H-M

Hakkı, Kobakizade İsmail, Bir Mübadilin Hatıraları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 

Hamid Efendi, “Unutulan Zafer: Kut, Hamid Efendi’nin Savaş Günlüğünden”, NTV Tarih, (Nisan 2011), s. 65.

 

Hamilton, Ian, Gelibolu Hatıraları 1915, çev. Nurer Uğurlu – Mehmet Ali Yalman, İstanbul: Örgün Yayınları, 2005.

 

Hamilton, Ian Standish Monteith Sir, Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkalen Savaşı Raporu,  (Yay.  Haz.  Ahmet Altıntaş),  Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, AÇASAM Yayınları, No: 7, 1999.

 

Hanioğlu, Şükrü (der.), Kendi Mektuplarında Enver Paşa, İstanbul: Der Yayınları, 1989.

 

Hannengiesser, Hans, Çanakkale Cehenneminde 500 Alman, çev. Ege Çınar Arcan, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015.

 

Harrington, Sir Charles (General), “Kurtuluş Savaşı’nda Önemli Bir Casusluk Olayı: General Harrington’un Ele Geçirilen Raporu”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 93, Yıl: 3, (Ekim 1967), s. 9-13.

 

Hartunian, Abraham H., Neitherto Laughnorto Weep: A Memoir of the Armenian Genocide by Abraham H. Hartunian. Translated by Vartan Hartunian. Boston: BeaconPress, 1968.

 

Hasanaliyev, Neriman, Rusya’nın Van ve Erzurumdaki Baş Konsolosu Mayevski’nin Hatıraları, Trabzon: Türk Ocakları Trabzon Şubesi: 2001.

 

Hasan Cevdet Bey, Kıyamet Koptuğunda Hasan Cevdet Bey'in Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü, der. Mutlu Karakaya, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Hatemi, Nilüfer, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:1”, Tevhid-i Efkâr, 12 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:2-5”, Tevhid-i Efkâr, 14 Kanun-ı Sani – 17 Kanun-i Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:6”, Tevhid-i Efkâr, 19 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:7-8”, Tevhid-i Efkâr, 22 Kanun-ı Sani – 23 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:9-10”, Tevhid-i Efkâr, 25 Kanun-ı Sani – 26 Kanun-ı Sani 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:11-15”, Tevhid-i Efkâr, 28 Kanun-ı Sani – 1 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:16-18”, Tevhid-i Efkâr, 3 Şubat – 5 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:19-22”, Tevhid-i Efkâr, 7 Şubat – 10 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:23”, Tevhid-i Efkâr, 12 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:24”, Tevhid-i Efkâr, 14 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:25”, Tevhid-i Efkâr, 17 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:26”, Tevhid-i Efkâr, 23 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:27”, Tevhid-i Efkâr, 25 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:28”,Tevhid-i Efkâr, 28 Şubat 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:29”,Tevhid-i Efkâr, 3 Mart 1924.

 

Hayri Muhiddin, “Tarihin Huzurunda Günler no:30”,Tevhid-i Efkâr, 6 Mart 1924.

 

Hazerfen Ahmet, “Bir Çavuşun Balkan Harbi Anıları-I”, Tarih ve Toplum, Sayı: 11, Cilt: 4, (Eylül 1985), s. 4-8.

 

Hazerfen Ahmet, “Bir Çavuşun Balkan Harbi Anıları-II”, Tarih ve Toplum, Sayı: 22, Cilt: 4, (Ekim 1985), s. 51-54.

 

Herbert, Aubrey – Morgenthau, Henry, Devler Ülkesinde Devler Savaşı Çanakkale, çev. Seyfi Say, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2005.

 

Hersing, Otto, Çanakkale Denizaltı Savaşı, çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Hiçyılmaz, Ergun, Türk Kelebeği Guyan Adası'na Sürülmüş Cemil Bey'in Hatıratı, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2014.

 

Hikmet Nurullah, “Piyer Lotiye Aid Bir Hatıra”, Tanin, 28 Haziran 1924.

 

Hindenburg, von, Hayatım: Alman Orduları Erkan-ı Harbiye Reisi Feld Mareşal Von Hindenburg'un Hatıratı, çev. Tahsin İsmail, İstanbul: Matbaa-i Askeriye, 1925.

 

Hochwachter, Gustav von, Balkan Savaşı Günlüğü, çev. Sumru Toydemir, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Hore, L.F.S., “Öteki Tarih’in Gözünden Çanakkale Savaşı… Bir Askerin An(ı)ları”, der. Sedat Şenoğlu, Toplumsal Tarih, Sayı: 135, (Mart 2005), s. 32-41.

 

Husbands, Geoffrey, “250 Bin Kelimeik Savaş Malzemesi”, NTV Tarih, Sayı: 6, (Temmuz 2009).

 

Hünalp, Ayhan, “İki İstiklal Harbi Gazisi”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 158, Yıl: 14, (Şubat 1978), s. 81.

 

Hürkuş, Vecihi, Havada 1915 - 1925 1. Kitap, İstanbul: Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, 2008.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 7 Mart - 9 Mart 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 11 Mart – 16 Mart 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 17 Mart – 30 Mart 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 1 Nisan – 6 Nisan 1925.

 

Hüseyin Cahid, “Malta Hatıraları” Tanin, 8 Nisan – 13 Nisan 1925.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar…”,Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 1, Sıra: 193, Yıl: 17, (Ocak 1981), s. 22-26.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar… İslam Aleminin Kaderini Elinde Tutan Adamla Karşı Karşıya”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat, 1981), s. 26-30.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar, Mustafa Kemal Paşa Az Ama Kesin Konuşuyor”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 11-18.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 42-46.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar” (11. Mektup),Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 199, Yıl: 17, (Temmuz 1981), s. 18-21.

