H-M

Hakkı, Kobakizade İsmail, Bir Mübadilin Hatıraları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 

Hamid Efendi, “Unutulan Zafer: Kut, Hamid Efendi’nin Savaş Günlüğünden”, NTV Tarih, (Nisan 2011), s. 65.

 

Hamilton, Ian, Gelibolu Hatıraları 1915, çev. Nurer Uğurlu – Mehmet Ali Yalman, İstanbul: Örgün Yayınları, 2005.

 

Hamilton, Ian Standish Monteith Sir, Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkalen Savaşı Raporu,  (Yay.  Haz.  Ahmet Altıntaş),  Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, AÇASAM Yayınları, No: 7, 1999.

 

Hanioğlu, Şükrü (der.), Kendi Mektuplarında Enver Paşa, İstanbul: Der Yayınları, 1989.

 

Hannengiesser, Hans, Çanakkale Cehenneminde 500 Alman, çev. Ege Çınar Arcan, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015.

 

“Harbiye Nazırı Ziya Paşa ile Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 18 Temmuz 1921.

 

Harrington, Sir Charles (General), “Kurtuluş Savaşı’nda Önemli Bir Casusluk Olayı: General Harrington’un Ele Geçirilen Raporu”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 93, Yıl: 3, (Ekim 1967), s. 9-13.

 

Hartunian, Abraham H., Neitherto Laughnorto Weep: A Memoir of the Armenian Genocide by Abraham H. Hartunian. Translated by Vartan Hartunian. Boston: BeaconPress, 1968.

 

Hasanaliyev, Neriman, Rusya’nın Van ve Erzurumdaki Baş Konsolosu Mayevski’nin Hatıraları, Trabzon: Türk Ocakları Trabzon Şubesi: 2001.

 

Hasan Cevdet Bey, Kıyamet Koptuğunda Hasan Cevdet Bey'in Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü, der. Mutlu Karakaya, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Hatemi, Nilüfer, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

 

Hayrettin Abidin. Tarihte Ankara-İstiklal Harbi ve Bursa Hatıratı. İstanbul: Sühulet Ktph., 1934.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:1”, Tevhid-i Efkâr, 12 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:2-5”, Tevhid-i Efkâr, 14 Kanun-ı Sani – 17 Kanun-i Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:6”, Tevhid-i Efkâr, 19 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:7-8”, Tevhid-i Efkâr, 22 Kanun-ı Sani – 23 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:9-10”, Tevhid-i Efkâr, 25 Kanun-ı Sani – 26 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:11-15”, Tevhid-i Efkâr, 28 Kanun-ı Sani – 1 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:16-18”, Tevhid-i Efkâr, 3 Şubat – 5 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:19-22”, Tevhid-i Efkâr, 7 Şubat – 10 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:23”, Tevhid-i Efkâr, 12 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:24”, Tevhid-i Efkâr, 14 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:25”, Tevhid-i Efkâr, 17 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:26”, Tevhid-i Efkâr, 23 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:27”, Tevhid-i Efkâr, 25 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:28”,Tevhid-i Efkâr, 28 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:29”,Tevhid-i Efkâr, 3 Mart 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:30”,Tevhid-i Efkâr, 6 Mart 1924.

 

Hazerfen Ahmet, “Bir Çavuşun Balkan Harbi Anıları-I”, Tarih ve Toplum, Sayı: 11, Cilt: 4, (Eylül 1985), s. 4-8.

 

Hazerfen Ahmet, “Bir Çavuşun Balkan Harbi Anıları-II”, Tarih ve Toplum, Sayı: 22, Cilt: 4, (Ekim 1985), s. 51-54.

 

Herbert, Aubrey – Morgenthau, Henry, Devler Ülkesinde Devler Savaşı Çanakkale, çev. Seyfi Say, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2005.

 

Hersing, Otto, Çanakkale Denizaltı Savaşı, çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

“Hicaz Harekâtı Hakkında İngiliz Raporları”, Tasvir-i Efkâr, 3 Kanun-ı Sani 1920.

 

Hiçyılmaz, Ergun, Türk Kelebeği Guyan Adası'na Sürülmüş Cemil Bey'in Hatıratı, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2014.

 

Hikmet Nurullah, “Piyer Lotiye Aid Bir Hatıra”, Tanin, 28 Haziran 1924.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Anadolu'ya Gönderilecek Silahları İngilizler Nasıl Denize Döktüler, DB 1/4 (25.11.1955) 6-7,33.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Anadolu'ya Kaçırılan Cephane, DB 1/12 (Ocak 1956) 20-21, 27.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Bir Varup Dolusu Silah ve Cephaneyi Anadolu'ya Nasıl Kaçırdım, DB 1/22 (11.11.1955) 10-11, 35.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Büyük Zafer'e İstanbul'un Yardımı, Mümtaz Topçu Yarbayı Eyüp Bey, YT 11/22(26.7.1962) 265-266.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Dumlupınar Zaferini Sağlayan Cephaneyi Anadolu'ya Nasıl Kaçırmıştık? DB 1/10 (Ocak 1956) 30-31.

Himmetoğlu, Hüsnü.  Kurtuluş Savaşı'ıula İstanbul ve Yardımları, 2 c.. Ülkü Matb., İstanbul 1975.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Kurtuluş Savaşı'ndan Bir Yaprak, Anadolu'ya Silah Kaçakçılığı, Hürriyet 17- 25.7.1973.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Milli Mücadele Esnasında İstanbul'daki Gizli Kurullardan M.M. Grubu ve Gerçek Yüzü, YT 111/32 (4.10.1962) 165-170.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. "Pandikyan" İngilizlerin Hizmetinde Ama Bizimle Beraber, DB 1/3 (18.11.1955) 12-13,35.

 

Hindenburg, von, Hayatım: Alman Orduları Erkan-ı Harbiye Reisi Feld Mareşal Von Hindenburg'un Hatıratı, çev. Tahsin İsmail, İstanbul: Matbaa-i Askeriye, 1925.

 

Hochwachter, Gustav von, Balkan Savaşı Günlüğü, çev. Sumru Toydemir, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Hore, L.F.S., “Öteki Tarih’in Gözünden Çanakkale Savaşı… Bir Askerin An(ı)ları”, der. Sedat Şenoğlu, Toplumsal Tarih, Sayı: 135, (Mart 2005), s. 32-41.

