N-Ş

N.A., “Başkumandan Meydan Muharebesi”, Kurun, 30 Ağustos 1937.

 

Naci, İbrahim, Allahaısmarladık Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü, der. Lokman Erdemir – Seyit Ahmet Silay, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Naci Sadullah, “Şehit Anaları Ne Anlatıyor”, Tan, 29 İlk Teşrin 1940.

 

Nasuhoğlu, Ahmet Muhtar, Yad-ı Mazi ve Hayatımın Tarihi / Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bir Hukukçunun Hatıraları, İstanbul: Dergah Yayınları, 2007.

 

Necati, Mustafa, “İstiklâl Harbi Hâtıraları”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 89, Yıl: 8, (Haziran 1972), İlave.

 

Necati, Mustafa, “İstiklal Savaşı Hatıraları, Mehmet Onbaşı”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 208, Yıl: 18, (Nisan 1982), s. 18-20.

 

Nehru, Jawahralal, “Hint Mücahidi Nehru Anlatıyor: Mustafa Kemal’in Zaferi”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 199, Yıl: 17, (Temmuz 1981), s. 9-12.

 

Nekludoff, A., Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911-1917. Translated by Alexandra Paget, New York: E.P.Duttonand Company, 1920.

 

Newton, Frances E., Fifty Years in Palestine. Londonand Brussels: Coldharbour Press Ltd.,1948.

 

Neyyal, Naciye, Ressam Naciye Neyyal'in Mutlakiyet Meşrutiyet ve Cumhuriyet Hatıraları, der. Fatma Rezan Hürmen, İstanbul: Pınar Yayınları, 2004.

 

Neyzi, Leyla, ed. Amele Taburu: The Military Journal of a Jewish Soldier in Turkey during the War of Independence. İstanbul: Isis Press, 2005.

 

Nigar Binti Osman, Şair Nigar: Hayatımın Hikâyesi, İstanbul: Ekin Basımevi, 1959.

 

Nightingale, Guy Warneford, Çanakkale Cephesinden Mektuplar, çev. Yahya Yeşilyurt – Recep Gülmez, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2014.

 

Noyan, Abdülkadir, Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım, Ankara: Ankara Tıp Fakültesi Yayınları,1956.           

 

Nuri Dersimi, Hatıratım, İstanbul: Doz Basım Yayın, 1997.

 

Nuri, Mehmed (anlatan), “I. Dünya Savaşı’nda Bir Erin Hâtıraları, Büyük Bozgun”, yazan: Cevat Duman, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 62, Yıl: 6, (Mart 1970), s. 68-72.

 

Nutku, Emrullah, “Bursalı Mehmet Onbaşı”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 187, Yıl: 16, (Temmuz 1980), s. 10-14.

 

Nutku, Emrullah, “Çanakkale Savaşlarından Yaşanmış Olaylar, Bir Daha Türklerle Savaşmam!”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 184, Yıl: 16, (Nisan 1980), s. 21-22.

 

Nutku, Emrullah, Denizden Sesler Geliyordu: İstiklal Savaşımızda Deniz Cephesinden Anılar, İstanbul: Özyurt Basımevi, 1973.

 

Nutku, Emrullah, “Ezineli Yahya Çavuş”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 6, Sıra: 186, Yıl: 16, (Haziran 1980), s. 9-11.

 

Nutku, Emrullah, “Türk Dostu Bir Alman Denizcisi”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 89, Yıl: 8, (Haziran 1972), s. 51-54.

 

Nutku, Emrullah, “Yabancıların Gözünde Türk Askeri, Koyunlu Mehmetçik”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 185, Yıl:16, (Mayıs 1980), s. 30-31.

 

Nutku, Emrullah, “Yüzbaşı Şevket”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 188, Yıl: 16, (Ağustos 1980), s. 8-11.

 

“O’Brian’nın Hatıratı no:1-2”, Akşam, 10 Teşrin-i Evvel – 11 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Oglander, C. F. Aspinall, Büyük Harbin Tarihi: Çanakkale Gelibolu Askeri Harekat, der. Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 2005.

 

Okan, Muhittin, “Balkan Harbinde Averof Türk Gemilerinin Ateşi Altına Nasıl Girmişti?”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 170, Yıl: 15, (Şubat 1979), s. 78-84.

 

Okar, Mehmet Ali, Osmanlı Balkanlarının Son On Yılı (1902-1912), der. Ahmet Mesut Okar,İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Okur, Mehmet – Küçükuğurlu, Murat, İngiliz Yüksek Komserlerinin Gözüyle Milli Mücadele, 1918-1920, Trabzon: Serander Yayınları, 2006.

