Çanakkale Cephesi

“18 Mart Bugün:…”, Milliyet, 18 Mart 1927.

 

Achladi, Evangelia (yay. haz.). Karamanlı Rum Ortodoks Bir Askerin Seferberlik Hatıraları Çanakkale ve Doğu Cepheleri, 1915-1919. Çev. Thanasis Nikolaidis, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2017.

 

Âdil, Selahattin, “Çanakkale’de 18 Mart”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 207, Yıl: 18, (Mart 1982), s. 8-14.

 

Aker, Mehmet Şefik  (Yarbay) , “27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey’in Arıburnu Savaşları Raporu’’,  Çanakkale Savaşı:  Yakın Tarih İncelemeleri I, ed. Muzaffer Albayrak, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2007.

 

Akpınar, Nazmi  (Binbaşı), Çanakkale Deniz Savaşları Günlüğü (1914 – 1922),Yay. Haz. Ahmet Esenkaya), Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı, İzmir: Emre Basımevi, 2004.

 

Alganer, Haydar Mehmet, Çanakkale Kara Savaşları Günlüğü, İstanbul: Deniz Basımevi, 2009.

 

Altay, Fahrettin, 10 Yıl Savaş: 1912 – 1922 ve Sonrası, İstanbul: İnsel Yayınları, 1970.

 

Arban Ailesi, “Evrak-ı Metruke, Çanakkale Cehenneminden Alman Cennetine”, NTV Tarih,  Sayı: 16, (Mayıs 2010), s. 12-13.

 

Arıkan, İbrahim, Osmanlı Ordusunda Bir Nefer Bir Mehmetçiğin Çanakkale - Galiçya - Filistin Cephesi Anıları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.

 

Arslan, Julia Gul, Çanakkale Hatıraları, Roxburgh Park, Victoria: Julia Gul Arslan, 2007.  Türkçe – İngilizce.

 

Ashmead - Bartlett, Ellis Sir,  Çanakkale Gerçeği, İstanbul: Yeditepe Yayıncılık, 2005.

 

Aslan, Rüstem, “Alman Gazeteci 18 Mart’ı Anlatıyor”, Derin Tarih, Özel Sayı: 2, s. 14-19.

 

Atacanlı, Sermet, Arıburnu'nun İlk Müdafaası, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Ataksor, Halis, Çanakkale Raporu Binbaşı Halis Bey'in Savaş Notları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2008.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe, (Yay. Haz. Uluğ İğdemir),  Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Atkinson,   Theo,  Çanakkale Savaşı’na Katılan Theo Atkinson’un Anıları ve Fotoğrafları,  Genelkurmay Başkanlığı, ATESE Kütüphanesi.

 

Avcı, Halil Ersin, Çanakkale Şahitleri Şahitlerin Kaleminden Büyük Zafer, İstanbul: Paraf Yayınları, 2011.

 

Ayhan, Aydın, “Anılarla Çanakkale”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 99, (Mart 1995), s. 13-17.

 

Ayvazoğlu, Beşir, Edebiyatın Çanakkale'yle İmtihanı Arıburnu ve Seddülbahir’de On Gün, İstanbul: Kapı Yayınları, 2015.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayınları, 2005.

 

Bartlett, Ellis Ashmead, Sansürsüz Çanakkale,çev. Arzu Tüfekçi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.

 

Başbay, H. Murat, Çanakkale'den Asker Mektupları, İstanbul: Turna Yayınları, 2009.

 

Bayar, Celal – Kılıç Ali – Mustafa Kemal, Atatürk’ten Hatıralar – Atatürk’ün Hususiyetleri – Anafartalar Muharebelerine Ait Hatıralar, İstanbul: Sel Yayınları, 1955.

 

Bayrı, Mehmet Halit, Cephe Arkadaşı Çanakkale Cephesi'nde Bir İstanbullu, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Bıyıklı, Mustafa (der.), Esad Paşa'nın Çanakkale Cephesi Yazışmaları, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2011.

 

Bilgin, İsmail, Çanakkale Savaşı Günlüğü, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

 

Binbaşı Mahmut Sabri Bey. Seddülbahir Muharebesi ve 26. Alay 3. Tabur Harekâtı. İstanbul: Harp Akademisi Matbaası, 1933.