 

Husbands, Geoffrey, “250 Bin Kelimeik Savaş Malzemesi”, NTV Tarih, Sayı: 6, (Temmuz 2009).

 

Hünalp, Ayhan, “İki İstiklal Harbi Gazisi”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 158, Yıl: 14, (Şubat 1978), s. 81.

 

Hürkuş, Vecihi, Havada 1915 - 1925 1. Kitap, İstanbul: Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, 2008.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 7 Mart - 9 Mart 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 11 Mart – 16 Mart 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 17 Mart – 30 Mart 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 1 Nisan – 6 Nisan 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 8 Nisan – 13 Nisan 1925.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar…”,Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 1, Sıra: 193, Yıl: 17, (Ocak 1981), s. 22-26.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar… İslam Aleminin Kaderini Elinde Tutan Adamla Karşı Karşıya”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat, 1981), s. 26-30.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar, Mustafa Kemal Paşa Az Ama Kesin Konuşuyor”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 11-18.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 42-46.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar” (11. Mektup),Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 199, Yıl: 17, (Temmuz 1981), s. 18-21.

 

Hüseyin Hüsnü Emir, Yıldırım, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2002.

 

Ilgaz, Hasene, “Kurtuluş Savaşına Hazırlık İstanbul’daki Çalışmalar: Hücum Taburu”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat 1981), s. 16-25.

 

Ilgaz, Hasene, “Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 36-41.

 

Ilgar, İhsan, “I. Dünya Savaşı’nın Ünlü Komutanlarından: Vehib Paşa”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 5, Sıra: 89, Yıl: 8, (Haziran 1972), s. 13-21.

 

Ilgar, İhsan, “50. Yılında Sakarya Savaşı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 82, Yıl: 7, (Kasım 1971), s. 32-39.

 

Ilgar, İhsan, “Büyük Taarruz Sırasındaki Kuvvetlerimiz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 29-30.

 

Ilgar, İhsan, Garp Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz Hatıralarım, İstanbul: Kervan Yayınları, 1973.

 

Ilgar, İhsan, “Harrington’un Gizli Raporu”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 63, Yıl: 6, (Nisan 1970), s. 64-70.

 

Ilgar, İhsan, “Kurtuluş Savaşı’nın Adsız Kahramanları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 58, Yıl: 5 (Aralık 1969), s. 55-57.

 

Ilgar, İhsan, “Mustafa Kemal’in Çankaya Arşivlerindeki Mektubu”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 12, Yıl: 4, Cilt: 7, (Aralık 1981), s. 22-23.

 

Ilgar, İhsan, “Nûreddin Paşa’nın Hâtıralarında Bir Sayfa”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 133, Yıl: 12, (Ocak 1976), s. 48-51.

 

Ilgar, İhsan, “Ölümünün 31. Yıldönümünde Atatürk’ün Bir Mektubu”, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 58, Yıl: 5, (Kasım 1969), s. 5-6.

 

Ilgar, İhsan, “Türkiye’deki İtilâf Devletleri Başkumandanı Harrington’un Gizli Raporu: 2, Lozan ve Sonrası, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 64, Yıl: 6, (Mayıs 1970), s. 82-85.

 

Ilgar, İhsan, “Sevr Andlaşması Hazırlıkları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 95, Yıl: 8, (Aralık 1972), s. 30-33.

 

I’llustration, “İzmir’i Nasıl Yıktılar, Nasıl Kaçtılar?..”, çev. Ercan Erksan, Tarih Dünyası, Sayı: 3, Cilt: 1, Yıl: 1, (Kasım 1953), s. 118-122.

 

Irmak, Sadi. Millî Mücadelede Atatürk’ün Çevresi, İlk Mücahitler: O Dönemin Bir Tanığının İzlem ve Anıları. İstanbul: Genç Yayınları, 1986.

 

İbrahim Naci, “Çanakkale 1915: Teğmen İbrahim Naci’nin Son Yolculuğu”, NTV Tarih, (Mart 2013), s. 25-39.

 

İbrahim Temo, İttihat ve Terakki Anılarım Atatürk'ü N'için Severim?, İstanbul: Alfa Yayınları, 2013.

 

İdikut, İhsan. İdeal Komutanlarımızdan 4. Fırka Kumandanı Miralay Şehit Nazım Bey. İstanbul: Şirketi Mürettebiye Matbaası, 1952.

 

İğdemir, Uluğ. Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları (Günlük Anılar) Ankara: TTK. 1973.

 

İhsan Bey, “Milli Mücadelede, Ankara’da İstiklal Mahkemesinin Astığı İlk Yabancı Suikastçı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Mart 1964), s. 122-127.

 

“İlk Yunan Esirleri Kafilesi”, Akşam, 9 Teşrin-i Evvel 1922.

 

İlter, Aziz Semih, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi Hatıraları, der. Zekeriya Türkmen – Elmas Çelik, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2007.

 

İlter, Aziz Semih – Ryder, C.H.D. Osmanlı-İran Sınırından Anılar, haz. Ali Murat Kurşun, İstanbul: Taş Mektep Yayın Atölyesi, 2015.

 

İmamoğlu, Uğur Cenk Deniz, Bir asker ve bir hatırat, 2014.

 

İmece, Mustafa Selim, Atatürk’e Ait Bir Hatıra no:169”, Cumhuriyet, 30 Nisan 1949.

 

“İmparatorluğumuzun Sonu Olan Bir Devrin Kapanışına Ait Tarihi Bir Vesika: Sadrazam Talat Paşa’nın Memleketi Gizlice Terk Ederken İzzet Paşa’ya Gönderdiği Mektubun Aslı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 1, Cilt: 1, Yıl: 1, (Şubat 1964), s. 21-28.

 

İnan, Afet, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

İnan, Afet, M. Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991.

 

İnan, Mediha. Antep Harbi Hatıralarım. GKD IV/48 (10.12.1961) 9-10.

 

İnan, Rauf, Bir Ömrün Öyküsü. C.1. İkinci Meşrutiyetten Çifteler Köy Enstitüsü Müdürlüğüne, Ankara: Öğretmen Yayınları, 1986.

 

İnan, M. Rauf, Mustafa Necati: Kişiliği, Ulusal Eğitime Bakışı, Konuşma ve Anıları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 1980.