 

Okyar, Fethi, “Fethi Okyar’ın Günlük Hâtıraları 2”, yay. haz. Fethi Tevetoğlu, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 99, Yıl: 9, (Nisan 1973), s. 54-63.

 

Okyar, Fethi, “Fethi Okyar’ın Günlük Hâtıraları”, yay. haz. Fethi Tevetoğlu, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 98, Yıl: 9, (Mart 1973), s. 11-21.

 

Okyar, Fethi, İki Gözüm Galibem Malta Sürgününden Mektuplar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Onbaşı Ali, Söğütlü Jandarma Onbaşı Ali’nin Milli Mücadele Anıları, der. Rahmi Akbaş, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011.

 

Oral, Haluk, Arıburnu 1915, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Oral, Haluk, “Çanakkale – Kerevizdere 1915”, NTV Tarih, Sayı: 7, (Ağustos 2009), s. 26-34.

 

Oral, Mehmet, Hicaz Çöllerinde Bir Avuç Türk'ün Kahramanlığı Sarıkamış Hicaz Cepheleri ve Esaret Anıları, der. Salih Özkan, İstanbul: Kömen Yayınları, 2011.

 

Oran, Baskın (der.), M.K. Adlı Çocuğun Tehcir Anıları 1915 ve Sonrası, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.

 

Orbay, Rauf, Siyasi Hatıralar, İstanbul: Emre Yayınları, 1993.

 

“Ordu Karargâhında Fevzi Paşa ile Mülakat”, Akşam, 17 Ağustos 1922.

 

Orga, İrfan, Bir Türk Ailesinin Öyküsü, İstanbul: Ana Yayıncılık, 1995.

 

Orhan, M. Celaleddin, Bir Bahriyelinin Anıları (1914-1981), İstanbul: Kastaş Yayınları, 2001.

 

Osman Nuri Bey, “İstiklal Savaşı ile Cumhuriyet Devrine Ait Anılarım”, der.Müşerref Seyhun, s. 125

 

Osman Zeki, Kuvâ-yi Milliye: Kıymetdar Hatıralarımdan, İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1338.

 

Osmanoğlu, Osman Selahaddin, Şehzade Ali Vasıb Efendi: Bir Şehzadenin Hatıratı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012.

 

Otay, Oğuz, “Anzakların Gözüyle Savaş, Dost Olan Düşman”, Popüler Tarih, Sayı: 20, (Nisan 2002), s.88-91.

 

Otmanbölük, Günvar, “İki Gazetecinin Lozan Notları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 137, Yıl: 12, (Mayıs 1976), s. 63-72.

 

Öcal, Celal, “ ‘Milli Şehit’ Kaymakam Kemal Bey’in Kızı ile Sohbet”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 88, Yıl: 8, (Nisan 1994), s. 38-43.

 

Öge, Ali Rıza, Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Polis Şefinin Gerçek Anıları, Bursa: Şahıs Yayını, 1965.

 

Öğütçü, Işık, Orhan Kemal'in Babası Abdülkadir Kemali Bey'in Anıları, İstanbul: Everest Yayınları, 2009.

 

Öktem, Haydar Rüştü, Mütareke ve İşgal Anıları, der. Prof. Dr. Zeki Arıkan, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991.

 

Ölçen, Mehmet Arif, Vetluga Irmağı (Çarlık Rusyasında Bir Türk Savaş Tutsağının Anıları 1916 - 1918), Ankara: Ümit Yayıncılık, 1994.

 

Ömer Faik Numanzade, Kafkasya’dan İstanbul’a Hatıralar, Akademi Kitabevi Yay. 2000.

 

Ömer Lütfi Efendi, Bir Gazinin Anıları, der. Mehmet Kanar, İstanbul: Pia Yayınları, 2013.

 

Önal, Sami, “Hüsrev Gerede’nin Anıları Günışığında”, Popüler Tarih, Sayı: 16, (Aralık 2001), s. 54-59.

 

Önder, Cahit (yay.haz.), Doğumunun 100.  Yılında Atatürk’ün Silah Arkadaşları: Yaşayan Çanakkaleli Muharipler, İstanbul: Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş., 1981.

 

Öndeş, Osman, Vahdeddin'in Sırdaşı Avni Paşa Anlatıyor Milli Mücadele ve Sürgün Yılları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.

 

Önen, Yekta Ragıp, “Muavenet-i Milliye Muhribinin Torpido Subayı Ali Haydar Bey’in Anıları, ‘Goliath’ı Ben Batırdım!’”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 4, Cilt: 8, Yıl: 5, (Nisan 1982), s. 4-7.

