T-Z

Talat Paşa, Hatıralarım ve Müdafaam Talat Paşa, der. Doğu Perinçek, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2006.

 

Tansel, Fevziye Abdullah, “İstiklal Harbi’nin Yörük Ali Efe’si Hakkında Türküler ve Bir Şiir”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2, s. 7-13.

 

Tansel, Fevziye Abdullah, “İstiklal Savaşımız Sırasında Bir Türk Dostu Berthe Georges – Gaulis ve Bir Mülakat”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 207, Yıl: 18, (Mart 1982), s. 18-22.

 

Tarakçıoğlu, Mustafa. Trabzon’un Yakın Tarihi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, 1986.

 

Tarkan, Mukbile Cemile, Çanakkaleliden Anılar, Der. Nesrin Tarkan, İstanbul: Ege Basım, 2006.

 

Taşkıran, Cemalettin, Ana Ben Ölmedim / 1. Dünya Savaşında Türk Esirleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Taşköprülü Mehmet Efendi, Irak Cephesi'nden Burma'ya Savaşın ve Esaretin Günlüğü, der. Mesut Uyar, Ahmet Özcan, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Tekçe, İsmail Hakkı, “Hayatımın En Mes’ut Anı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 25-28.

 

Tekçe, İsmail Hakkı, Muhafızı Atatürk’ü Anlatıyor: Emekli General İsmail Hakkı Tekçe’nin Anıları, der. Hasan Pulur, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2000.

 

Tekeli, Safa, “Ateş Altında Haber Yolculuğu”, Popüler Tarih, Sayı: 11, (Nisan 2011), s. 52-57.

 

Tekin, Giyas, “Bir Aslan Türkün Hatırası”, Cumhuriyet, 23 Ağustos 1936.

 

Tekin, Metin, Sarıkamış'tan Sibirya'ya / Birinci Dünya Savaşı Anıları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.

 

Tellibeyzade Hacı Faruk Efendi, Erzurum'un Kara Günleri, der. Yunus Zeyrek, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.

 

Tepeyran, Ebubekir Hazım. Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1982.

 

Tergeman, Siham, Daughter of Damascus. Translated by Andrea Rugh. Austin: Center for Middle Eastern Studies, University of Texas at Austin, 1994.

 

Terzaghi, Karl, “Türkiye Anıları”, Tarih ve Toplum, Sayı: 128, Cilt: 22, (Ağustos 1994), s. 32-37.

 

Tesal, Reşat D., Selanikten İstanbul'a Bir Ömrün Hikayesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998.

 

Tetik, Ahmet, Çanakkale Muharebeleri'nin Esirleri - İfadeler ve Mektuplar 2 Cilt, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2009.

 

Tevetoğlu, Fethî, “Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar’dan: Üsteğmen Ârif Hikmet Bey (Em. Hâkim Tümgeneral Hikmet Gerçekçi)”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 64, Yıl: 6, (Mayıs 1970), s. 4-7.

 

Tevetoğlu, Fethi, “Atatürk’ün Nakşbendî Şeyhi Küfrevî-zâde Abdülbâkî Efendi’ye Yazdığı Mektuplar”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 108, Yıl: 9, (Aralık 1973), s. 20-24.

 

Tevetoğlu, Fethi, “Atatürk’ün Toplanmamış Yazıları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 16-18.

 

Tevetoğlu, Fethi, “Mustafa Kemal – General Harbord Görüşmesinin Şahidi Hüseyin (Pektaş) Bey”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 138, Yıl: 12, (Haziran 1967), s. 39-47.

 

Tevfik, Rıza, “80 Yılda Neler Gördüm no:14-17”, Yeni Sabah, 19 Ekim – 22 Ekim 1948.

 

Tevfik, Rıza, “80 Yılda Neler Gördüm no:19-30”, Yeni Sabah, 27 Ekim – 9 Kasım 1948.

 

Tevfik, Rıza, “Ali Kemal Nasıl Kaçırıldı no:1-17”, Yeni Sabah, 10 Kasım – 26 Kasım 1948.

 

Tevfik, Rıza, “Ali Kemal Nasıl Kaçırıldı no:18-30”, Yeni Sabah, 28 Kasım – 10 Aralık 1948.

 

Tevfik, Rıza, “Ali Kemal Nasıl Kaçırıldı no:31”, Yeni Sabah, 14 Aralık 1948.

 

Tevfik, Rıza, Biraz Da Ben Konuşayım, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.

 

Tevfik Rıza Bey, Belkıs Hanım, “Evrak-ı Metruke, Çanakkale Cephesinde Eski Bir Acı Var… Tevfik Rıza Bey ve Belkıs Hanım’ın 97 Yıllık Aşk, Özlem ve Savaş Mektupları”, NTV Tarih, (Mart 2012), s. 26-35.

 

Tezcan, Gülcan (yay. haz.), Gazilerin Dilinden Çanakkale, İstanbul: Yarımada Yayınları, 2007.

