1970), s. 56-61.

 

Bleda, Mithat Şükrü, “Bir Canlı Tarih Konuşuyor II”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 42, Cilt: 4, (Haziran 1953), s. 2392-2395.

 

Bleda, Mithat Şükrü, “Bir Canlı Tarih Konuşuyor III”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 43, Cilt: 4, (Temmuz 1953), s. 2442-2445.

 

Bleda, Mithat Şükrü, “Bir Canlı Tarih Konuşuyor”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 40, Cilt: 4, (Nisan 1953), s. 2169-2174.

 

Borak, Sadi, “Sarıklı Bir Mücahit”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 45, Yıl: 4, (Ekim 1968), s. 12-13.

 

Boran, İhsan, "Kayserin Altıncı Oğlu Nasıl Casusluk Etmişti no:1-4", Vatan, 17 Nisan - 20 Nisan  1941.

 

Bourgoin, Marguerite, “Atatürk’ün Türkiyesi”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 10, Sıra: 202, Yıl: 17, (Ekim 1981), s. 6-9.

 

Bozkurt, Celil, Bartın ve Havalisi Komutanı Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2015.

 

Bozkurt, Celil, Mersinli Cemal Paşa’nın Yaveri Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi Hatıraları, der. Tuğba Tuğçe Gündoğan, İstanbul: Gündoğan Yayınları.

 

Böcüzade Süleyman Sami, Kuruluşundan Bugüne Kadar Isparta Tarihi, ed. Suat Seren, İstanbul: Serenler Yayını, 1983.

 

Böcüzade Süleyman Sami, Üç Devirde Gördüklerim, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Bristol, Mark Lambert. War Diary. Washington D.C.: The National Archives, Boxes 16-17, Subject Files 36-38.

 

Buddecke, Hans Joachim,  Çanakkale Üzerinde Bir Şahin,  çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

“Bursamızın Halas Bulduğu Sevinçli Gün”, Cumhuriyet, 11 Eylül 1924.

 

Buyur, Hikmet Kâmil (Emekli Elçi), “Filo Komutanı Ramiz Bey’in Dikkate Değer Hatıraları”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 6, Sıra: 174, Yıl: 15, (Haziran 1979), s. 6-9.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:1-9”, Milliyet, 13 Mart – 21 Mart 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:10-11”, Milliyet, 22 Mart 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:11-12-13”, Milliyet, 23 Mart 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:14-15”, Milliyet, 24 Mart 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:16-19”, Milliyet, 25 Mart – 28 Mart 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:20-21”, Milliyet, 29 Mart 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:21”, Milliyet, 30 Mart 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:22-26”, Milliyet, 31 Mart – 4 Nisan 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:27-28”, Milliyet, 5 Nisan 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:29”, Milliyet, 6 Nisan 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:29”, Milliyet, 7 Nisan 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:30”, Milliyet, 8 Nisan 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:30”, Milliyet, 9 Nisan 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:30”, Milliyet, 10 Nisan 1926.

 

“Büyük Gazinin Hatıra Sahifeleri no:31-32”, Milliyet, 11 Nisan- 12 Nisan 1926.

 

Cafer El-Askeri, İsyancı Arap Ordusunda Bir Harbiyeli, İstanbul: Klasik, 2009.

 

Can, Doktor Fahri, “Gazianteb’in Kurtuluş Yıl Dönümü”, Yeni Sabah, 25 Birincikanun 1940.

 

Can, Doktor Fahri, “İstiklal Uğrundan,, Tefrikası Hakkında Zarurî Bir Cevap no:1-2”, Yeni Sabah, 2 Eylül – 3 Eylül 1940.

 

Can, Fahri. Kuva-yı Milliye Hatıraları. DB 1/3 (18.11.1955) 10-11.

 

Can, Fahri. Millî Mücadele’de Halide Onbaşı. YT 1/4 (22.3.1962) 99-100.

 

Canbaz, Mahmut Yüksel, Kılıç İbrahim (yay. haz.). Kuvayı Milliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüğü. Ankara: Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, 2012.

 

Canbulat, Ahmet Cevdet, Kafkasya Hatıraları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007.

 

Cavid Bey, Felaket Günleri, Mütareke Devrinin Feci Tarihi 1, der. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul: Temel Yayınları, 2000.

 

Cavid Bey, Felaket Günleri, Mütareke Devrinin Feci Tarihi 2, İstanbul: Temel Yayınları, 2000.

 

Cebeciyan, Avedis, Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü (1914-1918), İstanbul: Aras Yayıncılık, 2015.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Bilinmeyen Hatıralar, der. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul: Temel Yayınları, 2011.

 

Cebesoy, Ali Fuat. Büyük Harpte Osmanlı İmparatorluğunun 1916-1917 Yılındaki Vaziyeti: Birüssebi-Gazze Meydan Muharebesi ve Yirminci Kolordu. İstanbul: Askeri Matbaa, 1938.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Kuva-yı Milliye'nin İçyüzü, İstanbul: Temel Yayınları, 2002.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul: Temel Yayınları, 2010.

 

Cebesoy, Ali Fuat, “Milli Mücadeleyi Hazırlayan Sebepler ve Atatürk”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Yıl: 1, (Şubat 1965), s. 80-85.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Moskova Hatıraları Milli Mücadele ve Bolşevik Rusya, İstanbul: Vatan Neşriyat, 2002.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Sınıf Arkadaşım Atatürk Okul ve Genç Subaylık Hatıraları, İstanbul: Temel Yayınları, 2000.