 

Hüseyin Hüsnü Emir, Yıldırım, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2002.

 

Ilgaz, Hasene, “Kurtuluş Savaşına Hazırlık İstanbul’daki Çalışmalar: Hücum Taburu”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat 1981), s. 16-25.

 

Ilgaz, Hasene, “Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 36-41.

 

Ilgar, İhsan, “I. Dünya Savaşı’nın Ünlü Komutanlarından: Vehib Paşa”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 5, Sıra: 89, Yıl: 8, (Haziran 1972), s. 13-21.

 

Ilgar, İhsan, “50. Yılında Sakarya Savaşı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 82, Yıl: 7, (Kasım 1971), s. 32-39.

 

Ilgar, İhsan, “Büyük Taarruz Sırasındaki Kuvvetlerimiz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 29-30.

 

Ilgar, İhsan, Garp Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz Hatıralarım, İstanbul: Kervan Yayınları, 1973.

 

Ilgar, İhsan, “Harrington’un Gizli Raporu”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 63, Yıl: 6, (Nisan 1970), s. 64-70.

 

Ilgar, İhsan, “Kurtuluş Savaşı’nın Adsız Kahramanları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 58, Yıl: 5 (Aralık 1969), s. 55-57.

 

Ilgar, İhsan, “Mustafa Kemal’in Çankaya Arşivlerindeki Mektubu”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 12, Yıl: 4, Cilt: 7, (Aralık 1981), s. 22-23.

 

Ilgar, İhsan, “Nûreddin Paşa’nın Hâtıralarında Bir Sayfa”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 133, Yıl: 12, (Ocak 1976), s. 48-51.

 

Ilgar, İhsan, “Ölümünün 31. Yıldönümünde Atatürk’ün Bir Mektubu”, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 58, Yıl: 5, (Kasım 1969), s. 5-6.

 

Ilgar, İhsan, “Türkiye’deki İtilâf Devletleri Başkumandanı Harrington’un Gizli Raporu: 2, Lozan ve Sonrası, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 64, Yıl: 6, (Mayıs 1970), s. 82-85.

 

Ilgar, İhsan, “Sevr Andlaşması Hazırlıkları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 95, Yıl: 8, (Aralık 1972), s. 30-33.

 

I’llustration, “İzmir’i Nasıl Yıktılar, Nasıl Kaçtılar?..”, çev. Ercan Erksan, Tarih Dünyası, Sayı: 3, Cilt: 1, Yıl: 1, (Kasım 1953), s. 118-122.

 

İbrahim Naci, “Çanakkale 1915: Teğmen İbrahim Naci’nin Son Yolculuğu”, NTV Tarih, (Mart 2013), s. 25-39.

 

İbrahim Temo, İttihat ve Terakki Anılarım Atatürk'ü N'için Severim?, İstanbul: Alfa Yayınları, 2013.

 

İhsan Bey, “Milli Mücadelede, Ankara’da İstiklal Mahkemesinin Astığı İlk Yabancı Suikastçı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Mart 1964), s. 122-127.

 

“İlk Yunan Esirleri Kafilesi”, Akşam, 9 Teşrin-i Evvel 1922.

 

İlter, Aziz Semih, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi Hatıraları, der. Zekeriya Türkmen – Elmas Çelik, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2007.

 

İlter, Aziz Semih – Ryder, C.H.D. Osmanlı-İran Sınırından Anılar, haz. Ali Murat Kurşun, İstanbul: Taş Mektep Yayın Atölyesi, 2015.

 

İmamoğlu, Uğur Cenk Deniz, Bir asker ve bir hatırat, 2014.

 

İmece, Mustafa Selim, Atatürk’e Ait Bir Hatıra no:169”, Cumhuriyet, 30 Nisan 1949.

 

“İmparatorluğumuzun Sonu Olan Bir Devrin Kapanışına Ait Tarihi Bir Vesika: Sadrazam Talat Paşa’nın Memleketi Gizlice Terk Ederken İzzet Paşa’ya Gönderdiği Mektubun Aslı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 1, Cilt: 1, Yıl: 1, (Şubat 1964), s. 21-28.

 

İnan, Afet, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

İnan, Afet, M. Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991.

 

İnan, Rauf, Bir Ömrün Öyküsü. C.1. İkinci Meşrutiyetten Çifteler Köy Enstitüsü Müdürlüğüne, Ankara: Öğretmen Yayınları, 1986.

 

İnan, M. Rauf, Mustafa Necati: Kişiliği, Ulusal Eğitime Bakışı, Konuşma ve Anıları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 1980.

 

İncedayı, Cevdet Kerim, İstiklal Harbi (Garp Cephesi), der. Muhammet Safi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

 

İncesu, Sokrat, Çanakkale-Arıburnu hatıralarım, Çanakkale: Esen Matbaası, 1964.

 

İnönü, İsmet, Defterler (1919-1973) 2 Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

 

İnönü, İsmet. Hatıralar (Birinci Dünya Harbi). İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999.

 

İrfanoğlu, Ahmed Rıza, Allahuekber Dağları'ndan Sibirya'ya İrfanoğlu İsmail Efendi'nin Esaret Yılları Hatıraları, İstanbul: Tebliğ Yayınları, 2013.