 

Tezer, Şükrü, Atatürk'ün Hatıra Defteri, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.

 

Tharaud, Jerome – Tharaud, Jean, İşkodra'da Savaş, çev. Fazıl Bülent Kocamemi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2013.

 

Tınal, Melih, Op. Dr. Emin Erkul'un Milli Mücadele Anıları, İzmir: Zeus Kitabevi, 2011.

 

Tirpitz, Alfred von. Tirpiç’in Hatıratı. İstanbul: 1932.

 

Tokat, M. Fuad, Kibrit Kutusundaki Sarıkamış, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

 

Tokça, A. Galip, A. Galip Tokça'nın İki Mütareke Arasında Mudanya Hatıraları ve Savaşın Sona Erdirildiği Kent Mudanya, der. Yılmaz Akkılıç, Bursa: Mudanya Belediyesi, 2007.

 

Toker, Yalçın (der.), Atatürk’ün Yakın Çevresi : (İnönü, Fevzi Çakmak, Celal Bayar, Nuri Conker ve Diğerleri ile İlgili Anıları), İstanbul: Toker Yayınları, 2003.

 

Tomruk, Kemal Esat. İşgal ve Mücahide Senelerine Bir İstanbul Gencinin Yaptıkları. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1340-1344 (1924-1928).

 

Tonguç, Faik, Bir Yedek Subayın Anıları/Birinci Dünya Savaşı'nda, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Topuz, Hıfzı, Bana Atatürk'ü Anlattılar, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015.

 

Topuz, Hıfzı, “Evrak-ı Metruke Milli Mücadele”, NTV Tarih, Sayı: 11, (Aralık 2009), s. 10-11.

 

Topuzlu, Cemil, 80 Yıllık Hatıralarım İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde, der. Aykut Kazancıgil - Hüsrev Hatemi, İstanbul: İşaret Yayınları, 2010.

 

Toros, Taha, Ali Münif Bey'in Hatıraları, İstanbul: İsis, 1996.

 

Torosyan, Yüzbaşı Sarkis, Çanakkale’den Filistin Cephesine, der. Ayhan Aktar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

 

Townshend, Charles Vere Ferrers, “I. Dünya Savaşında Türkler’e Esir Düşen Bir İngiliz Kumandanı General Townshend’in Hatıraları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 27, Yıl: 3, (Nisan 1967), s. 52-58.

 

Townshend, Charles, “ General (Townshend)n Hatıratı no:1-46”, Vakit, 1 Temmuz – 15 Ağustos 1921.

 

Townshend, Charles, “ General (Townshend)n Hatıratı no:47-49”, Vakit, 20 Ağustos – 22 Ağustos 1921.

 

Townshend, Charles, “ General (Townshend)n Hatıratı no:50-62”, Vakit, 24 Ağustos – 5 Eylül 1921.

 

Townshend, Charles, “ General (Townshend)n Hatıratı no:63-66”, Vakit, 7 Eylül – 10 Eylül 1921.

 

Townshend, Charles, “ General (Townshend)n Hatıratı no:67-68”, Vakit, 12-13 Eylül 1921.

 

Townshend, Charles, “ General (Townshend)n Hatıratı no:69-78”, Vakit, 15 Eylül – 24 Eylül 1921.

 

Townshend, Charles V. F., Mezopotamya Seferim Kurna, Kutülamare ve Selmanıpak Muharebeleri, çev. Gürol Koca, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Townshend, Charles Vere Ferrers, “Townshend’in Hatıraları, İstanbul’daki Esaret Günleri”, çev. Osman Öndeş, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 28, Yıl: 3, (Mayıs 1967), s. 68-74.

 

Townshend, Charles Vere Ferrers, “Türklere Hürmet Etmek Gerekir”, çev. Osman Öndeş, Hayat Tarih Mecmuası, c. 5, Sayı: 5, Sıra: 29, Yıl: 3, (Haziran 1967), s. 65-72.

 

Toynbee, Arnold J., Hatıralar:Tanıdıklarım, çev. Deniz Öktem, İstanbul: Klasik, 2005.

 

Tör, Ahmet Nedim Servet. Nevhîz’in Günlüğü: Defter-i Hâtırât, ed. Kaya Şahin, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2000.

 

Troçki, Lev, Balkan Savaşları, çev. Tansel Güney, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları,2013.

 

Tufan, Aslan, “Çanakkale Muharebesi Hatıraları”, Cumhuriyet, 1 Ağustos 1936.

 

Tufan, Osman, Osman Tufan Paşa'nın Kurtuluş Savaşı Hatıraları, İstanbul: Arma Yayınları, 1998.

 

Tugay, Emine Fuat, Bir Aile Üç Asır, çev. Şeniz Türkömer, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Tuğrul, Afif, Bizim Harplerimiz, İstanbul: Deniz Basımevi, 1956.

 

Tuncoktu, A. Mete, Anzakların Kaleminden Mehmetçik, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.