 

İncedayı, Cevdet Kerim, İstiklal Harbi (Garp Cephesi), der. Muhammet Safi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

 

İncesu, Sokrat, Çanakkale-Arıburnu hatıralarım, Çanakkale: Esen Matbaası, 1964.

 

İnönü, İsmet, Defterler (1919-1973) 2 Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

 

İnönü, İsmet. Hatıralar (Birinci Dünya Harbi). İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999.

 

İrfanoğlu, Ahmed Rıza, Allahuekber Dağları'ndan Sibirya'ya İrfanoğlu İsmail Efendi'nin Esaret Yılları Hatıraları, İstanbul: Tebliğ Yayınları, 2013.

 

İsmail Hakkı Paşa, Vatan Uğrunda Yahut Yıldız Mahkemesi Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa'nın Hatıraları, der. Orhan Sakin, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2014.

 

İsmail Kemal Bey, İsmail Kemal Bey'in Hatıratı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008.

 

“İsmet Paşa’nın Mektubu”, Akşam, 7 Eylül 1922.

 

İstekli, İ. Bahtiyar (yay. haz.), Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

İstekli, İ. Bahtiyar (yay. haz.), Osmanlı'nın Unutulan Son Zaferi Kûtulamâre Yarbay Mehmed Reşid Bey'in Savaş Günlükleri, İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi, 2016.

 

İstekli, İ. Bahtiyar (yay. haz.), Sultan Abdülhamid'in Doktoru İbrahim Paşa'nın 1. Dünya Harbi Günlüğü, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2016.

 

İstekli, İ. Bahtiyar, Yakılmamış Mektuplar Fatma Cevdet Hanım'dan İhsan Bey'e Mektuplar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

“İşgal Altında no:2-6”, Tan, 2 Nisan – 6 Nisan 1939.

 

“İşgal Altında no:8-57”, Tan, 8 Nisan – 27 Mayıs 1939.

 

“İşgal Altında no:58-99”, Tan, 29 Mayıs – 9 Temmuz 1939.

 

“İşgal Altında no:101-135”, Tan, 11 Temmuz – 15 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:136-137”, Tan, 17 Ağustos – 18 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:138-139”, Tan, 20 Ağustos – 21 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:140-141”, Tan, 23 Ağustos – 24 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:143-145”, Tan, 26 Ağustos – 28 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:146-149”, Tan, 30 Ağustos – 2 Eylül 1939.

 

İşgal Yıllarına Dair Bir İstanbul Gencinin Yaptıkları. ATASE Arş. A. 1/232, Dl. 569. D. 85.

 

İybar, Tahsin, Sibirya'dan Serendibe, Ankara: CHP Halkevleri Bürosu Yayınları, 1950.

 

“İyi Günlerin Hatıraları”, Akşam, 11 Kanun-ı  Sani 1924.

 

İz, Mahir, Yılların İzi, İstanbul: Kitabevi, 2015.

 

“İzmir Kuvâ-yı Milliyesi Nezdinde”, Vakit, 13 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 30 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:7”, Tasvir-i Efkâr, 24 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:8”, Tasvir-i Efkâr, 26 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:10”, Tasvir-i Efkâr, 2 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:11”, Tasvir-i Efkâr, 4 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:13”, Tasvir-i Efkâr, 7 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:13”, Tasvir-i Efkâr, 6 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:14”, Tasvir-i Efkâr, 9 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:16”, Tasvir-i Efkâr, 24 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:17”, Tasvir-i Efkâr, 28 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:18”, Tasvir-i Efkâr, 30 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:19”, Tasvir-i Efkâr, 26 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:20”, Tasvir-i Efkâr, 29 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:21”, Tasvir-i Efkâr, 6 Kanun-ı Sani 1920.

 

“İzmir Kuvaı Milliye Nezdinde no:7-8”, Tevhid-i Efkâr, 24 Teşrin-i Evvel – 25 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvaı Milliye Nezdinde no:9”, Tevhid-i Efkâr, 29 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Muhabir-i Mahsusumuzun Gazi Baş Kumandanımızla Mülakatı”, Akşam, 21 Eylül 1921.

 

“İzmir’de Bulunan Rus Sefiri ile Mülakat”, Akşam, 26 Şubat 1923.

 

İzzeddin, İstiklal Harbi Hatıratı, Askeri Mecmua II. ks., 61. Fırkanın Gediz ve Kütahya Muharebeleri. 25 (1.3.1932); III. ks., İkinci İnönü Muharebesi'nde 61. Fırka, 26 (1.6.1932); IV. ks., Sakarya Meydan Muharebesi'nde 1. Grup. 27 (1.9.1932); V. ks., Sakarya'dan İzmir'e Kadar 1. Kolordu, 28 (1.12.1932); VII. ks.. Türk İstiklal Harbi'nde Birinci İnönü Muharebesi. 30 (1 6.1933).

 

Jernazian, Ephraim K. Judgmentunto Truth: Witnessing the Armenian Genocide.Translated by Alice Haig. New Brunswick: Transaction Publishers, 1990.

 

Kabacalı, Alpay, “Cemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’na Nasıl Bakıyordu?”, Popüler Tarih, Sayı: 15, (Eylül 2001), s. 40-44.

 

Kabacalı, Alpay, Talat Paşa'nın Anıları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Kadirbeyoğlu Zeki Bey, Kadirbeyoğlu Zeki Bey'in Hatıraları, der. Ömer Faruk Lermioğlu, İstanbul: Sebil Yayınevi, 2007.

 

Kadri, Hüseyin Kazım, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım, der. İsmail Kara,İstanbul: Dergah Yayınları, 2000.

 

Kalkavanoğlu, İlyas Sami, Milli Mücadele Hatıralarım, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2011.

 

Kalmık, Ercümend, İstiklâl Savaşı (1919-1922), Ankara: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü.

 

Kanatlı, Şükrü, Irak Muharebelerinde 3'üncü Piyade Alayı Hatıraları, yay. haz. Fatma İlhan, Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2006.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:1-47”, Tasvir-i Efkâr, 18 Birinci Kanun 1940 – 1 Şubat 1941.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:49-82”, Tasvir-i Efkâr, 7 Şubat – 12 Mart 1941.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:83-169”, Tasvir-i Efkâr, 15 Mart – 9 Haziran 1941.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:170-171”, Tasvir-i Efkâr, 11 Haziran – 12 Haziran 1941.