 

İsmail Hakkı Paşa, Vatan Uğrunda Yahut Yıldız Mahkemesi Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa'nın Hatıraları, der. Orhan Sakin, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2014.

 

İsmail Kemal Bey, İsmail Kemal Bey'in Hatıratı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008.

 

“İsmet Paşa’nın Mektubu”, Akşam, 7 Eylül 1922.

 

İstekli, İ. Bahtiyar (yay. haz.), Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

İstekli, İ. Bahtiyar (yay. haz.), Osmanlı'nın Unutulan Son Zaferi Kûtulamâre Yarbay Mehmed Reşid Bey'in Savaş Günlükleri, İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi, 2016.

 

İstekli, İ. Bahtiyar (yay. haz.), Sultan Abdülhamid'in Doktoru İbrahim Paşa'nın 1. Dünya Harbi Günlüğü, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2016.

 

İstekli, İ. Bahtiyar, Yakılmamış Mektuplar Fatma Cevdet Hanım'dan İhsan Bey'e Mektuplar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

“İşgal Altında no:2-6”, Tan, 2 Nisan – 6 Nisan 1939.

 

“İşgal Altında no:8-57”, Tan, 8 Nisan – 27 Mayıs 1939.

 

“İşgal Altında no:58-99”, Tan, 29 Mayıs – 9 Temmuz 1939.

 

“İşgal Altında no:101-135”, Tan, 11 Temmuz – 15 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:136-137”, Tan, 17 Ağustos – 18 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:138-139”, Tan, 20 Ağustos – 21 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:140-141”, Tan, 23 Ağustos – 24 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:143-145”, Tan, 26 Ağustos – 28 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:146-149”, Tan, 30 Ağustos – 2 Eylül 1939.

 

İybar, Tahsin, Sibirya'dan Serendibe, Ankara: CHP Halkevleri Bürosu Yayınları, 1950.

 

“İyi Günlerin Hatıraları”, Akşam, 11 Kanun-ı  Sani 1924.

 

İz, Mahir, Yılların İzi, İstanbul: Kitabevi, 2015.

 

“İzmir Kuvaı Milliye Nezdinde no:7-8”, Tevhid-i Efkâr, 24 Teşrin-i Evvel – 25 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvaı Milliye Nezdinde no:9”, Tevhid-i Efkâr, 29 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Muhabir-i Mahsusumuzun Gazi Baş Kumandanımızla Mülakatı”, Akşam, 21 Eylül 1921.

 

“İzmir’de Bulunan Rus Sefiri ile Mülakat”, Akşam, 26 Şubat 1923.

 

Jernazian, Ephraim K. Judgmentunto Truth: Witnessing the Armenian Genocide.Translated by Alice Haig. New Brunswick: Transaction Publishers, 1990.

 

Kabacalı, Alpay, “Cemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’na Nasıl Bakıyordu?”, Popüler Tarih, Sayı: 15, (Eylül 2001), s. 40-44.

 

Kabacalı, Alpay, Talat Paşa'nın Anıları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Kadirbeyoğlu Zeki Bey, Kadirbeyoğlu Zeki Bey'in Hatıraları, der. Ömer Faruk Lermioğlu, İstanbul: Sebil Yayınevi, 2007.

 

Kadri, Hüseyin Kazım, Meşrutiyetten Cumhuriyete Hatıralarım, der. İsmail Kara,İstanbul: Dergah Yayınları, 2000.

 

Kalkavanoğlu, İlyas Sami, Milli Mücadele Hatıralarım, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2011.

 

Kalmık, Ercümend, İstiklâl Savaşı (1919-1922), Ankara: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü.

 

Kanatlı, Şükrü, Irak Muharebelerinde 3'üncü Piyade Alayı Hatıraları, yay. haz. Fatma İlhan, Ankara: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2006.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:1-47”, Tasvir-i Efkâr, 18 Birinci Kanun 1940 – 1 Şubat 1941.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:49-82”, Tasvir-i Efkâr, 7 Şubat – 12 Mart 1941.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:83-169”, Tasvir-i Efkâr, 15 Mart – 9 Haziran 1941.

 

Kandemir, “Ankara’nın İlk Günleri no:170-171”, Tasvir-i Efkâr, 11 Haziran – 12 Haziran 1941.

 

Kandemir, Ferudun, Cumhuriyet Tarihinde Yakılan İlk Kitap, İstanbul: Yağmur Yayınları, 2007.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:1-8”, Tasvir-i Efkâr, 4 Temmuz – 11 Temmuz 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:9-19”, Tasvir-i Efkâr, 14 Temmuz – 24 Temmuz 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:20-39”, Tasvir-i Efkâr, 26 Temmuz – 12 Ağustos 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:40”, Tasvir-i Efkâr, 16 Ağustos 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:41-45”, Tasvir-i Efkâr, 18 Ağustos – 22 Ağustos 1941.

 

Kandemir, “Enver Paşa no:46-53”, Tasvir-i Efkâr, 24 Ağustos – 31 Ağustos 1941.

 

Kandemir, Feridun, Hatıralar ve Söylemedikleri ile Rauf Orbay, İstanbul: Sinan Matbaası, 1965.

 

Kandemir, “İsmet Paşa (İnönü) Anadoluya Nasıl Geçti?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 15, Yıl: 2, Cilt: 2, (Nisan 1952), s. 788-791.

 

Kandemir, “Milli Mücadele’nin Meçhul Kalmış Bir Safhası: Kazım Karabekir Paşa Ermenistan Taarruzuna Nasıl Karar Verdi?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 14, Yıl: 2, Cilt: 2, (Aralık 1951), s. 698-700.