 

Turgut, Mehmet – Babacan, Sabri, (der.), İnönü'den Anılar "Özlemler", İstanbul: Bilgi – Başarı Yayınevi, 2005.

 

Tutar, Hüseyin, Türk Halkının Sarıkamış Algısı, Kars: Serhat Kalkınma Ajansı 2011.

 

Tutel, Eser, “Savaş Alanlarındaki Dev Kitabeler Arasında”, Popüler Tarih, Sayı: 36, Yıl: 4, (Ağustos 2003), s. 57-63.

 

Tüccarzade İbrahim Hilmi, Balkan Harbi'ni Niçin Kaybettik?, der. Mecit Yıldız, Hamdi Akyol, İstanbul: İz Yayınları, 2012.

 

Tülbentçi, Feridun Fazıl, “Bir Avuç Kahramanla Libya Çöllerinde”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 10, Cilt: 7, Yıl: 4, (Ekim 1981), s. 4-8.

 

Tülbentçi, Feridun Fazıl, “Çanakkale Sularında Gömülen Düşman Hayalleri”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 3, Cilt: 8, Yıl: 4, (Mart 1982), s. 7-13.

 

Tümamiral K. Bozkurt, “İstiklal Harbi Hatıralarından”, 396 Sayılı Donanma Dergisi, s. 1-6.

 

“Türk Ufuklarında Doğduğu Gün 19 Mayıs 1919”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 9-20.

 

Türkgeldi, Ali Fuat, Görüp İşittiklerim, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010.

 

Türkmen, Zekeriya, Efsaneden Gerçeğe İngiliz Kemal Kurtuluş Savaşı Hatıraları, Ankara: Berikan Yayınevi, 2001.

 

Türkoğlu, Ömer, “Memleketim Trabzon Mahallem Tekfurçayır” Binbaşı Süleyman Bey’in Manzum Anıları, Ankara: Kebikeç Yayınları, 1997.

 

Uçar, Nail, “Büyük Taarruza Katılan Üç Türk Subayı İle Bir Yunan Subayının Hâtıra Defterlerinden Özetler”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 164, Yıl: 14, (Ağustos 1978), s. 48-51.

 

Uçar, Nail, “Çerkes Ethem Olayı”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 175, Yıl: 15, (Temmuz 1979), s. 16-19.

 

Uçar Nail, “İstiklal Mücadelesinde Sakarya Muharebesi Nasıl Kazanıldı?”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 9, Sıra: 201, Yıl: 17, (Eylül 1981), s. 16-20.

 

Uçar, Nail, “Sakarya Günlerinde Ankara”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 11, Sıra: 215, Yıl: 18, (Kasım 1982), s. 9-11.

 

Uçar, Nail, “Türkün Kaderini Tayin Eden Büyük Meydan Savaşı: 2, Sakarya”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 159, Yıl: 14, (Mart 1978), s. 78-84.

 

Uçar, Nail, “Türkün Kaderini Tayin Eden Büyük Meydan Savaşı: Sakarya”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 158, Yıl: 14, (Şubat 1978), s. 75-80.

 

Uçkaç, Ali, Baba ve Oğul Efsanevi Yaşamları, İstanbul: Etik Yayınları, 2008.     

 

Uçuk, Cahit, Bir İmparatorluk Çökerken, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014.

 

Ufuk, İsmail, “Bir Çanakkale Gazisinden Anılar”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 143, Yıl: 12, (Kasım 1976), s. 75-78.

 

Uğurlu, Nurer, Sakarya / Savaşanlar Anlatıyor, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2007.

 

Uğurlu, Nurer, Yemen / Savaşanlar Anlatıyor, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2007.

 

Uludağ, Osman Şevki, Büyükdedem Dr. Osman Şevki Uludağ -1915 Çanakkale ve 1936 Viyana günlükleri, der. İrem Ela Yıldızeli, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2010.

 

Uluğ, Naşit H., “Yunanlıları Anadolu Topraklarında Ölüme Sürükleyen Hayal, İkinci İnönü Zaferi”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 34-39. 

 

Uluğ, Naşit, “İkinci İnönü Zaferi, İstila Orduları Anadolu’ya Üçüncü Defa Saldırıyordu”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 11.-19.

 

Ulunay, Refi Cevad, Sürgün Hatıraları, der. H. Hüsnü Kılıç, İstanbul: Arma Yayınları.

 

Ulunay, Refi Cevad, Bu Gözler Neler Gördü?,İstanbul: Arma Yayınları, 2004.

 

Uluğ, Naşit Hakkı, Çanakkale / Savaşanlar Anlatıyor, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2006.

 

Ural, Ayhan, Dedemden Dinlediğim Gaziantep Savaşı'na Ait Hatıralar, GKD 11/23 (10.9.1959) 19-21.

 

Ural, Ömer Asım. Ahmet Ağrıtmış'ın Antep Harbi Hatıraları, GKD IH/26 (10.2.1960) 15-17.