 

Kandemir, Ferudun, Cumhuriyet Tarihinde Yakılan İlk Kitap, İstanbul: Yağmur Yayınları, 2007.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:1-8”, Tasvir-i Efkâr, 4 Temmuz – 11 Temmuz 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:9-19”, Tasvir-i Efkâr, 14 Temmuz – 24 Temmuz 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:20-39”, Tasvir-i Efkâr, 26 Temmuz – 12 Ağustos 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:40”, Tasvir-i Efkâr, 16 Ağustos 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:41-45”, Tasvir-i Efkâr, 18 Ağustos – 22 Ağustos 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:46-53”, Tasvir-i Efkâr, 24 Ağustos – 31 Ağustos 1941.

 

Kandemir, Feridun, Hatıralar ve Söylemedikleri ile Rauf Orbay, İstanbul: Sinan Matbaası, 1965.

 

Kandemir, “İsmet Paşa (İnönü) Anadoluya Nasıl Geçti?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 15, Yıl: 2, Cilt: 2, (Nisan 1952), s. 788-791.

 

Kandemir, “Milli Mücadele’nin Meçhul Kalmış Bir Safhası: Kazım Karabekir Paşa Ermenistan Taarruzuna Nasıl Karar Verdi?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 14, Yıl: 2, Cilt: 2, (Aralık 1951), s. 698-700.

 

Kandemir, Feridun, “Eski Vali Fazlı Güleç Hatıralarını Anlatıyor”, Tarih Dünyası, Sayı: 10, Cilt: 2, Yıl: 1, (1954), s. 420-421.

 

Kandemir, Feridun, “İstanbul’un 30’uncu Kurtuluş Yılındayız”, Tarih Dünyası, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Ekim 1953), s. 55-57.  

 

Kandemir, Feridun, “Kandemir’in Yayımlanmamış Röportajı: Kılıçzade Neden Emekli Edildi?”, Popüler Tarih, Sayı: 22, (Temmuz 2002), s. 54-57.

 

Kandemir, Feridun, “Meclis-i Mebusan’ın Basılması ve Malta’ya Nefyedilenler”, Tarih Dünyası, Sayı: 8, Cilt: 1, Yıl: 1, (Nisan 1954).

 

Kandemir, Feridun, “Milli Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Bir Safhası, Bedri Başakıncı’nın Suriye Cephesi’ndeki Mücadeleleri”, Tarih Dünyası, Sayı: 35, Cilt: 4, (Kasım 1952), s. 1406-1410. 

 

Kandemir, Feridun, “Milli Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Bir Safhası, Bedri Başakıncı’nın Suriye Cephesi’ndeki Mücadeleleri 2”, Tarih Dünyası, Sayı: 36, Cilt: 4, (Aralık 1952), s. 1465-1472.

 

Kandemir, Feridun, “Osmanzade Hamdi Beyin Celal Bayar’a Dair Hatırası”, Tarih Dünyası, Sayı: 13, Cilt: 2, Yıl: 1, (Mart 1954), s. 545-547.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor”, Tarih Dünyası, Sayı: 1, Cilt: 1, Yıl: 1, (Eylül 1953), s. 29-31.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor II”, Tarih Dünyası, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Ekim 1953), s. 66-67/79.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor III”, Tarih Dünyası, Sayı: 3, Cilt: 1, Yıl: 1, (Kasım 1953), s. 101-102.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor IV”, Tarih Dünyası, Sayı: 4, Cilt: 1, Yıl: 1, (Aralık 1953), s. 153-155.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor 5”, Tarih Dünyası, Sayı: 5, Cilt: 1, Yıl: 1, (Ocak 1954), s. 204-206.

 

Kandemir, “İsmet Bey (İnönü) Anadoluya Nasıl Gönderildi?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 12, Yıl: 1, (Temmuz-1951), s. 586-589.

 

Kannengiesser,  Hans Von,  Çanakkale’de Türklerle Beraber:  Bir Alman Albay’ın Gözünden Çanakkale, çev. Mehmet Serez, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

 

Kansu, Mazhar Müfit, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009.

 

Kant, Albert, Bir Yahudinin Anıları, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2003.

 

Kaptanyan, Paylazu, 1915 Ermeni Soykırımı Bir Tanığın Anıları (Bir Tanığın Anıları), İstanbul: Pencere Yayınları, 2012.

 

Kara, İlyas, Kalbimi Filistine Gömün, İstanbul: Yediveren Yayınları, 2011.

 

Kara Fatma. İstiklal Savaşında Kara Fatma. İstanbul: Aydınlık Basımevi, 1944.

 

Karabekir, Cemal, General Cemal Karabekir Maçka Silahhanesi Hatıraları – İstiklal Harbi Kahramanları, der. Aykut Kazancıgil, İstanbul: Nehir Yayınları, 1991.

 

Karabekir, Kazım, Birinci Dünya Savaşı Anıları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

 

Karabekir, Kazım, Edirne Hatıraları, der. Ziver Öktem, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

 

Karabekir, Kazım, Erzincan ve Erzurum’un kurtuluşu Sarıkamış Kars ve Ötesi, Ankara: 1990.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:1-9”, Yeni Sabah, 6 Mart – 14 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:11-26”, Yeni Sabah, 16 Mart – 31 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:28-33”, Yeni Sabah, 2 Nisan – 7 Nisan 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:34-65”, Yeni Sabah, 9 Nisan – 10 Mayıs 1939.

 

Karabekir, Kazım,“Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:67”, Yeni Sabah, 12 Mayıs 1939.

 

Karabekir, Kazım, “General Kazım Karabekirin Hatıratı no:6-36”, Yeni Sabah, 1 Kanunsani – 31 Kanunsani 1939.

 

Karabekir, Kazım, “General Kazım Karabekirin Hatıratı no:37-66”, Yeni Sabah, 4 Şubat – 5 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, Günlükler-2 Cilt (1906-1948), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

 

Karabekir, Kazım, İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 

Karabekir, Kazım, İstiklal Harbimiz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 

Karaca, Hasan – Koç, Mehmet, Beyşehirli gazilerin Millî Mücadele Hatıraları, Konya: Damla Matbaacılık, 2000.