 

Kandemir, Feridun, “Eski Vali Fazlı Güleç Hatıralarını Anlatıyor”, Tarih Dünyası, Sayı: 10, Cilt: 2, Yıl: 1, (1954), s. 420-421.

 

Kandemir, Feridun, “İstanbul’un 30’uncu Kurtuluş Yılındayız”, Tarih Dünyası, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Ekim 1953), s. 55-57.  

 

Kandemir, Feridun, “Kandemir’in Yayımlanmamış Röportajı: Kılıçzade Neden Emekli Edildi?”, Popüler Tarih, Sayı: 22, (Temmuz 2002), s. 54-57.

 

Kandemir, Feridun, “Meclis-i Mebusan’ın Basılması ve Malta’ya Nefyedilenler”, Tarih Dünyası, Sayı: 8, Cilt: 1, Yıl: 1, (Nisan 1954).

 

Kandemir, Feridun, “Milli Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Bir Safhası, Bedri Başakıncı’nın Suriye Cephesi’ndeki Mücadeleleri”, Tarih Dünyası, Sayı: 35, Cilt: 4, (Kasım 1952), s. 1406-1410. 

 

Kandemir, Feridun, “Milli Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Bir Safhası, Bedri Başakıncı’nın Suriye Cephesi’ndeki Mücadeleleri 2”, Tarih Dünyası, Sayı: 36, Cilt: 4, (Aralık 1952), s. 1465-1472.

 

Kandemir, Feridun, “Osmanzade Hamdi Beyin Celal Bayar’a Dair Hatırası”, Tarih Dünyası, Sayı: 13, Cilt: 2, Yıl: 1, (Mart 1954), s. 545-547.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor”, Tarih Dünyası, Sayı: 1, Cilt: 1, Yıl: 1, (Eylül 1953), s. 29-31.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor II”, Tarih Dünyası, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Ekim 1953), s. 66-67/79.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor III”, Tarih Dünyası, Sayı: 3, Cilt: 1, Yıl: 1, (Kasım 1953), s. 101-102.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor IV”, Tarih Dünyası, Sayı: 4, Cilt: 1, Yıl: 1, (Aralık 1953), s. 153-155.

 

Kandemir, Feridun, “Yusuf Kemal Tengirşenk Hatıralarını Anlatıyor 5”, Tarih Dünyası, Sayı: 5, Cilt: 1, Yıl: 1, (Ocak 1954), s. 204-206.

 

Kandemir, “İsmet Bey (İnönü) Anadoluya Nasıl Gönderildi?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 12, Yıl: 1, (Temmuz-1951), s. 586-589.

 

Kannengiesser,  Hans Von,  Çanakkale’de Türklerle Beraber:  Bir Alman Albay’ın Gözünden Çanakkale, çev. Mehmet Serez, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

 

Kansu, Mazhar Müfit, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009.

 

Kant, Albert, Bir Yahudinin Anıları, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2003.

 

Kaptanyan, Paylazu, 1915 Ermeni Soykırımı Bir Tanığın Anıları (Bir Tanığın Anıları), İstanbul: Pencere Yayınları, 2012.

 

Kara, İlyas, Kalbimi Filistine Gömün, İstanbul: Yediveren Yayınları, 2011.

 

Karabekir, Cemal, General Cemal Karabekir Maçka Silahhanesi Hatıraları – İstiklal Harbi Kahramanları, der. Aykut Kazancıgil, İstanbul: Nehir Yayınları, 1991.

 

Karabekir, Kazım, Birinci Dünya Savaşı Anıları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

 

Karabekir, Kazım, Edirne Hatıraları, der. Ziver Öktem, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

 

Karabekir, Kazım, Erzincan ve Erzurum’un kurtuluşu Sarıkamış Kars ve Ötesi, Ankara: 1990.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:1-9”, Yeni Sabah, 6 Mart – 14 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:11-26”, Yeni Sabah, 16 Mart – 31 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:28-33”, Yeni Sabah, 2 Nisan – 7 Nisan 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:34-65”, Yeni Sabah, 9 Nisan – 10 Mayıs 1939.

 

Karabekir, Kazım,“Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:67”, Yeni Sabah, 12 Mayıs 1939.

 

Karabekir, Kazım, “General Kazım Karabekirin Hatıratı no:6-36”, Yeni Sabah, 1 Kanunsani – 31 Kanunsani 1939.

 

Karabekir, Kazım, “General Kazım Karabekirin Hatıratı no:37-66”, Yeni Sabah, 4 Şubat – 5 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, Günlükler-2 Cilt (1906-1948), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

 

Karabekir, Kazım, İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 

Karabekir, Kazım, İstiklal Harbimiz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 

Karaca, Hasan – Koç, Mehmet, Beyşehirli gazilerin Millî Mücadele Hatıraları, Konya: Damla Matbaacılık, 2000.

 

Karacan, Ali Naci, Lozan, der. Hulusi Turgut, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Karaman, Sami Sabit, Trabzon ve Kars Hatıraları İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, İstanbul: Arma Yayınları, 2002.

 

Karan, M. Hayrettin, Eşref Edip/ Milli Mücadele Yılları, der. Fahrettin Gül, İstanbul: Beyan Yayınları, 2011.

 

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Vatan Yolunda, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

Karaovyat, General Hüsamettin. Canlı Tarihler: General Hüsamettin Karaovyat. İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1946.

 

Karay, Refik Halid. Ago Paşa’nın Hatıratı. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitapevi, 1967.