 

Öz, Süleyman Nuri, “Düşmanın Bodrumu Topa Tuttuğu Gün”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 10, Cilt: 3i Yıl: 2, (Ekim 1979).

 

Özalp, Kâzım, “Kâzım Özalp Atatürk’ü Anlatıyor”,  Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 164, Yıl: 14, (Ağustos 1978), s. 21-25.

 

Özbilen, Mehmet Sinan, Denizlerde Yenilmediler Cihan Harbi'nde Alman Bahriyeliler, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Özbilen Nihat, “Yedi Düvele Karşı Koyan Mehmetçik”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 147, Yıl: 13, (Mart 1977), s. 29-32.

 

Özçelik, İsmail, Milli Mücadele'de Anadolu Basınında Güney Cephesi (Adana-Antep-Maraş-Urfa) 1919-1921, Ankara: ATAM, 2005.

 

Özdemir, Ulaş Salih, Çanakkale Savaşları’nda Yaşanan Gerçek Hikâyeler, İstanbul: Az Kitap, 2015.

 

Özgen, Mehmet Sinan, Bolvadinli Mehmet Sinan Bey'in Harp Hatıraları, der. Servet Avşar, Hasan Babacan, Muharrem Bayar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Özkan, İbrahim, Deli Halid Paşa, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2015.

 

Özkök, Hidayet, Çanakkale'den Hicaz'a: Harp Hatıraları, Kayseri: Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, 1992.

 

Özmestçi, İlker, Bir Osmanlı Subayı İstanbul'dan Çanakkale Savaşı'na Günlük 1914-1915, İstanbul, Denizler Kitabevi, 2015.

 

Özler, A. Baha, “Haydarpaşa Garı’nı Havaya Uçuran Adamı Tanıdım!”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 10, Cilt: 5, Yıl: 3, (Ekim 1980), s. 9-12.

 

Özsoy, Beki Sami, Geçilemeyen Çanakkale Hatıralar - Şiirler – Destanlar, Ankara: Akçağ Yayınları, 2011.

 

Özsoy, İskender, “48 Bin Çanakkale Şehidi İnternette”, Popüler Tarih, Sayı: 43, (Mart 2004), s. 48-51.

 

Öztoprak, İzzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.

 

Öztuna, Yılmaz, “Çanakkalenin Ünlü Kumandanlarından Esat Paşa”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Yıl: 1, (Nisan 1963), s. 19-22.

 

Özuyar, Ali, Modern Tarihin İlk Türk Esir Kampı,İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.

 

Özuyar, Ali, “Yedek Subay Halil Bey’in Günlüklerinde Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları”, Popüler Tarih, Sayı: 72, (Ağustos 2006), s. 68-73.

 

Özverim, Melda, Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü, İstanbul: Doğan Kitap, 2007.

 

Papulas, General Papulas’ın Hatıratı, İstanbul: Yeni İstanbul, 1969.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 8 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 9 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 10 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 11 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 12 Teşrin-i Evvel 1924.

 

Parlayan, Ayşegül, “Savaşanların Kaleminden çıkarma ve Conkbayırı, Komutanlar Anlatıyor”, Atlas Tarih, s. 76-79.

 

Patterson, John Henry, Sion Katır Birliği Komutanından Çanakkale Savaşı'nda Siyonistler, çev. Ozan Kemal Sarıalioğlu, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2014.

 

Pehlivanlı, Hamit, Askeri Kaynaklar Işığında Destanlaşan Kahramanlıklar, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2010.

 

Peker, Nurettin, Tüfek Omza, der. Orhan Peker, İstanbul: Doğan Kitap, 2009.

 

Pektaş, Mihri, “1908’den 1914’e Kadar Çocukluk ve Kolej Hâtıraları, Halide Edip Adıvar II”, çev. Nesrin Moralı, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 188, Yıl: 16, (Ağustos 1980), s. 37-40.

 

Pere, İhsan, “İstiklal Harbinde Gizli Tel”, Tarih Dünyası, Sayı: 7, Cilt: 1, Yıl: 1, (Mart 1954), s. 304-306.

 

Perin, Celal, Batı Trakya'nın Bitmeyen Çilesi: Nevrekoplu Celal Bey’in hatıraları, İstanbul: Arma Yayınları, 2000.

 

Pomiankowski, Joseph, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü: 1914–1918 I. Dünya Savaşı, çev. Kemal Turan, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2003.