 

Buddecke, Hans Joachim,  Çanakkale Üzerinde Bir Şahin, (Çev. Bülent Erdemoğlu), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Cebeciyan, Avedis, Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü (1914-1918), İstanbul: Aras Yayıncılık, 2015.

 

Celalettin, F., “Bir Çanakkale Hikayesi, Mustafa’nın Hilesi”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 16-18.

 

Chambers, Stephen, Arıburnu Çıkarma, çev. İsmail Hakkı Yılmaz, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Çakır, Ömer, Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, İstanbul: Akçağ Yayınları, 2006.

 

“Çanakkale’de”, Vakit, 7 Teşrin-i Sani 1917.

 

Çanlı, Mehmet (der.), Çanakkale'den Doğu Cephesine Hüseyin Avni Gençoğlu'nun Hatıraları, İstanbul: Murat Kitap ve Yayınevi.

 

Çil, Gönül, Dedemin Anlattıkları Yemen'den Çanakkale'ye, İstanbul: Ulak Yayıncılık, 2016.

 

Conk, Cemil. Çanakkale Conkbayırı Savaşları. Erkânıharbiye, Umumiye Basımevi, 1959.

 

Çöl, Emin, Çanakkale-Sina Savaşları Bir Erin Anıları, İstanbul: Nöbetçi Yayınevi, 2009.

 

Çulcu, Murat, İkdam Gazetesi'nde Çanakkale Cephesi, İstanbul: Denizler Kitabevi, 2004.

 

Çulcu Murat (yay. haz.), Yeni Mecmua’nın Nüsha-i Fevkaladesi: Çanakkale 18 Mart 1915, İstanbul: E Yayınları, 2006.

 

Dedeoğlu, James Hakan, “Evrak-ı Metruke Çanakkale 1916”, NTV Tarih, Sayı: 12, (Ocak 2010), s. 10-11.

 

Diriker, Ahmet, 42. Alay Gelibolu 1915, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2016.

 

Diriker, Ahmet Nuri, Cephelerde Bir Ömür Tuğgeneral Ahmet Nuri Diriker'in Anıları, der. Ahmet Diriker, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Doğruöz, V. Türkan (yay. haz.), Dedem Tevfik Rıza Bey’in Çanakkale günlükleri (15 Kasım 1914-18 Şubat 1916), çev. E. Yasemin Yücetürk , Raşit Gündoğdu, Kırklareli: Kırklareli Üniversitesi, 2012.

 

Domergue,  Gabriel,  Bir Savaş Muhabirinin Kaleminden,  Çanakkale Yolunda: Balkanlardan Çanakkale’ye Osmanlının Dramatik Günleri, (Çev. Ömer Faruk Turan), İstanbul: Bab - ı Ali Kültür Yayıncılık, 2007.

 

Dönmez, Ömer Mustafa, Tanıdığım Çanakkale Gazileri, İstanbul: Kurtiş Matbaacılık, 2007.

 

Duman, Murat, Cumhuriyetimizin Önsözü Çanakkale/Savaşlar Hatıralar Kahramanlar, İstanbul: Ares Kitap, 2007.

 

Durukan, Eyüp, Sofya Esaretinden Çanakkale Zaferine (1913-1915) & Günlüklerde Bir Ömür – II, der. Murat Uluğtekin, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Durukan, Eyüp, Çanakkale'den Mondros'a (1915-1918) Günlüklerde Bir Ömür 3, der. Murat Uluğtekin, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

“Dünyayı Dize Getiren Çanakkale Müdafileri”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 147, Yıl: 13, (Mart 1977), s.21-28.

 

E. R., “9 Ağustos Anafartalar – Miralay Fevzi Bey”, Yeni Sabah, 10 Ağustos 1949.

 

E.Ş.A., "Çanakkale Hücumunun Yıldönümü", Tan, 18 Mart 1937.

 

Ege, Abidin, Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden Harp Günlükleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Ener, Kadri, Çanakkale’den Hatıralar, Milli Maarif Vekâleti, İstanbul: Temsil Bürosu Yayınları, Sucuoğlu Basımevi, 1954.