 

Uran, Hilmi, Meşrutiyet Tek Parti Çok Parti Hatıralarım, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Us, Asım, Gördüklerim - Duyduklarım Duygularım, İstanbul: Kitabevi, 2012.

 

Ussher, Clarence D., Savaş ve Barış Hatlarında Bir Amerikalı Doktor'un Türkiye Hatıraları (1917), çev. Ömer Öztürk, İstanbul: Yaba Yayınları, 2012.

 

Uşaklıgil, Halid Ziya, “Hatıralar Arasında – 1912-1914 Arasında”, Son Posta, 19 Temmuz 1940.

 

Uşaklıgil, Halid Ziya, “Hatıralar Arasında – Büyük Harbe Nasıl Girdik”, Son Posta, 30 Temmuz 1940.

 

Uşaklıgil, Halid Ziya, “Hatıralar Arasında – Fecaad Yılları”, Son Posta, 1 Ağustos 1940.

 

Uşaklıgil, Halid Ziya, “Hatıralar Arasında -Yusuf İzzeddinin İntiharı”, Son Posta,3 Ağustos 1940.

 

Uşaklıgil, Halid Ziya, “Hatıralar Arasında – Harb İçinde Berlin”, Son Posta, 8 Ağustos 1940.

 

Uz, Dr. Behçet, Atatürk'ün İzmiri - Bir Kentin Yeniden Doğuşu, der. L. Ece Sakar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Uzay, Yahya Sezai, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sancılı Yıllar Yahya Sezai Uzay'ın Anıları (1879-1970), der. Lale Uzay Akalın, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2012.

 

Uzel, Nezih, Atatürk'e Nasıl Vize Verdim, İstanbul: Selis Kitaplar, 2008.

 

Uzer, Tahsin. Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1979.

 

Uzun, Enver, Rus İşgal komutanı S. P. Mintslov’un Trabzon günlüğü, Trabzon: Eser Ofset, 2008.

 

Ünal, Hüseyin, Ulusal Kurtuluş Savaşında Kastamonulular ve Atatürk ile İlgili Anılarım, Ankara: 2000.

 

Ünal, Mehmet Ali (ed.), “Birinci Dünya Savaşı Gazisi Hattat Hacı Mehmet Sözer’in Hatıraları.”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1995): 301-335.

 

Ünal, Muhittin, Miralay Bekir Sami Günsav'ın Kurtuluş Savaşı Anıları, İstanbul: Cem Yayınevi, 2002.

 

Ünal, Tahsin (Alb.), “İzmir’in İşgali Faciası”, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 45, Yıl: 4, (Ekim 1968), s. 4-8.

 

Ünaydın, Ruşen Eşref, Bütün Eserleri, Millî Mücadele, İstiklâl Yolunda Acıklı Günler, der. Necat Birinci, Nuri Sağlam, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2002.

 

Ünaydın, Ruşen Eşref, “Çanakkale Hatıraları I: Denize Düşen İngiliz Pilotunu Ruhi Bey Nasıl Kurtarmıştı?”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 20-23.

 

 Ünaydın, Ruşen Eşref, “Çanakkale Hatıraları II: Kanlı Sırttaki Mitralyöz”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 24-25.

 

Ünaydın, Ruşen Eşref, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Üner, Ragıp, “Milli Mücadele’de Nevşehir”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 123, Yıl: 1, (Mart 1975), s. 17-19.

 

Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp Ve Mütareke Günlükleri (1909-1922), der. Ali Suat Ürgüplü, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Üzen, İsmet, 1.Dünya Harbinde Sina Cephesi ve Çöl Hatıraları, İstanbul: Selis Kitaplar, 2007.

 

Vaygel, Rudolf, “Benedetto Bren ve Leonar dö Vinci Gemileri Nasıl Battı?” Ulus, 6 Mart 1937.

 

Vedel, Emile, Çanakkale’de Bahriyelilerimiz, Yay. Haz. Ahmet Esenkaya, Ankara: Deniz İkmal Grup Komutanlığı, 2006.

 

Vedel, Emile, Çanakkale’de Fransız Donanması, Yay. Haz. İlhan Güllü-QiyasŞükürov, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

 

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Anıların İzinde. C.1. Istanbul: Remzi Kitabevi Yayınları, 1977.

 

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Anıları, İstanbul: Varlık Yayınevi, 1971.

 

Von Gleich, Gerold, Vom Balkan nach Bagdad: Mililitärisch- politische Erinnerungen an den Orient. Berlin: Scherl, 1921.

 

White, George E. Adventuring With Anatolia College. Grinnell: Herald-Register Publishing Co., 1940.

 

Yakup Kadri, “Evrefe Hatıraları”, Cumhuriyet, 19 Kanun-ı Evvel 1924.

 

Yalçın, Hüseyin, Banazlı Gazi Baba'nın Hatıraları, Uşak: Başak Matbaası, 2011.

 

Yalçın, Hüseyin Cahit. Siyasal Anılar, (Ed.), Rauf Mutluay, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000.