 

Prigge, Erich R., Çanakkale Savaşı Günlüğü, çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: Timaş Yayınları, 2011.

 

Rado, Şevket, “Türk İstiklal Savaşının Arifesinde Bir Emekli Subayın Not Defteri, Birinci Umumî Harpte ve Mütareke Günlerinde İstanbul 2”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 74, Yıl: 7, (Mart 1971), s. 7-12.

 

Rado, Şevket, “Türk İstiklal Savaşının Arifesinde Bir Emekli Subayın Not Defteri, Birinci Umumî Harpte ve Mütareke Günlerinde İstanbul 3”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 75, Yıl: 7, (Nisan 1971), s. 12-17.

 

Rado, Şevket, “Türk İstiklal Savaşının Arifesinde Bir Emekli Subayın Not Defteri, Birinci Umumî Harpte ve Mütareke Günlerinde İstanbul 4”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 76, Yıl: 7, (Mayıs 1971), s. 14-16.

 

Rafael de Nogales. Osmanlı Ordusunda Dört Yıl (1915-1919). Çev. Vedil İlmen, İstanbul: Yaba Yayınları, 2008.

 

Range, Paul. Vier Jahre Kampfums Heilige Land, Lübeck: Druckund Verlag von Charles Coleman, 1939.

 

Rauf Ahmet, Büyük Harbe Nasıl Girdik?,İstanbul: Cümle Yayınları, 2015.

 

Rayevski, Nikolay, Gelibolu Günlüğü, çev. Aydın İbrahimiov, Ağaç Kitabevi Yayınları, 2009

 

Rawlinson, Alfred, Yakın Doğu Maceraları 1918 – 1922, İstanbul: TBBD Yayınları, 2013.

 

Resneli Niyazi, Balkanlarda Bir Gerilla Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Bey'in Anıları, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1975.

 

Reşit Paşa, İstiklal Savaşında Reşit Paşa'nın Hatıraları, der. Suat Akgül, Ankara: Berikan Yayınevi, 2004.

 

Reşit Paşa, “Reşit Paşanın Hatıraları no:1-22”, Tan, 10 Ağustos – 30 Ağustos 1939.

 

Rıza Bey (Sultanhisar Süvarisi), “Sultanhisar Süvarisi Rıza Beyin Hatıra Defterinden, Sultanhisar İngiliz Denizaltısı Nasıl Batırdı?”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 49-54.

 

Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım 1 -2 - 3: Rıza Nur, der. Abdurrahman Dilipak,İstanbul: İşaret Yayınları, 1992.

 

Rıza Nur, Moskova-Sakarya Hatıraları, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1993.

 

Rıza Nur, Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü, İstanbul, Toker Yayınları, 1994.

 

Rıza Nur, Lozan Hatıraları, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1999.

 

Ricks, Thomas M., Turbulent Times in Palestine: The Diaries of Khalil Totah, 1886-1955. Jerusalemand Ramallah: TheInstitute of Palestine Studies&Passia, 2009.

 

Riggs, Henry H. Days of Tragedy in Armenia: Personal Experiences in Harpoot, 1915-1917. Ann Arbor: Gomidas Institute, 1997.

 

Rochebrune, A., Dilber Kethy'nin Bursa ve İstanbul Hatıratı, çev. Muhammed Sadık, İstanbul: Kitabevi, 2007.

 

Rouillon, Leon, Türkiye'yi Savunuyorum, çev. Cemal Karaağaçlı, İstanbul: Bedir Yayınları, 1994.

 

Roux, Charles F., Çanakkale'de Ne Oldu?, çev. Burhan Sayılır, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007.

 

Ryan, Charles Snodgrass, Anzaklar Arasında Eski Bir Osmanlı Subayı: Dr. Charles Snodgrass Ryan, Yay. Haz. Fikret Yılmaz, İstanbul: Uğur Yayınları, 2015.

 

Sabis, Ali İhsan, “Ali İhsan Paşa’nın Bir Raporu ve Bir Mektubu”, yay. haz. Ilgar, İhsan, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Yıl: 5, (Haziran 1969), s. 56-61.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile 18 Mart 1915”, Tasvir-i Efkâr, 19 Mart 1942.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:1”, Yeni Sabah, 6 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:2”, Yeni Sabah, 9 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:4”,Yeni Sabah, 11 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:5”, Yeni Sabah, 13 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:6”, Yeni Sabah, 18 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:8-9”, Yeni Sabah, 21 Ağustos – 22 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:10”, Yeni Sabah, 28 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:11”, Yeni Sabah, 30 Ağustos 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:12”,  Yeni Sabah, 1 Eylül 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:13”, Yeni Sabah, 6 Eylül 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:14”, Yeni Sabah, 8 Eylül 1940.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile Bazı Harp (Anecdote)ları no:15-16”, Yeni Sabah, 12 Eylül – 13 Eylül 1940.