 

Karay, Refik Halid, Bir Ömür Boyunca, çev. Atilla Tokatlı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Karay, Refik Halid, Minelbab İlelmihrab, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2009.

 

Karaveli, Orhan, Çanakkale Olmasaydı... O Olmasaydı…,İstanbul: Doğan Kitap, 2014.

 

Karerli Mehmet Efendi, Yazılmayan Tarih – Anılarım 1. Dünya Savaşı, İstiklal Mahkemeleri, Koçgiri, Şeyh Sait ve Dersim'e Dair, İstanbul: Fam Yayınları, 2013.

 

Kasapyan, Apraham, Kaç Kişisiniz Boğos Efendi? Bir Ermeni’nin Hatıra Defteri 1902-1969, İstanbul: Aras Yayıncılık, 2015.

 

Kayabal, Kadri, “Cephenin Kız no:1-8”, Tasvir-i Efkâr, 29 Haziran – 6 Temmuz 1944.

 

Kayabal, Kadri, “Cephenin Kız no:9-10”, Tasvir-i Efkâr, 9 Temmuz – 10 Temmuz 1944.

 

Kaymakam Mehmet Emin Bey, Gelibolu Hatıratı, İstanbul: Mekteb-i Harbiyye Matbası, 1327.

 

Kayra, Mediha, Hoşça Kal Trabzon: Bir Kız Çocuğunun Günlüğünden Birinci Dünya Savaşında Anadolu, Ed. Cahit Kayra, İstanbul: Dünya Kitapları, 2005.

 

Kayser Wilhelm, “Kayser Wilhelm’in Hatıratı no:1-10”, Sabah, 28 Eylül – 7 Teşrin-i Evvel 1922.

 

Kayser Wilhelm, “Kayser Wilhelm’in Hatıratı no:11-31”, Sabah, 9 Teşrin-i Evvel – 29 Teşrin-i Evvel 1922.

 

Kayser Wilhelm, “Kayser Wilhelm’in Hatıratı no:33-39”, Sabah, 31 Teşrin-i Evvel – 6 Teşrin-i Sani 1922.

 

Kehale, Abdullah, Milli Mücadele'de İç İsyanlar ve Cemil Cahit'in (Toydemir) Anıları, İstanbul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 1997.

 

Kerkük, Mahmud Nedim, Hatıratım 1334, der. Ali Birinci, İstanbul: Kerkük Vakfı, 2009.

 

Kestelli, Raif Necdet, Osmanlı İmparatorluğunun Batışı (ufûl), İstanbul: Arma Yayınları, 2001.

 

Kıcıman, Naci Kaşif. Medine Müdafaası. İstanbul: Sebil Yayınları, 1976.

 

Kıdemli Yüzbaşı Arslan, “Trablusgarb-Bingazi no:1-18”, Yeni Sabah, 18 Şubat – 8 Mart 1941.

 

Kıdemli Yüzbaşı Arslan, “Trablusgarb-Bingazi no:19-20”, Yeni Sabah, 10 Mart – 11 Mart 1941.

 

Kılıç Ali, Atatürk'ün Sırdaşı Kılıç Ali'nin Anıları, der. Hulusi Turgut, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Kılıç, Muzaffer, “Ordular! İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri!..”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 8, Cilt: 2, Yıl: 1, (Eylül 1964), s. 593-597.

 

Kılıç, Salih, “Eski Sinop Valisi Salih Kılıç’ın Hâtıraları: 1, Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu’ya Nasıl Kaçtı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 36, Yıl: 3, (Ocak 1968), s. 23-26.

 

Kılınç, Erol, Çanakkale Savaşları Günlüğü, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011.

 

Kızıldağ, Selçuk, Çanakkale Cesaretin Bedeli, İstanbul: Kent Kitap, 2008.

 

King, Jonathan, Gelibolu Günlükleri Kendi Anlatımlarıyla Anzakların Gün Gün Hikayesi, çev. Ali Önsan, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Koçak, Cemil, “General Cemil Conk’un Balkan ve Çanakkale Savaşı’nda Tuttuğu Günlük”, Tarih ve Toplum, Sayı: 116, Tarih ve Toplum, Sayı: 112, Cilt: 19, (Nisan 1993), s. 60-62.

 

Koçkuzu, Ali Osman, Bir Müderrisin Sürgün Yılları Abdullah Fevzi Efendi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.

 

Koçkuzu, Ali Osman, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris: Abdullah Fevzi Efendi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.

 

Kocahanoğlu, Osman Selim, Hatıraları ve Mektuplarıyla Talat Paşa, İstanbul: Temel Yayınları, 2008.

 

Kocahanoğlu, Osman Selim, Rauf Orbay'ın Hatıraları 1914-1945, İstanbul: Temel Yayınları, 2005.

 

Kocal, Celal Ferdi, Ömrümün 90 Yılından Bazı Hatıralar, İstanbul: Yaylacık Matbaası, 1983.

 

Kolektif, Abdullah Paşa'nın Balkan Savaşı Hatıratı Mahmut Muhtar Paşa'nın Cevabı,İstanbul:Alfa Yayınları, 2012.

 

Kolektif, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacım Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı Milliye Hatıraları (1919-1920), Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014.

 

Kolektif, Çanakkale Hatıraları 1. Cilt, İstanbul: Arma Yayınları, 2001.

 

Kolektif, Çanakkale Hatıraları 3. Cilt, İstanbul: Arma Yayınları, 2003.

 

Kolektif, Enver Paşa'nın Trablusgarp Günlüğü, İstanbul: Tarih&Kuram, 2015.