 

Yalçın, Hüseyin, Uşak Yöresi Kurtuluş Savaşı Hatıraları, Ankara: Kişisel Yayınevi, 2012.

 

Yalçın, Selim – Berker, Nadire, İmparatorluktan Cumhuriyet'e Tıbbiyenin ve Bir Tıbbiyelinin Öyküsü Osman Cevdet Çubukçu'nun Yaşamı, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Yalman, Ahmed Emin, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim. C.1, 1888-1918,İstanbul: Yenilik Basımevi, 1970.

 

Yarbay Selahattin, Kafkas Cephesi’nde 10’ncu Kolordunun Birinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcından Sarıkamış Muharebelerinin Sonuna Kadar Olan Harekâtı, (Ed.), Zekeriya Türkmen, Alev Keskin, Fatma İlhan, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2006.

 

Yarbay Tverdohlebof, Gördüklerim Yaşadıklarım, haz. Ahmet Tetik, çev. Sevim Sönmez – Ertuğrul Bostancı – Y. Serdar Demirtaş, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2007.

 

Yavuz, Cemil – Bayrak, Melike, Gün Gün Çanakkale Olaylar Kahramanlar Komutanlar, İstanbul: Nesil Yayınları, 2008.

 

Yavuz, Resul, İşgalin Sancılı Yılları, İstanbul: Akis Kitap, 2012.

 

Yazgan, Ziya. 55. Tümenin Harekâtına Dair Hatıralar.

 

Yazgı, Halil (der.), Mardin'li Üç Esir Bacanak. İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları, 2016.

 

Yazıcı, Fazıl, Çanakkale'nin Bilinmezleri, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2010.

 

Yazıcıoğlu Tayyar Efendi. Birinci Dünya ve İstiklal Savaşı Gazisi Cerrah Yazıcıoğlu Tayyar Efendi ve Anıları, yay. haz. Avni Yazıcıoğlu, İstanbul:  Efe Ofset Basımevi, 1999.

 

Yazman, M. Şevki, Anadolunun İşgali, İstanbul: Berikan Yayınları, 2004.

 

Yazman, Şevki. Büyük Taarruz Nasıl Oldu. İstanbul: Akşam Yayınları, 1933.

 

Yazman, M.Şevki, Cephaneniz Yoksa Süngünüz Var, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2008.

 

Yazman, Şevki. İstiklal Savaşı Nasıl Oldu. İstanbul: Akşam Yayınları, 1934.

 

Yazman, M. Şekvi, Kumandanım Galiçya Ne Yana Düşer / Mehmetçik Avrupa'da M. Şevki Yazman'ın Anıları, der. Kansu Şarman, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

 

Yeats-Brown, Francis. Bloody Years: A Decade of Plotand Counter-Plotby the Golden Horn. New York: The Viking Press, 1932.

 

Yeğinatı, Süleyman İzzet. Büyük Harbin Başında 2. İhtiyat ve Nizamiye Süvari Tümenleri ile Aras Cenup Müfrezesinin Muharebeleri, İstanbul: AskeriMatbaa, 1939.

 

Yener, Şakir Sabri. Antep Fransız Harbi Hatıralarından: Vatan Bizi Dellal Etti Hocam!, GKD IV/38 (10.2.1961) 9-10. 15.

 

Yener, Şakir Sabri. Gaziantep Savunmasında: Tahir Çavuş'un (Tahir Kaleli) Anıları, GKD IX/102 (10.6.1966) 21-22.

 

Yengin, Sami –, Ahmet – Demirtaş, Sema, Drama'dan Sina-Filistin'e Savaş Günlüğü (1917-1918), Ankara: Günel Kurmay Başkanlığı, 2008.

 

Yergök, Ziya (yay. haz.), Sarıkamış'tan Esarete, der. Sami Önal, İstanbul, Remzi Kitapevi, 2007.

 

Yetkin, Hulusi. Gaziantep Kahramanları İle Başbaşa, Ahmet Apaydın, GKD 11/16 (10.2.1959) 12-16.

 

Yetkin, Hulusi. (Der.), Gaziantep Savaşı Hatıralarından Derlemeler, Işık Matb., Gaziantep 1962. Ahmet Apaydın, 17-26; Şakir Sabri Yener 27-32; Nakıp Ali 32-34; Behzat Mamalıoğlu, 35-38; Ali Nadi Ünler, 43; Mustafa Güzelhan, 101-135.

 

Yetkin, Sabri, “Ali Hikmet Paşa’nın Günlüklerinden Milli Mücadele’ye Bakış”, Toplumsal Tarih, Sayı: 85, (Ocak 2001), s. 6-16.

 

Yıldız, Cemalettin, 1914-1915-1916 Çanakkale Seddülbahir Kahramanları, Çanakkale: Çanakkale Kitaplığı, 2015.