 

Karacan, Ali Naci, Lozan, der. Hulusi Turgut, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Karakaş, Emin Arslan. İçel Kurtuluş Savaşı Tarihi Hatıraları. Mersin: Yeni Mersin Bas., 1942.

 

Karaman, Sami Sabit, Trabzon ve Kars Hatıraları İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, İstanbul: Arma Yayınları, 2002.

 

Karan, M. Hayrettin, Eşref Edip/ Milli Mücadele Yılları, der. Fahrettin Gül, İstanbul: Beyan Yayınları, 2011.

 

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Vatan Yolunda, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

Karaovyat, General Hüsamettin. Canlı Tarihler: General Hüsamettin Karaovyat. İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1946.

 

Karay, Refik Halid. Ago Paşa’nın Hatıratı. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitapevi, 1967.

 

Karay, Refik Halid, Bir Ömür Boyunca, çev. Atilla Tokatlı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Karay, Refik Halid, Minelbab İlelmihrab, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2009.

 

Karaveli, Orhan, Çanakkale Olmasaydı... O Olmasaydı…,İstanbul: Doğan Kitap, 2014.

 

Karerli Mehmet Efendi, Yazılmayan Tarih – Anılarım 1. Dünya Savaşı, İstiklal Mahkemeleri, Koçgiri, Şeyh Sait ve Dersim'e Dair, İstanbul: Fam Yayınları, 2013.

 

Kardaşko, Hasan. Anzavur'u Geyve'de Adam Akıllı Ezmiş, Yenmiştik, DB 11/37 (20.7.1956) 21-22,27.

 

Kardaşko, Hasan. Hilafet Ordusunu İzmit'ten Kaçıran Baskın, Haz. Raif Karadağ, DB 11/39 (10.8.1956) 18-20.

 

Kardaşko, Hasan. İsmet Paşa'yı Anadolu'ya Nasıl Geçirmiştik, DB II/35 (6.7.1956) 3-5.

 

Kardaşko, Hasan.Onbeşbin Türk'ü Kılıçtan Geçireceklerdi, Haz. Raif Karadağ, DB 11/40 (17.8.1956) 16-17.

 

Kardaşko, Hasan. Sait Molla'yı Nasıl Haklayacaktım, DB 11/38 (28.7.1956) 12-13.

 

Kardaşko, Hasan. Yalova Cephesinde Halit Paşa Kuvvetlerini Nasıl Muhasara Etmiştim, Haz. Raif Karadağ, DB 11/40 (17.8.1956) 9-11.

 

Kasapyan, Apraham, Kaç Kişisiniz Boğos Efendi? Bir Ermeni’nin Hatıra Defteri 1902-1969, İstanbul: Aras Yayıncılık, 2015.

 

Kayabal, Kadri, “Cephenin Kız no:1-8”, Tasvir-i Efkâr, 29 Haziran – 6 Temmuz 1944.

 

Kayabal, Kadri, “Cephenin Kız no:9-10”, Tasvir-i Efkâr, 9 Temmuz – 10 Temmuz 1944.

 

Kaymakam Mehmet Emin Bey, Gelibolu Hatıratı, İstanbul: Mekteb-i Harbiyye Matbası, 1327.

 

Kayra, Mediha, Hoşça Kal Trabzon: Bir Kız Çocuğunun Günlüğünden Birinci Dünya Savaşında Anadolu, Ed. Cahit Kayra, İstanbul: Dünya Kitapları, 2005.

 

Kayser Wilhelm, “Kayser Wilhelm’in Hatıratı no:1-10”, Sabah, 28 Eylül – 7 Teşrin-i Evvel 1922.

 

Kayser Wilhelm, “Kayser Wilhelm’in Hatıratı no:11-31”, Sabah, 9 Teşrin-i Evvel – 29 Teşrin-i Evvel 1922.

 

Kayser Wilhelm, “Kayser Wilhelm’in Hatıratı no:33-39”, Sabah, 31 Teşrin-i Evvel – 6 Teşrin-i Sani 1922.

 

Kehale, Abdullah, Milli Mücadele'de İç İsyanlar ve Cemil Cahit'in (Toydemir) Anıları, İstanbul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 1997.

 

Kerkük, Mahmud Nedim, Hatıratım 1334, der. Ali Birinci, İstanbul: Kerkük Vakfı, 2009.

 

Kestelli, Raif Necdet, Osmanlı İmparatorluğunun Batışı (ufûl), İstanbul: Arma Yayınları, 2001.

 

Kıcıman, Naci Kaşif. Medine Müdafaası. İstanbul: Sebil Yayınları, 1976.

 

Kıdemli Yüzbaşı Arslan, “Trablusgarb-Bingazi no:1-18”, Yeni Sabah, 18 Şubat – 8 Mart 1941.

 

Kıdemli Yüzbaşı Arslan, “Trablusgarb-Bingazi no:19-20”, Yeni Sabah, 10 Mart – 11 Mart 1941.

 

Kılıç Ali, Atatürk'ün Sırdaşı Kılıç Ali'nin Anıları, der. Hulusi Turgut, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Kılıç, Muzaffer, “Ordular! İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri!..”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 8, Cilt: 2, Yıl: 1, (Eylül 1964), s. 593-597.

 

Kılıç, Salih, “Eski Sinop Valisi Salih Kılıç’ın Hâtıraları: 1, Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu’ya Nasıl Kaçtı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 36, Yıl: 3, (Ocak 1968), s. 23-26.

 

Kılınç, Erol, Çanakkale Savaşları Günlüğü, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011.

 

Kızıldağ, Selçuk, Çanakkale Cesaretin Bedeli, İstanbul: Kent Kitap, 2008.

 

King, Jonathan, Gelibolu Günlükleri Kendi Anlatımlarıyla Anzakların Gün Gün Hikayesi, çev. Ali Önsan, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Koçak, Cemil, “General Cemil Conk’un Balkan ve Çanakkale Savaşı’nda Tuttuğu Günlük”, Tarih ve Toplum, Sayı: 116, Tarih ve Toplum, Sayı: 112, Cilt: 19, (Nisan 1993), s. 60-62.