 

Koloğlu, Orhan, 1915 Basınında Çanakkale, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2015.

 

Koloğlu, Orhan, “I. Dünya Savaşı’nda Sansürden Geçen Asker Mektupları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 110, (Şubat 1993), s. 32-36.

 

Koloğlu, Orhan, “Mareşal Fevzi Çakmak, Atatürk’ün Genelkurmay Başkanı”, Popüler Tarih, Sayı: 20, (Nisan 2002), s. 44-51. 

 

Koloğlu, Orhan, “Mustafa Kemal ve İttihatçı Paşalar”, Popüler Tarih, Sayı: 15, (Eylül 2001), s. 45.

 

Koloğlu, Orhan, “Sevr, Kuvayı Milliye ve Damat Ferid Hakkında Ahmet Rıza’nın Tevfik Paşa’ya Üç Mektubu”, Tarih ve Toplum, Sayı: 112, Cilt: 19, (Nisan 1993), s. 26-29.

 

Kopp, G., “Şeytani Gemi ve Küçük Kardeşi Yavuz ve Midilli’nin Maceraları”, çev. Hikmet Uçar, Tarihin Sesi, Sayı: 1, (1956), s. 36-39.

 

Kopuz, Şakir. Kopuzlar: 1892-1963 Rize'li Bir İş Adamının Gerçek Yaşam Öyküsü. İstanbul: 2003.

 

Konrapa, M. Zekai, Bolu Tarihi, Bolu: Bolu Vilayet Matbaası, 1960.

 

Koraltan, Refik, Bir Politikacının Anıları: Her Şey Vatan İçin, Ed. Coşkun Ertepınar, Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık, 1999.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:1 ”, Yeni Sabah, 8 Mart 1941.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:2-4”, Yeni Sabah, 10 Mart – 12 Mart 1941.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:5-14”, Yeni Sabah, 16 Mart – 25 Mart 1941.

 

Korok, Daniş Remzi, “ “18” Ay İtalyan İşgali Altında no:15-45”, Yeni Sabah, 27 Mart – 26 Nisan 1941.

 

Koyunoğlu, Arif Hikmet, “Koyunoğlu’nun Anıları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 35, Cilt: 6, (Kasım 1986), s. 50-56.

 

Kölemen, Abdullah, Abdullah Paşa'nın Balkan Harbi Hatıratı, der. Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, İstanbul: Dün Bugün Yayınları, 2012.

 

Köprülü, Ali Kadri, Anadolu'da Hayat ve Hatıratım (Anadolu'da İstiklal Mücadelesi), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Köprülülü Şerif (İlden), Sarıkamış/Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında 3. Ordu/Kuşatma Manevrası ve Meydan Savaşı,der. Sami Önal, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Köseoğlu, Salahattin. İkinci Grup’un Kurucularından Salahattin Köseoğlu’nun Millî Mücadele Hatıraları. Yay. haz. Ahmet Demirel, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 2, Osmanlı Meclisi’ne Seçiliyorum”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 66, Yıl: 6, (Temmuz 1970), s. 44-49.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 3, Harbe Girilmesi Yersizdi”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 67, Yıl: 6, (Ağustos, 1970), s. 57-64.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 4, Araplar’ın İhaneti”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 68, Yıl: 6, (Eylül 1970), s. 39-46.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hatıraları: 7, Ürdün Kralı Oluyorum”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 71, Yıl: 6, (Aralık 1970), s. 75-79.

 

Kral Abdullah, “Kral Abdullah’ın Hâtıraları”, çev. Özcan Erektiren, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 65, Yıl: 6, (Haziran 1970), s. 52-58.

 

Kraus,  Theodor - Karl Dönitz,  Yavuz Geliyor Yavuz!:Goeben ve Breslau’nun Deniz Seferleri,  çev. Mustafa Haydar Cümbüş, Ankara: Çiğdem Kitap, 2007.

 

Kress, Von, Son Haçlı Seferi Kuma Gömülen İmparatorluk, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2008.

 

"Kumandanların Harp Hatıraları Anafartalarda”, Tan, 2 Kanun-ı Sani 1937.

 

“Kumandanların Harp Hatıraları Atatürk Ön Safta Ateş Hattında”, Tan, 3 Kanun-ı Sani 1937.

 

“Kumandanların Harp Hatıraları General İnönünün Hayatı Savaşla Dolu”, Tan, 5 Kanun-ı Sani 1937.

 

Kuntman, Mehmet Ali, Tabur Tabibi Derviş Bey, İstanbul: Paraf Yayınları, 2011.

 

Kuruyazıcı, Hasan (yay. haz.). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

 

Kuşçubaşı, Eşref, Hayber'de Türk Cengi, haz. Philip H. Stoddard, H. Basri  Danışman, İstanbul: Arba Yayınları, 1997.

 

Kut, Halil, Kutü’l-Amare Kahramanı Halil Kut Paşa'nın Hatıraları, der. Erhan Çiftçi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Kutay, Cemal, “11 Kasım 1914 Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Harbi’ne Girdiği Gece Sadrazam Sait Halim Paşanın Evinde”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 22, Cilt: 4, Yıl: 2, (Kasım 1965), s. 1798-1802.

 

Kutay, Cemal, “Mustafa Kemal’in ve Mustafa Necati’nin Milli Mücadele Yazıları”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 24, Cilt: 4, Yıl: 3, (Ocak 1966), s. 1937-1940.

 

Kutay, Cemal, “Sivas Kongresini Önlemeye Çalışan Davetsiz İki Yabancı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 20, Cilt: 4, Yıl: 2, (Eylül 1965), s. 1609-1613.