 

Yılmaz, Faruk, General Allenby'nin Hatıratı Arap Ayaklanması ve Filistin'in Osmanlı'dan Kopuşu, İstanbul: İz Yayıncılık, 2013.

 

Yılmaz, Durmuş-Yaşar Bedirhan, ‘’Çanakkale’de İngilterenin AE–2 Numaralı Taht’el Bahr’ını Batıran Sultan Hisar Süvarisi (Rıza Bey’in Hatıratından)’’, Konya: Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 8. Güz 2000, s. 115–130.

 

Yılmaz, Faruk, Yunanistan'da Esirlerimiz Esaret Hatıraları, Ankara: Berikan Yayınları, 2013.

 

Yılmaz, Fikret, Gelibolu Mektupları 1912-1915, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2014.

 

Yılmaz, Meşruke, Konya'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Mümtaz Bahri Koru, İstanbul: Çizgi Kitabevi, 1961.

 

Yularkıran, Cevdet, Hatıralar: Sivas Valisi Reşit Paşa’nın Hatıraları, Sivas: Sivas İli, Sanat, Kültür ve Araştırma Vakfı Yayını, 2001.

 

“Yunanistan'dan Kaçan Bir Esirimizin Anlattıkları”, Akşam, 20 Eylül 1922.

 

Yund, Kerim (der.), Hüseyin Fehmi İmer Hayatı – Hatıraları¸ İstanbul: Baha Matbaası, 1973.

 

Yurdakul, Mehmet Emin, Gelibolu Hatıratı, İstanbul: Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1327.

 

Yurdatap, Selami Münir, Mehmetçik Çanakkale’de: Hakiki Resimli Savaş Vak’aları, İstanbul: Balçık Kitapevi, 1945.

 

Yurtsever, Cezmi, Çanakkale'yi Hatırlamak, İstanbul: Yeni Zamanlar Dağıtım, 2013.

 

Yurtsever, Cezmi. Gözlerim Eyvah Mısır’daki Esir Kamplarında Gözleri Kör Edilen 15 Bin Türk Askerin Belgesel Hikayesi. İstanbul: Yeni Zamanlar Dağıtım, 2009.

 

Yurttakal, Ahmet. Cevat Çobanlı Paşa. İstanbul: Malatya Valiliği, 2014.

 

Yusuf Muzaffer, “Şarki Anadolu’da no:3”, Akşam, 4 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Yusuf Muzaffer, “Şarki Anadolu’da no:4-5”, Akşam, 10 Teşrin-i Evvel – 11 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Yusuf Muzaffer, “Şarki Anadolu’da no:7-8”, Akşam, 13 Teşrin-i Evvel – 14 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Yusuf Muzaffer, “Şarki Anadolu’da no:9-10”, Akşam, 17 Teşrin-i Evvel – 18 Teşrin-i Evvel 1923.

 

Yücebaş, Hilmi, Süleyman Nazif’ten Hatıralar, İstanbul: Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık, 1957.

 

Yücebaş, Hilmi – Adıvar Halide Edip, Halide Edip, Bütün Cepheleriyle Halide Edip Adıvar: Hayatı, Eserleri, Mülakatları, Milli Mücadele Hatıraları Seçme Yazıları, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi, 1956.

 

Yücer, Saime, Ali Cevat Borçbakan'ın Hatıraları, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005.

 

Yüzbaşı Emin Ali Bey, “Çanakkale ve Kahramanları”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 19, Cilt: 2, (Temmuz 1951), s. 835-837.

 

Yüzbaşı Kazım, ‘’Amil Bizzat Lağımlar: İngilizlerin Çanakkale Kalesi Cephe-i Harbinde Tesis Ettikleri Lağımlara Dair Gördüklerim’’, Fen Kıt’atı Mecmuası, S. 33, 1927, s. 9–14.

 

Yüzbaşı Osman Nuri, Balkan Harbi Hatıratı, çev. Zeynep Kerman, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.

 

Yüzbaşı Ragot, “Yüzbaşı Ragot’nun Bildirileri”, Popüler Tarih, Sayı: 78, Yıl: 7, (Şubat 2007), s. 88-89.

 

Yüzbaşı Selanikli Bahri, Balkan Savaşı'nda Sırp Ordusu - Batı Ordusu, İstanbul: Alfa Yayınları, 2012.

 

Yüzbaşı Şekib Ahmed, ‘’Çanakkale’de Bir Mani Vakası’’, Fen Kıt’atı Mecmuası, S. 12, 1926, s. 9–14.

 

Wright, H.C. Seppns, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında Hilal Altında İki Yıl, çev. Derin Türkömer,İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Zabel, Rudolf, İstanbul İçin Savaş Bir Gazetecinin Çanakkale Savaşı Anıları, İstanbul: Cümle Yayınları, 2015.

 

Zarifi, Yorgo L., Hatıralarım Kaybolan Bir Dünya İstanbul 1800-1920, çev. Karin Skotiniyadis,İstanbul: Literatür Yayınları, 2005.