 

Sabis, Ali İhsan, Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk?,der. Hasip Saygılı, İstanbul: İlgi Yayınları, 2014.

 

Sabis, Ali İhsan, Birinci Dünya Harbi (1-6 Cilt), İstanbul: Nehir Yayınları, 1991.

 

Sâbis, Ali İhsan, “Harp Hatıralarım no:1-63”, Tasvir-i Efkâr, 2 Mayıs – 3 Temmuz 1940.

 

Sadeddin, “Kocaeli Cephesi”, Akşam, 20 Kanun-ı Sani 1923.

 

Safi, Muhammed, Yunan İllerinde Zavallı Esirlerimiz, İstanbul: Bedir Yayınları, 1998.

 

Sagay, Esat, Hocam Maarif Vekili Esat Sagay'ın Hatıraları,İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012.

 

Said Halim Paşa, Buhranlarımız Ve Son Eserleri, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.

 

Sakaoğlu, Necdet, “Bir Osmanlı Neferinin I. Dünya Savaşı Anıları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 11, Cilt: 2, (Kasım 1984), s. 49-54.

 

Sakayan, Dora, Bir Ermeni Doktorun Yaşadıkları - Garabet Haçeryan'ın İzmir Güncesi, çev. Attila Tuygan, İstanbul: Belge Yayınları, 2005.

 

Salibi, Kamal S., “Beirutunder the Young Turks: As Depicted in the Political Memoirs of Salim ‘Ali Salam (1868-1938).” In Les Arabes par leursarchives(XVIe-XXesiecles), edited by Jacques Berqueand Dominique Chevallier, 193-215. Paris:Centrenational de la recherchescientifique, 1976.

 

Salih Fadıl, “Enver Paşa’nın Madalyalı Muhafızı”, Tarih Dünyası, s. 311-312.

 

Salim, Tevfik. “Sıhhi Harb Tarihi Tetkikleri: Büyük Harbde Kafkas Cephesindeki Sıhhi Vaziyete Dair Bir Tetkik.” Askeri Mecmua 97 (1935): 487-504.

 

Samih, Aziz. Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları: Zivinden Peteriçe, Ankara: Büyük Erkanıharbiye Matbaası, 1934.

 

“Samsun’da İlk Hatıralar”, Tan, 19 Mayıs 1937.

 

Sanal, Mithat, “Millî Mücadeleden Bir Yaprak”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 44, Yıl: 4, (Eylül 1968), s. 28-34.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:1-2”, Vakit, 13 Nisan – 14 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:3-4”, Vakit, 16 Nisan - 17 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:5”, Vakit, 19 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:6”, Vakit, 21 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:7”  Vakit, 23 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:8”, Vakit, 25 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:9-10”, Vakit, 27-28 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:11”, Vakit, 30 Nisan 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:12”, Vakit, 2 Mart 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:13-14”, Vakit, 4 Mart – 5 Mart 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:15-17”, Vakit, 7 Mart – 9 Mart 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:18-19”, Vakit, 11 Mart – 12 Mart 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:20-38”, Vakit, 14 Mart – 1 Haziran 1921.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:39-41”, Vakit, 3 Haziran – 5 Haziran 1941.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:42”, Vakit, 7 Haziran 1941.

 

Sanders, Liman Von, “(Liman von Sanders)’in Hatıratı no:43-67”, Vakit, 11 Haziran – 5 Temmuz 1941.

 

Sanders, Liman von, Türkiyede Beş Yıl, çev. Eşref Bengi Özbilen, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Sandes, E.W.C. Kuşatma ve Esaretin Adı Kutulamare Esir Bir İngiliz Subayının Anıları. çev. Tuncay Yılmazer, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017.

 

Sanlıtop, Gazanfer, Cepheden Cepheye Bir Ömür Yüzbaşı Mehmet Hilmi, İstanbul: Alfa Yayınları, 2007.

 

Sanlıtop, Gazanfer, Çanakkale Geçilmedi: Yüzbaşı Mehmed Hilmi, İstanbul GOA Yayınevi, 2006.

 

Saraçoğlu, A. Cemaleddin, “Avniilâh,,ın fedakarlığı no:1-4”, Yeni Sabah, 27 Temmuz – 30 Temmuz 1940.