 

Künzler, Jakob, Kan ve Gözyaşları Ülkesinde Dünya Savaşı Sırasında Mezepotomya'da Yaşananlar 1914-1918, çev. Perim Ozan, İstanbul: Belge Yayınları, 2012.

 

Kürekçi, Yahya, Ah Benim Öksüzlüğüm, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Latif, İhsan, Bir Serencam-ı Harp / Harb-i Umumi Safahatına Ait Hatırat, der. Burhan Göksel, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988.

 

Lauzanne, Stephane, Balkan Acıları Hastanın Başucunda Kırk Gün, çev. Murat Çulcu,İstanbul: Kastaş Yayınları, 1990.

 

Lermioğlu, Muzaffer, Akçaabat – Akçaabat Tarihi ve Birinci Genel Savaş Hicret Hatıraları, İstanbul: Kardeşler Basımevi, 1949.

 

Lesiçkof, İvan, Balkan Muharebatı Hatıratından: Kırk Kilisenin Sukutu, çev. M. Nuri, Filibe: Balkan Matbaası, 1913.

 

Leverkuehn, Paul. A German Officer during the Armenian Genocide: A Biography of Maxvon Scheubner-Richter. Translated by Alasdair Lean, London: GomidasInstitute, 2008.

 

“Liman von Sanders İle Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 12 Mart 1922.

 

“Lozan ve İsmet Paşa no:1-11”, Yeni Sabah, 24 Temmuz – 3 Ağustos 1940.

 

Ludendorff, Erich, Birinci Dünya Savaşı'nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım, çev. Asiye Yıldırım, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2014.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:1-3”, Tevhid-i Efkâr, 4 Teşrin-i Evvel – 6 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:4-8”, Tevhid-i Efkâr, 8 Teşrin-i Evvel –13 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:10-19”, Tevhid-i Efkâr, 15 Teşrin-i Evvel – 24 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:20”, Tevhid-i Efkâr, 26 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:21”, Tevhid-i Efkâr, 28 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:23-30”, Tevhid-i Efkâr, 30 Teşrin-i Evvel – 6 Teşrin-i Sani 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:31”, Tevhid-i Efkâr, 8 Teşrin-i Sani 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:32-35”, Tevhid-i Efkâr, 12 Teşrin-i Sani – 15 Teşrin-i Sani 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:36-52”, Tevhid-i Efkâr, 17 Teşrin-i Sani – 3 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:54-56”, Tevhid-i Efkâr, 5 Kanun-ı Evvel – 7 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:57-63”, Tevhid-i Efkâr, 9 Kanun-ı Evvel – 15 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:64-65”, Tevhid-i Efkâr, 17 Kanun-ı Evvel – 18 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:67-69”, Tevhid-i Efkâr, 20 Kanun-ı Evvel – 22 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:70”, Tevhid-i Efkâr, 24 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:71-73”, Tevhid-i Efkâr, 27 Kanun-ı Evvel – 29 Kanun-ı Evvel 1923.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:75-76”, Tevhid-i Efkâr,  3 Kanun-ı Sani – 4 Kanun-ı Sani 1924.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:77-78”, Tevhid-i Efkâr, 6 Kanun-ı Sani – 7 Kanun-ı Sani 1924.

 

Lütfi Semavi, “Gördüklerim:79”, Tevhid-i Efkâr, 10 Kanun-ı Sani 1924.

 

Lyster, Ian, Osmanlıların Arasında Birinci Dünya Savaşı Türkiye’sinden Günlükler, çev. Kutlu Akalın, İstanbul: Doğan Kitap, 2013.

 

M.Z., “Enver Paşa’nın Atatürk Hakkında Bir Mektubu”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 2, (Şubat 1950), s. 53-56.

 

Madam Beret, “Ankarada On Gün no:1-5”, Tevhid-i Efkâr, 11 Ağustos – 15 Ağustos 1921.

 

Madam Beret, “Ankarada On Gün no:6-7”, Tevhid-i Efkâr, 19 Ağustos – 20 Ağustos 1921.

 

Mahmud Bey, “Siirt Mebusu Mahmud Bey’in Günlük Not Defteri, Türk’ün Kaderini Değiştiren Ay”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 19, Yıl: 2, (Ağustos 1966), s. 11-19.

 

Mahmud Nedim Bey, Arabistan'da Bir Ömür (Son Yemen Valisinin Hatıraları Veya Osmanlı İmparatorluğu Arabistan'da Nasıl Yıkıldı? ), der. Ali Birinci, İstanbul: İsis, 2001.

 

Mahmud Sadık, “Bir Alay Hatıralar”, Sabah, 28 Eylül 1922.

 

Mardin, Yusuf, “İstanbul’u İşgal Edersek, Balkanlar’ı Kazanmış Olacağız”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 3, Cilt: 14, Yıl: 6, (Mart 1985), s. 29-31.

 

Mareşal Foş, Mareşal Foş’un Hatıraları (1 ve 2. Cilt), çev. Albay Babaeskili Hüseyin Rahmi, İstanbul: İstanbul Askeri Matbaası, 1939.

 

Martı, Metin (der.), Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, İstanbul: Arma Yayınları, 2008.

 

Martı, Metin (der.), Çanakkale Hatıraları 2. Cilt, İstanbul: Arma Yayınları, 2002.

 

McGilvary, Margaret, The Dawn of a New Era in Syria. Reading: Garnet Publishing, 2001.