 

Koçkuzu, Ali Osman, Bir Müderrisin Sürgün Yılları Abdullah Fevzi Efendi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.

 

Koçkuzu, Ali Osman, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris: Abdullah Fevzi Efendi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.

 

Kocahanoğlu, Osman Selim, Hatıraları ve Mektuplarıyla Talat Paşa, İstanbul: Temel Yayınları, 2008.

 

Kocahanoğlu, Osman Selim, Rauf Orbay'ın Hatıraları 1914-1945, İstanbul: Temel Yayınları, 2005.

 

Kocal, Celal Ferdi, Ömrümün 90 Yılından Bazı Hatıralar, İstanbul: Yaylacık Matbaası, 1983.

 

Kolektif, Abdullah Paşa'nın Balkan Savaşı Hatıratı Mahmut Muhtar Paşa'nın Cevabı,İstanbul:Alfa Yayınları, 2012.

 

Kolektif, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacım Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı Milliye Hatıraları (1919-1920), Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014.

 

Kolektif, Çanakkale Hatıraları 1. Cilt, İstanbul: Arma Yayınları, 2001.

 

Kolektif, Çanakkale Hatıraları 3. Cilt, İstanbul: Arma Yayınları, 2003.

 

Kolektif, Enver Paşa'nın Trablusgarp Günlüğü, İstanbul: Tarih&Kuram, 2015.

 

Koloğlu, Orhan, 1915 Basınında Çanakkale, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2015.

 

Koloğlu, Orhan, “I. Dünya Savaşı’nda Sansürden Geçen Asker Mektupları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 110, (Şubat 1993), s. 32-36.

 

Koloğlu, Orhan, “Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk’ün Genelkurmay Başkanı”, Popüler Tarih, Sayı: 20, (Nisan 2002), s. 44-51. 

 

Koloğlu, Orhan, “Mustafa Kemal ve İttihatçı Paşalar”, Popüler Tarih, Sayı: 15, (Eylül 2001), s. 45.

 

Koloğlu, Orhan, “Sevr, Kuvayı Milliye ve Damat Ferid Hakkında Ahmet Rıza’nın Tevfik Paşa’ya Üç Mektubu”, Tarih ve Toplum, Sayı: 112, Cilt: 19, (Nisan 1993), s. 26-29.

 

Kopp, G., “Şeytani Gemi ve Küçük Kardeşi Yavuz ve Midilli’nin Maceraları”, çev. Hikmet Uçar, Tarihin Sesi, Sayı: 1, (1956), s. 36-39.

 

Kopuz, Şakir. Kopuzlar: 1892-1963 Rize'li Bir İş Adamının Gerçek Yaşam Öyküsü. İstanbul: 2003.

 

Konrapa, M. Zekai, Bolu Tarihi, Bolu: Bolu Vilayet Matbaası, 1960.

 

Koraltan, Refik, Bir Politikacının Anıları: Her Şey Vatan İçin, Ed. Coşkun Ertepınar, Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık, 1999.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:1 ”, Yeni Sabah, 8 Mart 1941.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:2-4”, Yeni Sabah, 10 Mart – 12 Mart 1941.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:5-14”, Yeni Sabah, 16 Mart – 25 Mart 1941.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:15-45”, Yeni Sabah, 27 Mart – 26 Nisan 1941.

 

Koyunoğlu, Arif Hikmet, “Koyunoğlu’nun Anıları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 35, Cilt: 6, (Kasım 1986), s. 50-56.

 

Kölemen, Abdullah, Abdullah Paşa'nın Balkan Harbi Hatıratı, der. Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, İstanbul: Dün Bugün Yayınları, 2012.

 

Köprülü, Ali Kadri, Anadolu'da Hayat ve Hatıratım (Anadolu'da İstiklal Mücadelesi), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Köprülülü Şerif (İlden), Sarıkamış/Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında 3. Ordu/Kuşatma Manevrası ve Meydan Savaşı,der. Sami Önal, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Köseoğlu, Salahattin. İkinci Grup’un Kurucularından Salahattin Köseoğlu’nun Millî Mücadele Hatıraları. Yay. haz. Ahmet Demirel, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 2, Osmanlı Meclisi’ne Seçiliyorum”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 66, Yıl: 6, (Temmuz 1970), s. 44-49.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 3, Harbe Girilmesi Yersizdi”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 67, Yıl: 6, (Ağustos, 1970), s. 57-64.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 4, Araplar’ın İhaneti”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 68, Yıl: 6, (Eylül 1970), s. 39-46.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 7, Ürdün Kralı Oluyorum”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 71, Yıl: 6, (Aralık 1970), s. 75-79.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hâtıraları”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 65, Yıl: 6, (Haziran 1970), s. 52-58.

 

Kraus,  Theodor - Karl Dönitz,  Yavuz Geliyor Yavuz!:Goeben ve Breslau’nun Deniz Seferleri,  çev. Mustafa Haydar Cümbüş, Ankara: Çiğdem Kitap, 2007.

 

Kress, Von, Son Haçlı Seferi Kuma Gömülen İmparatorluk, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2008.

 

"Kumandanların Harp Hatıraları Anafartalarda”, Tan, 2 Kanun-ı Sani 1937.

 

“Kumandanların Harp Hatıraları Atatürk Ön Safta Ateş Hattında”, Tan, 3 Kanun-ı Sani 1937.

 

“Kumandanların Harp Hatıraları General İnönünün Hayatı Savaşla Dolu”, Tan, 5 Kanun-ı Sani 1937.

 

Kuntman, Mehmet Ali, Tabur Tabibi Derviş Bey, İstanbul: Paraf Yayınları, 2011.

 

Kuruyazıcı, Hasan (yay. haz.). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

 

Kuşçubaşı, Eşref, Hayber'de Türk Cengi, haz. Philip H. Stoddard, H. Basri  Danışman, İstanbul: Arba Yayınları, 1997.

 

Kut, Halil, Kutü’l-Amare Kahramanı Halil Kut Paşa'nın Hatıraları, der. Erhan Çiftçi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Kutay, Cemal, “11 Kasım 1914 Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Harbi’ne Girdiği Gece Sadrazam Sait Halim Paşanın Evinde”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 22, Cilt: 4, Yıl: 2, (Kasım 1965), s. 1798-1802.