 

Saraçoğlu, A. Cemaleddin, “Birinci Dünya harbinde 4 Denizcinin Macerası”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 48, Cilt: 7, (Ocak 1968), s. 3517-3521.

 

Saracoğlu, Ahmet Celalettin, “İstanbul ve Boğazlar Ruslara Nasıl Peşkeş Çekilmişti?”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 6, Cilt: 1, Yıl: 1, (Temmuz 1964), s. 435-440.

 

Saraçoğlu, A. Cemaleddin, “Milli Mücadele Senelerinde İki Küçük Motorbotumuzun Kahramanlığı no:1-8”, Yeni Sabah, 7 Ağustos – 14 Ağustos 1940.

 

Saraçoğlu, A. Cemaleddin, “Milli Mücadele Senelerinde İki Küçük Motorbotumuzun Kahramanlığı no:9-11”, 16 Ağustos – 18 Ağustos 1940.

 

Sasani, Han Melik, Payitahtın Son Yıllarında Bir Sefir, çev. Hakkı Uygur, İstanbul: Klasik, 2006.

 

Sayılır, Burhan (der.), Türk Kurmay Subaylarının Kaleminden Çanakkale Muharebeleri, İstanbul: Türk Dünyası Vakfı, 2014.

 

Sayman, Mecdi Sadrettin, “Atatürk’ten Hatıralar: “Elimizde Tek Kuvvet Vardı: Telgraf Direkleri”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 10, Sıra: 202, Yıl: 17, (Ekim 1981), s. 10-11.

 

Sazak, M. Emin. Emin Bey’in Defteri: Hatıralar. Edited by Himmet Kayıhan.Ankara: Tolkun Yayınları, 2007.

 

Sazonov, S.,Kader Yılları S. Sazonov'un Anıları Rusya Eski Dışişleri Bakanı (1910-1916), çev. Betil Önuçak, Sabahattin Özel, İstanbul: Derin Yayınları, 2002.

 

Schoen, Walter von, Gelibolu Cehennemi Bir Alman'ın Gözüyle Çanakkale, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2010.

 

Schweder, Paul, Çanakkale Cephesinde Türklerin Genel Karargâhında, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2012.

 

Seçer, Turhan, Destanlaşan Çanakkale Deniz Kara Hava Savaşları Bütün Yönleriyle Anılar ve Yorumlar, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2005.

 

Sefercioğlu, Nejat, Esaret Hatıraları, İstanbul: Tercüman Yayınları, 1978.

 

Selahattin Adil Paşa öldüğünde İngiliz Gazetesinde Çıkan Yazı. Tarih ve Edebiyat Mecmuası,  Sayı: 12, Sıra: 216, Yıl: 18, (Aralık 1982), s. 46-47.

 

Selahaddin Ali Paşa, Çanakkale Cephesinden Mektuplar – Hatıralar, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007.

 

Selam, Selim Ali, Arapların Gözüyle Osmanlı - Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918), çev. Halit Özkan, haz. Hassân Ali Hallâk, İstanbul: Klasik, 2005.

 

Selek, Sabahattin, İsmet İnönü / Hatıralar, Ankara: Bilgi Yayınevi, 2006.

 

Seren, Necmi. “Yılların Ötesinden: Okul, Askerlik ve Esirlik Hatıraları”, Cephe ve Esaret Hatıraları içinde, hazırlayan Yusuf Gedikli, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, 2009, s. 145-167.

 

Seren, Necmi, “Yılların Ötesinden, Okul Askerlik ve Esirlik Hatıraları III.”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 211, Yıl: 18, (Temmuz 1982), s. 75-79.

 

Serezli, Mehmed Ragıp, Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti, İstanbul: Timaş Yayınları, 2011.

 

Serhadoğlu, M. Rıza (yay. haz.). Savaşçı Doktorun İzinde, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005.

 

Sernin, Andre, Tokatlı Yetvart'ın Anıları, çev. Anais Martin, İstanbul: Pencere Yayınları, 2009.

 

Sertel, Zekeriya, Hatırladıklarım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2011.

 

Sertoğlu, Midhat, “Erzurum Kongresi Sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın Tevkifi İçin Verilen Emre Kâzım Karabekir Paşa’nın Verdiği Tarihi Cevap”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 150, Yıl: 13, (Haziran 1977), s. 8-13.

 

Sertoğlu, Midhat, “Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahideddin”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 127, Yıl: 11, (Temmuz 1975), s. 61-69.

 

Sevindik Alp, Sevindik Ahmet, “Evrak-ı Metruke, Karakullukçu Ailesi”, NTV Tarih, (Mayıs 2011), s. 22-25.