 

Zeki Paşa, 1912 Balkan Harbi'ne Ait Hatıratım, der. Halit Fesih Kalkan, İstanbul: Milenyum Yayınları, 2013.

 

“Zeki Paşa İle Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 2 Haziran 1921.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:1-6”, Tasvir-i Efkâr, 7 Ağustos – 12 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:7-10”, Tasvir-i Efkâr, 15 Ağustos – 18 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:11”, Tasvir-i Efkâr, 20 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:12-16”, Tasvir-i Efkâr, 22 Ağustos- 26 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:17”, Tasvir-i Efkâr, 28 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:18-21”, Tasvir-i Efkâr, 31 Ağustos – 3 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:22”, Tasvir-i Efkâr, 5 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:23”, Tasvir-i Efkâr, 7 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:24-26”, Tasvir-i Efkâr, 9 Eylül – 11 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:27-31”, Tasvir-i Efkâr, 13 Eylül – 17 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:32”, Tasvir-i Efkâr, 19 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:33-37”, Tasvir-i Efkâr, 21 Eylül – 25 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:38”, Tasvir-i Efkâr, 28 Eylül 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:39-44”, Tasvir-i Efkâr, 1 İlk Teşrin – 6 İlk Teşrin 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:45-47”, Tasvir-i Efkâr, 8 İlk Teşrin – 10 İlk Teşrin 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:48”, Tasvir-i Efkâr, 12 İlk Teşrin 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:49-55”, Tasvir-i Efkâr, 15 İlk Teşrin – 21 İlk Teşrin 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:56”, Tasvir-i Efkâr, 23 İlk Teşrin 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:57-64”, Tasvir-i Efkâr, 25 İlk Teşrin – 1 Son Teşrin 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:65-69”, Tasvir-i Efkâr, 23 Son Teşrin – 27 Son Teşrin 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:70-74”, Tasvir-i Efkâr, 29 Son Teşrin – 3 İlk Kanun 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:75-78”, Tasvir-i Efkâr, 5 İlk Kanun – 8 İlk Kanun 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:79-80”, Tasvir-i Efkâr, 10 İlk Kanun – 11 İlk Kanun 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:81-85”, Tasvir-i Efkâr, 14 İlk Kanun – 18 İlk Kanun 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:86”, Tasvir-i Efkâr, 22 İlk Kanun 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:87”, Tasvir-i Efkâr, 25 İlk Kanun 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:88-91”, Tasvir-i Efkâr, 27 İlk Kanun – 30 İlk Kanun 1942.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:92-93”, Tasvir-i Efkâr, 3 Son Kanun – 4 Son Kanun 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:94”, Tasvir-i Efkâr, 6 Son Kanun 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:95-103”, Tasvir-i Efkâr, 8 Son Kanun – 16 Son Kanun 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:104-108”, Tasvir-i Efkâr, 18 Son Kanun – 22 Son Kanun 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:109-111”, Tasvir-i Efkâr, 24 Son Kanun – 26 Son Kanun 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:112-116”, Tasvir-i Efkâr, 28 Son Kanun – 1 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:117”,Tasvir-i Efkâr, 3 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:118-123”,Tasvir-i Efkâr, 5 Şubat – 10 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Cihan Harbine Nasıl Girdik? no:124”, Tasvir-i Efkâr, 13 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:1-2”, Tasvir-i Efkâr, 14 Şubat – 15 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:3-4”, Tasvir-i Efkâr, 17 Şubat – 18 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:5-6”, Tasvir-i Efkâr, 20 Şubat – 21 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:7”, Tasvir-i Efkâr, 23 Şubat 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:8-14”, Tasvir-i Efkâr, 28 Şubat – 6 Mart 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:15-17”, Tasvir-i Efkâr, 8 Mart – 10 Mart 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:18-20”, Tasvir-i Efkâr, 14 Mart – 16 Mart 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:21-23”,Tasvir-i Efkâr, 19 Mart – 21 Mart 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:24-29”, Tasvir-i Efkâr, 24 Mart – 29 Mart 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:30-32”, Tasvir-i Efkâr, 31 Mart – 2 Nisan 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:33-43”,Tasvir-i Efkâr, 4 Nisan – 14 Nisan 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:44-46”, Tasvir-i Efkâr, 17 Nisan – 19 Nisan 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:47-48”, Tasvir-i Efkâr, 21 Nisan – 22 Nisan 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:49-52”, Tasvir-i Efkâr, 24 Nisan – 27 Nisan 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:53”,Tasvir-i Efkâr, 29 Nisan 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:54-59”, Tasvir-i Efkâr, 1 Mayıs – 6 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:60-62”, Tasvir-i Efkâr, 9 Mayıs – 11 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:63”, Tasvir-i Efkâr, 14 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:64-65”, Tasvir-i Efkâr, 17 Mayıs – 18 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:66-67”, Tasvir-i Efkâr, 21 Mayıs – 22 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:68”, Tasvir-i Efkâr, 24 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:69”, Tasvir-i Efkâr, 26 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:70”, Tasvir-i Efkâr, 28 Mayıs 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:71-72”, Tasvir-i Efkâr, 31 Mayıs – 1 Haziran 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:73-74”, Tasvir-i Efkâr, 3 Haziran – 4 Haziran 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:75”, Tasvir-i Efkâr, 6 Haziran 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:76-78”, Tasvir-i Efkâr, 8 Haziran – 10 Haziran 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:79-84”, Tasvir-i Efkâr, 12 Haziran – 17 Haziran 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:85-88”, Tasvir-i Efkâr, 20 Haziran – 23 Haziran 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:89-94”, Tasvir-i Efkâr, 25 Haziran – 30 Haziran 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:95”,Tasvir-i Efkâr, 2 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:96-98”, Tasvir-i Efkâr, 4 Temmuz – 6 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:99-101”, Tasvir-i Efkâr, 9 Temmuz – 11 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:102-103”, Tasvir-i Efkâr, 13 Temmuz – 14 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:104”, Tasvir-i Efkâr, 16 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:105”, Tasvir-i Efkâr, 18 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:106”, Tasvir-i Efkâr, 20 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:107”, Tasvir-i Efkâr, 22 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:108”, Tasvir-i Efkâr, 24 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:109”, Tasvir-i Efkâr, 26 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:110”, Tasvir-i Efkâr, 29 Temmuz 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:112-117”, Tasvir-i Efkâr, 1 Ağustos – 5 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:118-120”, Tasvir-i Efkâr, 8 Ağustos – 10 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:121”, Tasvir-i Efkâr, 12 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:122-123”, Tasvir-i Efkâr, 14 Ağustos – 15 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:124-125”, Tasvir-i Efkâr, 17 Ağustos – 18 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:126-128”, Tasvir-i Efkâr, 23 Ağustos – 25 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:129”, Tasvir-i Efkâr, 27 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:130”, Tasvir-i Efkâr, 29 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:131”, Tasvir-i Efkâr, 31 Ağustos 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:132-133”, Tasvir-i Efkâr, 3 Eylül – 4 Eylül 1943.