 

Erdemir, Lokman, “Meçhul Bir Subayımızın Kaleminden Çanakkale’de Bir Başka Zafer Anı”, Derin Tarih, (Haziran 2014), s. 14-18

 

Erdemir, Lokman - Acar, Erhan (yay. haz.), "Çanakkale Şehidi Sabri Efendi'nin Hanımına Mektupları", Çanakkale: Çanakkale Valiliği Yayınları, 2016.

 

Erdemir, Lokman – Güneş, İsmail, Meçhul Subay Çanakkale Cephesinde Bir Topçu Subayının Günlüğü, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Erduran, Behçet Sabit, Cephedeki Bir Doktorun Gözünden 1915 Baharında Çanakkale, der. Tamay Açıkel, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Eren, Bilal – Karatekeli, Hakkı, Bir Hilal Uğruna / Çanakkale, İstanbul: Cihan Yayınları, 2014.

 

Erguvan, Aybike, Çanakkale Yadigârı, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Erna, Betül, “Çanakkale Savaşlarında Mucize Yaratan Karadeniz Taburu”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 19-22.

 

Ertem, Serkan, Çanakkale Savaşı'nda Sessiz Anzaklar AE2 Denizaltısının Gelibolu Macerası, İstanbul: Az Kitap, 2015.

 

Esat Paşa, Esat Paşa Çanakkale Savaşı Hatıraları, der. Nurer Uğurlu, İhsan Ilgar, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2003.

 

Ewing, William, Gelibolu'dan Bağdat'a Bir İngiliz Ordu Rahibinin Gözüyle Birinci Dünya Savaşı, çev. H. Büşra Yavuz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.

 

Fertan, Hasan Remzi, Hasan Remzi Fertan'ın Harp Hatıraları (Çanakkale, Kafkas, Filistin Cepheleri ve İstikal Harbi), yay. haz. Lokman Erdemir,  İstanbul: Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, 2016.

 

Fortescue, Granville Roland (Amerikan Yüzbaşı), “Çanakkale’’, Çanakkale: Ümitler Yanılgılar Gerçekler, yay. haz. Burhan Sayılır, Anakara: Yeni Türkiye Yayınları, 2003.

 

Gedikli, Yusuf, Cepheden Çanakkale, İstanbul: Nesil Yayınları, 2008.     

 

Genişol, Hüseyin Fehmi, Çanakkale'den Bağdat'a Esaretten Kurtuluş Savaşı'na Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay (1914-1923), der. Mustaf Yeni, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Gökberk,  Şükrü  Naili,  “Çanakkale’de  Mehmetçik:  General  Şükrü  Naili  Anlatıyor’’,  Yakın  Tarihimiz: Hatıralar, Vesikalar, Resimlerle: Birinci Meşrutiyetten Zamanımıza Kadar, C.I., İstanbul: Türk Petrol Dağıtım Şti., 1962.

 

Gücüyener, Muallim Şükrü Fuad, Dün ve Bugün Bir Kahramanın Hayatı, İstanbul: Muallim Fuad Gücüyener Yayınevi, 1950.

 

Gücüyener, Şükrü Fuad, Birinci Cihan Harbi'nde Tanıdığım Kahramanlar, İstanbul: Gücüyener Yayınevi, 1956.

 

Gücüyener, Şükrü Fuad. “Çanakkale’de Kumkale Muharebeleri” Çanakkale Hatıraları 3. Cilt (der. Metin Martı) içinde, s.135-164. İstanbul: Arma Yayınları, 2003.

 

Gülen, Salih, Çanakkale'nin Gözyaşları, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Güler, Zafer,  Gelibolu Müfrezesi: Yüzbaşı Mustafa Tevfik’in Ölüm Kalım Mücadelesi, İstanbul:  Truva Yayınları, 2007.

 

Güler,  Zafer,  Hicaz’dan Gelibolu’ya 1908 – 1920:  Yüzbaşı Mustafa Tevfik, İstanbul:  Neden Kitap, 2008.