 

Sevük, İsmail Habib, Atatürk'le Beraber, der. Lütfü Tınç, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Seyfettin, Ömer, Balkan Harbi Hatıraları, der. Tahsin Yıldırım, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2013.

 

Sezen, Niyazi , Sabah, İsmail (ed.), Çanakkale Cephesinden Anzac Günlükleri, Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu  (ÇSATT), İstanbul: Çatı Yayınları, 2008.

 

Sezen, Yıldırım, İki Kardeşten Seferberlik Anıları, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1999.

 

Sforza, (Kont) Carlo, “Bir İtalyan Politikacısının Kaleminden Kurtuluş Savaşı’mızın Bir Tahlili”,  Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 182, Yıl: 11, (Aralık 1975), s. 46-54.

 

Sherrill, Charles H., Selanik’ten Gelibolu’ya, Çev. A. Basat Kocaoğlu, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 2006.

 

Sıfır, M., “Mareşal Fevzi Çakmak Kara Günlerin Ak Hatıraları no:1-10”, Yeni Sabah, 16 Şubat – 25 Şubat 1947.

 

Sıfır, M., “Mareşal Fevzi Çakmak Kara Günlerin Ak Hatıraları no:12”, Yeni Sabah, 27 Şubat 1947.

 

Sıfır, M., “Korsan Kara Mehmed'in Hatıra ve İftiraları no:1-106”, Yeni Sabah, 14 Şubat – 30 Mayıs 1939.

 

Sıfır, M., “Türk Casusu M. Sıfırın Mütareke Hatıraları no:1-18”, Tan, 16 Mart – 2 Nisan 1938.

 

Sıfır, M., “Türk Casusu M. Sıfırın Mütareke Hatıraları no:19-141”, Tan, 4 Nisan – 6 Ağustos 1938.

 

Sıfır, M., “Vahidettin no:1-31”, Yeni Sabah, 1 Ağustos – 31 Ağustos 1939.

 

Sılan, Necmeddin Sahir, II. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım, der. İsmail Dervişoğlu, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2010.

 

Simavi, Lütfi, Sultan Mehmed Reşad Hanın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim (Osmanlı Sarayı 1909 - 1919), İstanbul: Şehir Yayınları, 2008.

 

Sirer, Reşat Şemsettin, “Atatürk’ten Unutulmaz Hâtıralar”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 173, Yıl: 15, (Mayıs 1979), s. 6-8.

 

Solmaz, Gürsoy, Ermeni Vahşeti/Tanıkların Diliyle - Bir Sözlü Tarih Denemesi, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2001.

 

Solmaz, Gürsoy, Çayeli’nden Sarıkamış’a Şehit Yakınlarından Anılar, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2013.

 

Sorguç, İbrahim, Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

 

Sotiriyu, Dido, Benden Selam Söyle Anadolu'ya, İstanbul: Alan Yayıncılık.

 

Soydan, Mahmut, Ankaralı'nın Defteri / Milli Mücadele Tarihine Dair Notlar,İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

 

Soydemir, Selman (der.), Çanakkale Cephesi Hatıra ve Fotoğraflarla Büyük Vatan Müdafaası, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2008.

 

Sönmez, Bingür (der.), Nargin Sarıkamış-Kafkas Cephesi Esirlerinin Dramı, çev. Abdülhamit Avşar, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2013.

 

Sönmez, Oktay, Anılarda Gemiler/Ufkun Ötesinde Kayboldular, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.

 

Söylemezoğlu, Galip Kemalî, “1918’de Moskova’da”, Tasvir-i Efkâr, 16 İkinci Kanun 1942.

 

Söylemezoğlu, Galip Kemali, 30 Senelik Siyasi Hatıralarımın Üçüncü ve Son Cildi 1918-1922, İstanbul: Ülkü Basımevi, 1953.

 

Söylemezoğlu, Galip Kemali, Başımıza Gelenler – Yakın Bir Mazinin Hatıraları – Mondros’tan Mudanya – 1918-1922, İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1939.

 

Söylemezoğlu, Galip Kemali. Canlı Tarihler: Galip Kemali Söylemezoğlu Hatıraları Atina Sefareti (1913-1916). İstanbul: Türkiye Yayınları, 1946.

 

Söylemezoğlu, Galip Kemali, “Milli Mücadele’de Enver Paşa”, Tarih Dünyası, Sayı: 1, Cilt: 1-2, Yıl: 1, (Nisan 1950), s. 24-25.