 

Ziya Şakir, “Harbi Nasıl İdare Ettik no:134”, Tasvir-i Efkâr, 6 Eylül 1943.

 

Ziya Şakir, “İttihat ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü no:156-160”, Son Posta, 1 İkinci Kanun – 5 İkinci Kanun 1935.

 

Ziya Şakir, “İttihat ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü no:161-225”, Son Posta, 8 İkinci Kanun – 13 Mart 1935.

 

Ziya Şakir, “İttihat ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü no:226-264”, Son Posta, 18 Mart – 25 Nisan 1935.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:1-5”, Tasvir-i Efkâr, 6 Temmuz – 10 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:6-8”, Tasvir-i Efkâr, 12 Temmuz – 14 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:9-10”, Tasvir-i Efkâr, 16 Temmuz – 17 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:11”, Tasvir-i Efkâr, 20 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:12-23”, Tasvir-i Efkâr, 22 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:14”, Tasvir-i Efkâr, 25 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:15-17”, Tasvir-i Efkâr, 27 Temmuz – 29 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:18”, Tasvir-i Efkâr, 31 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:19-21”, Tasvir-i Efkâr, 2 Ağustos – 4 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:22”, Tasvir-i Efkâr, 6 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Osmanlı Saltanatı Göçerken no:1-203”, Son Posta, 22 Nisan – 11 İkinci Teşrin 1935.

 

Ziya Şakir, “Tarihten Korkmayanlar no:1-3”, Tasvir-i Efkâr, 7 Eylül – 9 Eylül 1943.

 

Ziya Şakir, “Tarihten Korkmayanlar no:4”, Tasvir-i Efkâr, 14 Eylül 1943.

 

Ziya Şakir, “Tarihten Korkmayanlar no:5”, Tasvir-i Efkâr, 16 Eylül 1943.

 

Ziya Şakir,“Tarihten Korkmayanlar no:6-8”, Tasvir-i Efkâr, 20 Eylül – 22 Eylül 1943.

 

Ziya Şakir,“Tarihten Korkmayanlar no:9-13”,Tasvir-i Efkâr, 24 Eylül – 28 Eylül 1943.

 

Ziya Şakir,“Tarihten Korkmayanlar no:14-16”, Tasvir-i Efkâr, 30 Eylül – 2 Birinci Teşrin 1943.

 

Ziya Şakir,“Tarihten Korkmayanlar no:17”, Tasvir-i Efkâr, 8 Birinci Teşrin 1943.

 

Ziya Şakir,“Tarihten Korkmayanlar no:18-19”, Tasvir-i Efkâr, 11 Birinci Teşrin – 12 Birinci Teşrin 1943.

 

Ziya Şakir,“Tarihten Korkmayanlar no:20”, Tasvir-i Efkâr, 14 Birinci Teşrin 1943.