 

Kutay, Cemal, “Mustafa Kemal’in ve Mustafa Necati’nin Milli Mücadele Yazıları”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 24, Cilt: 4, Yıl: 3, (Ocak 1966), s. 1937-1940.

 

Kutay, Cemal, “Sivas Kongresini Önlemeye Çalışan Davetsiz İki Yabancı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 20, Cilt: 4, Yıl: 2, (Eylül 1965), s. 1609-1613.

 

Künzler, Jakob, Kan ve Gözyaşları Ülkesinde Dünya Savaşı Sırasında Mezepotomya'da Yaşananlar 1914-1918, çev. Perim Ozan, İstanbul: Belge Yayınları, 2012.

 

Kürekçi, Yahya, Ah Benim Öksüzlüğüm, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Latif, İhsan, Bir Serencam-ı Harp / Harb-i Umumi Safahatına Ait Hatırat, der. Burhan Göksel, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988.

 

Lauzanne, Stephane, Balkan Acıları Hastanın Başucunda Kırk Gün, çev. Murat Çulcu,İstanbul: Kastaş Yayınları, 1990.

 

Lermioğlu, Muzaffer, Akçaabat – Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş Hicret Hatıraları, İstanbul: Kardeşler Basımevi, 1949.

 

Lesiçkof, İvan, Balkan Muharebatı Hatıratından: Kırk Kilisenin Sukutu, çev. M. Nuri, Filibe: Balkan Matbaası, 1913.

 

Leverkuehn, Paul. A German Officer during the Armenian Genocide: A Biography of Maxvon Scheubner-Richter. Translated by Alasdair Lean, London: GomidasInstitute, 2008.

 

“Liman von Sanders İle Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 12 Mart 1922.

 

“Lozan ve İsmet Paşa no:1-11”, Yeni Sabah, 24 Temmuz – 3 Ağustos 1940.

 

Ludendorff, Erich, Birinci Dünya Savaşı'nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım, çev. Asiye Yıldırım, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2014.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:1-3”, Tevhid-i Efkâr, 4 Teşrin-i Evvel – 6 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:4-8”, Tevhid-i Efkâr, 8 Teşrin-i Evvel –13 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:10-19”, Tevhid-i Efkâr, 15 Teşrin-i Evvel – 24 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:20”, Tevhid-i Efkâr, 26 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:21”, Tevhid-i Efkâr, 28 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:23-30”, Tevhid-i Efkâr, 30 Teşrin-i Evvel – 6 Teşrin-i Sani 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:31”, Tevhid-i Efkâr, 8 Teşrin-i Sani 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:32-35”, Tevhid-i Efkâr, 12 Teşrin-i Sani – 15 Teşrin-i Sani 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:36-52”, Tevhid-i Efkâr, 17 Teşrin-i Sani – 3 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:54-56”, Tevhid-i Efkâr, 5 Kanun-ı Evvel – 7 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:57-63”, Tevhid-i Efkâr, 9 Kanun-ı Evvel – 15 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:64-65”, Tevhid-i Efkâr, 17 Kanun-ı Evvel – 18 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:67-69”, Tevhid-i Efkâr, 20 Kanun-ı Evvel – 22 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:70”, Tevhid-i Efkâr, 24 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:71-73”, Tevhid-i Efkâr, 27 Kanun-ı Evvel – 29 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:75-76”, Tevhid-i Efkâr,  3 Kanun-ı Sani – 4 Kanun-ı Sani 1924.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:77-78”, Tevhid-i Efkâr, 6 Kanun-ı Sani – 7 Kanun-ı Sani 1924.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:79”, Tevhid-i Efkâr, 10 Kanun-ı Sani 1924.

 

Lyster, Ian, Osmanlıların Arasında Birinci Dünya Savaşı Türkiye’sinden Günlükler, çev. Kutlu Akalın, İstanbul: Doğan Kitap, 2013.

 

M.Z., “Enver Paşa’nın Atatürk Hakkında Bir Mektubu”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 2, (Şubat 1950), s. 53-56.

 

Madam Beret, “Ankarada On Gün no:1-5”, Tevhid-i Efkâr, 11 Ağustos – 15 Ağustos 1921.

 

Madam Beret, “Ankarada On Gün no:6-7”, Tevhid-i Efkâr, 19 Ağustos – 20 Ağustos 1921.

 

Mahmud Bey, “Siirt Mebusu Mahmud Bey’in Günlük Not Defteri, Türk’ün Kaderini Değiştiren Ay”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 19, Yıl: 2, (Ağustos 1966), s. 11-19.

 

Mahmud Nedim Bey, Arabistan'da Bir Ömür (Son Yemen Valisinin Hatıraları Veya Osmanlı İmparatorluğu Arabistan'da Nasıl Yıkıldı? ), der. Ali Birinci, İstanbul: İsis, 2001.

 

Mahmud Sadık, “Bir Alay Hatıralar”, Sabah, 28 Eylül 1922.

 

Mardin, Yusuf, “İstanbul’u İşgal Edersek, Balkanlar’ı Kazanmış Olacağız”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 3, Cilt: 14, Yıl: 6, (Mart 1985), s. 29-31.

 

Mareşal Foş, Mareşal Foş’un Hatıraları (1 ve 2. Cilt), çev. Albay Babaeskili Hüseyin Rahmi, İstanbul: İstanbul Askeri Matbaası, 1939.

 

Martı, Metin (der.), Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, İstanbul: Arma Yayınları, 2008.

 

Martı, Metin (der.), Çanakkale Hatıraları 2. Cilt, İstanbul: Arma Yayınları, 2002.

 

McGilvary, Margaret, The Dawn of a New Era in Syria. Reading: Garnet Publishing, 2001.

 

Mehmed Celaleddin [Yüzbaşı],  Harbi Umumi’de Çanakkale Muharrebat - ı Berriye si: Kumkale Muharrebatı, Haz. Murat Karataş, Ankara: Nobel Dağıtım, 2007.

 

Mehmed Fasih Bey, Çanakkale 1915 Kanlısırt Günlüğü Mehmed Fasih Bey'in Günlüğü, der. Murat Çulcu, İstanbul: Denizler Kitabevi, 2006.

 

Mehmed Ragıb. Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti. İstanbul: Timaş, 2011.