 

Mehmed Celaleddin [Yüzbaşı],  Harbi Umumi’de Çanakkale Muharrebat - ı Berriye si: Kumkale Muharrebatı, Haz. Murat Karataş, Ankara: Nobel Dağıtım, 2007.

 

Mehmed Fasih Bey, Çanakkale 1915 Kanlısırt Günlüğü Mehmed Fasih Bey'in Günlüğü, der. Murat Çulcu, İstanbul: Denizler Kitabevi, 2006.

 

Mehmed Ragıb. Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti. İstanbul: Timaş, 2011.

 

Mehmet Arif Bey, Ayıcı Arif'in Anıları - Anadolu İnkilabı Milli Mücadele Anıları 1919-1923, der. Bülent Demirbaş,İstanbul: Arba Yayınları, 1987.

 

Mehmet Lütfi Rıfai, Hatıralarım / Emekli Kurmay Yarbay Mehmet Lütfi Rıfai (Yücel), der. Arif Suavi Okay, İstanbul: Gerçek Sanat Yayınları, 2006.

 

Mehmet Rıza, Hülasai Hatırat, İstanbul: Becid Basımevi, 1947.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 1”, Tarih ve Toplum, Sayı: 134, (Şubat 1995), s. 47-56.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 2”, Tarih ve Toplum, Sayı: 135, (Mart 1995), s. 50-59.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 3”, Tarih ve Toplum, Sayı: 136, (Nisan 1995), s. 50-57.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 4”, Tarih ve Toplum, Sayı: 137, (Mayıs 1995), s. 53-59.

 

Mehmet Selahaddin Bey, Bildiklerim / Mehmet Selahattin Muhalif Hatıralar, der. Cüneyd Okay – Ali Birinci, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Mehmet Ubeydullah Efendi, Mehmed Ubeydullah Efendi'nin Malta Afganistan ve İran Hatıraları, der. Ömer Hakan Özalp, İstanbul: Dergah Yayınları, 2003.

 

Mehmetefendioğlu, Ahmet, “Bir Subayın Esaret Mektupları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 116, Cilt: 20, (Ağustos 1993), s. 9-13.

 

Menteşe, Halil, Halil Menteşe'nin Anıları: Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi, İstanbul: Hürriyet Vakfı, 1986.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Anıları: 5, Enver Paşa’yla Görüşme”, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 107, Yıl: 9, (Kasım 1973), s. 46-53.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları: 2, Vezirlik Teklif Ediliyor”, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 102, Yıl: 9, (Temmuz 1973), s. 22-27.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları: 3, Barış Görüşmeleri ve Mütareke”, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 103, Yıl: 9, (Ağustos 1973), s. 32-37.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları: 4, Malta’ya Sürgün”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 104, Yıl: 9, (Eylül 1973), s. 17-25.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’nin Hâtıraları”, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 101, Yıl: 9, (Haziran 1973), s. 17-23.

 

Menteşe, Halil, “Halil Menteşe’ye Göre Mustafa Kemal Paşa e Enver Paşa”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 12, Sıra: 204, Yıl: 17, (Aralık 1981), s. 12-13.

 

“Merhum Cemal Paşaya Aid Bir Hatıra”, Tanin, 12 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Metristen Görülen En Son Vaziyet”, Tan, 6 Kanunu Sani 1937.

 

Mevsim, Hüseyin, Bogdan Filov'un Balkan Savaşları (1912-1913) Fotoğrafları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013.

 

Mevsim, Hüseyin, “Bogdan Filov’un (1883-1945) Balkan Savaşları’nda Tuttuğu Trakya Günlükleri”, Toplumsal Tarih, Sayı: 180, (Aralık 2008), s. 26-32.

 

Miller, Donald E. – Miller, Lorna Touryan, Tanıkların Dilinden Ermeni Soykırımı, çev. Ajdar Pelda, İstanbul: Peri Yayınları, 2006.

 

Miralay Mehmet Arif Bey,  Ayıcı Arif'in Anıları-Anadolu İnkilabı Milli Mücadele Anıları (1919-1923), der. Bülent Demirbaş, İstanbul: Arba Araştırma Basım Yayın, 1992.

 

Miralay Süleyman Şakir, Cepheden Hatıralar / Altıncı Fırka Çanakkale Harbi'nde, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Mirliva Sedat, Filistine Veda, çev. Kemal Gurulkan, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010.

 

Monaghan, John, Ölümün Seyir Defteri Bir İngiliz Denizci Subayının Çanakkale Günlüğü, çev. Yasemin Çetin, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Moralı, Nesrin, “Üç Mermi İle Bir Defter, Çanakkale”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 11-15.

 

Mösyö Paleoleuge, “Rus Çarı, Fransız Büyükelçisine Kararını Bildirdi: Türkler Yine Asyaya Tıkılacaklardır”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 9, Cilt: 2, Yıl: 1, (Ekim 1964), s. 722-725.  

 

Mösyö Paleoleuge, “Rus Çarının Huzuruna Çıkan Herkes Artık, İstanbul ve Boğazlardan Bahsediyordu…”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 11, Cilt: 2, Yıl: 1, (Aralık 1964), s. 896-899.

 

Muallim Edhem, “Bir Çanakkale Şehidinin Son Mektubu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 208, (Nisan 2004), s. 53.

 

Muhammed Kürd Ali, Bir Osmanlı-Arap Gazetecinin Anıları, çev. Dr. İbrahim Tüfekçi, İstanbul: Klasik, 2014.

 

Mustafa Kemal, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 202, (Ekim 2003), s. 34-38.

 

Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşları, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2007.