 

Celalettin, F., “Bir Çanakkale Hikayesi, Mustafa’nın Hilesi”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 16-18.

 

Cemal Efe. İstiklal Savaşı’nda Adana Cephesi’nde 44 Kahraman Bir Fransız Taburunu Nasıl Esir Etmişti? Atase Kütüphanesi İst. 160.

 

Cemal Paşa, Cemal Paşa Hatıralar, der. Alpay Kabacalı, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015. 

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:3”, Tevhid-i Efkâr, 28 Ağustos 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:1-2” Tevhid-i Efkâr, 14 Eylül – 15 Eylül 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:3”, Tevhid-i Efkâr, 17 Eylül 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:4”, Tevhid-i Efkâr, 20 Eylül 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:5”, Tevhid-i Efkâr, 21 Eylül 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:6”, Tevhid-i Efkâr, 24 Eylül 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:7”, Tevhid-i Efkâr, 28 Eylül 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:8”, Tevhid-i Efkâr, 2 Teşrin-i Evvel 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:11”, Tevhid-i Efkâr, 2 Teşrin-i Sani 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:12”, Tevhid-i Efkâr, 12 Teşrin-i Sani 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:12”, Tevhid-i Efkâr, 18 Teşrin-i Sani 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:13”, Tevhid-i Efkâr, 4 Kanun-ı Evvel 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:14”, Tevhid-i Efkâr, 12 Kanun-ı Evvel 1922.

 

Cemal Paşa, Merhum Cemal Paşa’nın Hatıratı no:15”, 5 Kanun-ı Sani 1923.

 

“Cemal Paşa’nın Öldürülmesinden Sekiz Gün Önce Hüseyin Cahid’e Yazdığı Bitirilmemiş Mektubu İfşa”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 11, Cilt: 2, Yıl: 1, (Aralık 1964), s. 858-864.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:1-5”, Akşam, 12 Eylül  – 16 Eylül 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:7-15”, Akşam, 18 Eylül  – 26 Eylül 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:17-26”, Akşam, 28 Eylül – 7 Teşrin-i Evvel 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:27-39”, Akşam, 9 Teşrin-i Evvel – 20 Teşrin-i Evvel 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:40-47”, Akşam, 22 Teşrin-i Evvel – 29 Teşrin-i Evvel 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:48-79”, Akşam, 31 Teşrin-i Evvel – 29 Teşrin-i Sani 1929.

 

Cemil Zeki, Kendi Kaleminden Teğmen Cemil Zeki (Yoldaş), der. Engin Berber, İstanbul: Arba Yayınları, 1994.

 

Cevat Kazım. Şehit Yolunda (Milli Hatıralarım). Ankara: Vilayet Matbaası, 1340.

 

Cevat Rüştü, İstanbul'un İşgalinde İngiliz Hapishanesi Hatıraları, İstanbul: Sebil Yayınları, 2009.

 

Ceyhan, Neslime, Trablusgarp Hikayeleri, İstanbul: Selis Kitaplar, 2006.

 

Chambers, Stephen, Arıburnu Çıkarma, çev. İsmail Hakkı Yılmaz, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Chantepleure, Guy, Kuşatılmış Kent Yanya Ekim 1912-Mart 1913, çev. Fazıl Bülent Kocamemi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2010.

 

Christoff, R. P. Paul. Edirne Kuşatması Günlüğü Kuşatma Altında Yaşayan Birinin Günlük Notları. çev. Yunus Emre Kaleli, İstanbul: DBY Yayınları, 2017.

 

Cihangiroğlu, İbrahim. Cenubi-Garbi Kafkas Hükümeti’ne Ait Anılar. TİTE Arş. K. 2, F. 2217-2240.

 

Conk, Cemil. Canlı Tarihler: Cemil Conk Hatıraları Balkan Harbi 1912-1913. İstanbul: Türkiye Yayınevi 1947.

 

Cora, Yaşar Tolga, “Hagop Sinuri’nin Anıları: Harbiye’de Birkaç Ay (1914)”, Toplumsal Tarih, Sayı: 253, (Ocak 2015), s. 72-76.

 

Coşkun, Osman, İkinci Ergenekon Kurtuluş Savaşı Başlarken, İstanbul: Gita Yayınları, 2008.

 

Cömert, Hüseyin, Kayseri'li Mustafa Remzi Bey'in Hatıraları, Kayseri: Makaza Yayıncılık, 2013.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:0-58”, Yeni Sabah, 19 İkinci Kanun – 18 Mart 1941.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:59-130”, Yeni Sabah, 23 Mart – 2 Haziran 1941.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:132-152”, Yeni Sabah, 4 Haziran – 24 Haziran 1941.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:153-173”, Yeni Sabah, 27 Haziran – 17 Temmuz 1941.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:178-181”, Yeni Sabah, 22 Temmuz – 25 Temmuz 1941.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:182”, Yeni Sabah, 27 Temmuz 1941.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:183”, Yeni Sabah, 29 Temmuz 1941.

 

Cörçil, V., “Dünya Harbi no:184”, Yeni Sabah, 31 Temmuz 1941.