 

Mehmet Arif Bey, Ayıcı Arif'in Anıları - Anadolu İnkilabı Milli Mücadele Anıları 1919-1923, der. Bülent Demirbaş,İstanbul: Arba Yayınları, 1987.

 

Mehmet Lütfi Rıfai, Hatıralarım / Emekli Kurmay Yarbay Mehmet Lütfi Rıfai (Yücel), der. Arif Suavi Okay, İstanbul: Gerçek Sanat Yayınları, 2006.

 

Mehmet Rıza, Hülasai Hatırat, İstanbul: Becid Basımevi, 1947.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 1”, Tarih ve Toplum, Sayı: 134, (Şubat 1995), s. 47-56.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 2”, Tarih ve Toplum, Sayı: 135, (Mart 1995), s. 50-59.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 3”, Tarih ve Toplum, Sayı: 136, (Nisan 1995), s. 50-57.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 4”, Tarih ve Toplum, Sayı: 137, (Mayıs 1995), s. 53-59.

 

Mehmet Selahaddin Bey, Bildiklerim / Mehmet Selahattin Muhalif Hatıralar, der. Cüneyd Okay – Ali Birinci, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Mehmet Ubeydullah Efendi, Mehmed Ubeydullah Efendi'nin Malta Afganistan ve İran Hatıraları, der. Ömer Hakan Özalp, İstanbul: Dergah Yayınları, 2003.

 

Mehmetefendioğlu, Ahmet, “Bir Subayın Esaret Mektupları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 116, Cilt: 20, (Ağustos 1993), s. 9-13.

 

Mehteroğlu, Atatürk'ün Muharebe Çavuşu Anlatıyor, KMR 1.7-1.12.1968.

 

Menteşe, Halil, Halil Menteşe'nin Anıları: Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi, İstanbul: Hürriyet Vakfı, 1986.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Anıları: 5, Enver Paşa’yla Görüşme”, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 107, Yıl: 9, (Kasım 1973), s. 46-53.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları: 2, Vezirlik Teklif Ediliyor”, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 102, Yıl: 9, (Temmuz 1973), s. 22-27.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları: 3, Barış Görüşmeleri ve Mütareke”, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 103, Yıl: 9, (Ağustos 1973), s. 32-37.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları: 4, Malta’ya Sürgün”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 104, Yıl: 9, (Eylül 1973), s. 17-25.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları”, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 101, Yıl: 9, (Haziran 1973), s. 17-23.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’ye Göre Mustafa Kemal Paşa e Enver Paşa”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 12, Sıra: 204, Yıl: 17, (Aralık 1981), s. 12-13.

 

“Merhum Cemal Paşaya Aid Bir Hatıra”, Tanin, 12 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Metristen Görülen En Son Vaziyet”, Tan, 6 Kanunu Sani 1937.

 

Mevsim, Hüseyin, Bogdan Filov'un Balkan Savaşları (1912-1913) Fotoğrafları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013.

 

Mevsim, Hüseyin, “Bogdan Filov’un (1883-1945) Balkan Savaşları’nda Tuttuğu Trakya Günlükleri”, Toplumsal Tarih, Sayı: 180, (Aralık 2008), s. 26-32.

 

Miller, Donald E. – Miller, Lorna Touryan, Tanıkların Dilinden Ermeni Soykırımı, çev. Ajdar Pelda, İstanbul: Peri Yayınları, 2006.

 

Miralay Mehmet Arif Bey,  Ayıcı Arif'in Anıları-Anadolu İnkilabı Milli Mücadele Anıları (1919-1923), der. Bülent Demirbaş, İstanbul: Arba Araştırma Basım Yayın, 1992.

 

Miralay Süleyman Şakir, Cepheden Hatıralar / Altıncı Fırka Çanakkale Harbi'nde, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Mirliva Sedat, Filistine Veda, çev. Kemal Gurulkan, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010.

 

Monaghan, John, Ölümün Seyir Defteri Bir İngiliz Denizci Subayının Çanakkale Günlüğü, çev. Yasemin Çetin, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Moralı, Nesrin, “Üç Mermi İle Bir Defter, Çanakkale”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 11-15.

 

Mösyö Paleoleuge, “Rus Çarı, Fransız Büyükelçisine Kararını Bildirdi: Türkler Yine Asyaya Tıkılacaklardır”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 9, Cilt: 2, Yıl: 1, (Ekim 1964), s. 722-725.  

 

Mösyö Paleoleuge, “Rus Çarının Huzuruna Çıkan Herkes Artık, İstanbul ve Boğazlardan Bahsediyordu…”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 11, Cilt: 2, Yıl: 1, (Aralık 1964), s. 896-899.

 

Muallim Edhem, “Bir Çanakkale Şehidinin Son Mektubu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 208, (Nisan 2004), s. 53.

 

Muhammed Kürd Ali, Bir Osmanlı-Arap Gazetecinin Anıları, çev. Dr. İbrahim Tüfekçi, İstanbul: Klasik, 2014.

 

“Muhittin Paşa ile Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 12 Eylül 1919.

 

Mustafa Kemal, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 202, (Ekim 2003), s. 34-38.

 

Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşları, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2007.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile Bir Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 25 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Paşa ile Mülakat”, Vakit, 13 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:1”, Tasvir-i Efkâr, 23 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no2”, Tasvir-i Efkâr, 25 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:3” Tasvir-i Efkâr, 29 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile İzmir'de ilk Mühim Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 18 Eylül 1922.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile Telgrafla Bir Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 18 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile Telgrafla Bir Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 18 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa'nın Bir Mektubu”, Tevhid-i Efkâr, 17 Ağustos 1922.

 

“Mustafa Kemal Paşa’nın Kabineye Telgrafı”, Tasvir-i Efkâr, 8 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa'nın Madam Corinne'e Mektubu”, Tevhid-i Efkâr, 8 Teşrin-i Evvel 1921.

 

“Mustafa Kemal Paşa’nın Kabineye Telgrafı”, Tasvir-i Efkâr, 8 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:1”, Tasvir-i Efkâr, 23 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no2”, Tasvir-i Efkâr, 25 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:3” Tasvir-i Efkâr, 29 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:1”, Tevhid-i Efkâr, 23 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:2”, Tevhid-i Efkâr, 25 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:3”, Tevhid-i Efkâr, 29 Teşrin-i Sani