 

Spackman, Tony, ed. Captured at Kut: Prisoner of the Turks – Great War Diaries of Colonel WC Spackman. Barnsley: Pen&Sword Military, 2008.

 

Spataris, Haris, Biz İstanbullular Böyleyiz ! / Fener'den Anılar 1906-1922, çev. İro Kaplangi, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

 

Sturmer, Harry, Kostantinapol’de Savaşın İki Yılı, Çev. Yurdakul Fincancıoğlu, İstanbul: Büke Yayınları, 2002.

 

Sunata, İ. Hakkı, İstibdattan Meşrutiyete Çocukluktan Gençliğe, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

 

Sunata, İ. Hakkı, Gelibolu'dan Kafkaslara Birinci Dünya Savaşı Anılarım, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Sunguroğlu İshak, Harput Yollarında, C.1. İstanbul: Yeni Matbaa, 1958.

 

Süerdem, İsmail Hakkı, Anılarım (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e), der. Orhan Avcı, Ankara: Bilge Yayınevi, 2004.

 

Süha, Ali, “O’na Mustafa Kemal Paşa Derler”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 11, Cilt: 3, Yıl: 2, (Kasım 1979), s. 30-33.

 

Süleyman İzzet (Emekli Kur. Yarbay), “ Büyük Harpte [1334 – 1918] 15. Piyade Tümeninin Azerbaycan ve Şimali Kafkasyadaki Hareket ve Muharebeleri”, Askeri Mecmua, Sayı: 44, (1.Kanun 1936), Yıl: 10.

 

Süleyman Nuri, Çanakkale Siperlerinden TKP Yönetimine Uyanan Esirler, İstanbul: Tüstav Yayınları, 2002.

 

Süleyman Nutki Bey, Süleyman Nutki Bey’in Hatıraları, İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2003.

 

Süleyman Tevfik, II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Elli Yıllık Hatıralarım, çev. Şaban Özdemir – Tahsin Yıldırım, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2011.

 

Sürmenyan, Kalusd, Harbiyeli Bir Osmanlı Ermenisi Mülazım-ı Sani Sürmenyan’ın Savaş Ve Tehcir Anıları, çev. Yaşar Tolga Cora,İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015.

 

Sütlü, Basri Emin, Hatıralarla Çanakkale, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Svazlian, Verjine, Ermeni Soykırımı Hayatta Kalan Görgü Tanıklarının Anlattıkları, İstanbul: Belge Yayınları, 2013.

 

Şakir, Kazım, 1915 Gelibolu Harbi Günlüğü, der. İ. Bahtiyar İstekli, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Şakir, Ziya, Cihan Harbine Nasıl Girdik, İstanbul: Çatı Yayıncılık, 2007.

 

Şehidoğlu, Süreyya, Bir İdarecinin Anadolu İzlenimleri, Ankara: Ongun Kardeşler Matbaası, 1972.

 

Şeki, Rifat, “Sarıkamış Kahramanları”, röportaj: İhsan Birinci, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 25, Yıl: 3, (Şubat 1967), s. 88-91.

 

Şensözen, Vasfi, I. Dünya Savaşı Yılları ve Kafkas Cephesi Anıları, der. Saro Dadyan, İstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2013.

 

Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi, “Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi’nin Hatıraları: 3”, sadeleştiren: Süreyya Baydargil, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 119, Yıl: 10, (Kasım 1974), s. 82-85.

 

Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi, “Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi’nin Hatıraları: 4, Tavsiyeler Dinlenmiyor”, sadeleştiren: Süreyya Baydargil, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 120, Yıl: 10, (Aralık 1974), s. 60-65.

 

Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi, “Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi’nin Hatıraları: 5, Öğrenciler Kışkırtılıyor”, sadeleştiren: Süreyya Baydargil, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 121, Yıl: 11, (Ocak 1975), s. 67-73.

 

Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi, “Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi’nin Hatıraları: 7, Vekiller Harpten Çekiniyordu”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 123, Yıl: 11, (Mart 1975), s. 78- 83.

 

Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi, “Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi’nin Hatıraları: 8, Rumeli’nin Kaybedilmesi Tehlikesi”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 124, Yıl: 11, (Nisan 1975), s. 62-64

 

Şükrü, Irak Muharebelerinde 3. Piyade Alayı Hatıraları, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, 2006.

 

Şükrü Nail, Esaretten Zafere: Uşaklı Bir Muharip Gazi Şükrü Nail’in (Soysal) Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Hatıraları, Uşak: Uşak Akademi Kitap Dağıtım Pazarlama, 2012.

 

“Şükrü Nailî Paşa…” Akşam, 7 Teşrin-i Evvel 1923.