 

Güngör, Salâhaddin, “Çanakkalede Türk Neferi İşte Böyle Dövüştü!”, Tan, 7 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Çanakkaleyi Yirmi İki Torpille Nasıl Kapattım”, Tan, 26 Mart 1937.

 

Güntekin, Reşat Nuri, “Birkaç Eski Hatıra’’,  Çanakkale 18 Mart 1915 – 1950, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1950.

 

Güralp, Şerif, Çanakkale Cephesinden Filistin'e / Bir Askerin Günlüğünden, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2003.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Zaferinin Makanizması”, Yeni Sabah, 10 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalarda”, Yeni Sabah, 16 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubu”, Yeni Sabah, 23 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubu”, Yeni Sabah, 28 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubu”, Yeni Sabah, 30 Mart 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubunun Müstakbel Ziyaretçileri”, Yeni Sabah, 4 Nisan 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “Anafartalar Grubunun Müstakbel Ziyaretçileri”, Yeni Sabah, 6 Nisan 1941.

 

Gürüney, Hakan, “Çanakkale 1915… Seddülbahir’den Fransa’ya Bozcaada Kartpostalları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 136, (Nisan 2005), s. 24-28.

 

Hamilton, Ian, Gelibolu Hatıraları 1915, çev. Nurer Uğurlu, Mehmet Ali Yalman, İstanbul: Örgün Yayınları, 2005.

 

Hamilton, Ian Standish Monteith Sir, Çanakkale İngiliz Orduları Başkomutanı Ian Hamilton’un Çanakkalen Savaşı Raporu,  yay.  haz.  Ahmet Altıntaş,  Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, AÇASAM Yayınları, No: 7, 1999.

 

Hannengiesser, Hans, Çanakkale Cehenneminde 500 Alman, çev. Ege Çınar Arcan, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015.

 

Hasan Cevdet Bey, Kıyamet Koptuğunda Hasan Cevdet Bey'in Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü, der. Mutlu Karakaya, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Herbert, Aubrey – Morgenthau, Henry, Devler Ülkesinde Devler Savaşı Çanakkale, çev. Seyfi Say, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2005.

 

Hersing, Otto, Çanakkale Denizaltı Savaşı, çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Hore, L.F.S., “Öteki Tarih’in Gözünden Çanakkale Savaşı… Bir Askerin An(ı)ları”, der. Sedat Şenoğlu, Toplumsal Tarih, Sayı: 135, (Mart 2005), s. 32-41.

 

İbrahim Naci, Allahaısmarladık Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü, der. Lokman Erdemir, Seyit Ahmet Silay, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

İbrahim Naci, “Çanakkale 1915: Teğmen İbrahim Naci’nin Son Yolculuğu”, NTV Tarih, (Mart 2013), s. 25-39.

 

İncesu, Sokrat, Çanakkale-Arıburnu hatıralarım, Çanakkale: Esen Matbaası, 1964.

 

Kannengiesser,  Hans Von,  Çanakkale’de Türklerle Beraber: Bir Alman Albay’ın Gözünden Çanakkale, çev. Mehmet Serez, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

 

Karaveli, Orhan, Çanakkale Olmasaydı... O Olmasaydı…, İstanbul: Doğan Kitap, 2014.

 

"Kayser ---- ve Çanakkale Harbi”, Akşam, 22 Mayıs 1922.

 

Kemalyeri, Mucip. Çanakkale Ruhu Nasıl Doğdu ve Azerbaycan Savaşı. Baha Matbaası, 1972.

 

Kılınç, Erol, Çanakkale Savaşları Günlüğü, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2011.

 

King, Jonathan, Gelibolu Günlükleri Kendi Anlatımlarıyla Anzakların Gün Gün Hikayesi, çev. Ali Önsan, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Koçak, Cemil, “General Cemil Conk’un Balkan ve Çanakkale Savaşı’nda Tuttuğu Günlük”, Tarih ve Toplum, Sayı: 116, Tarih ve Toplum, Sayı: 112, Cilt: 19, (Nisan 1993), s. 60-62.

 

Koçkuzu, Ali Osman, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris: Abdullah Fevzi Efendi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.

 

Koloğlu, Orhan, 1915 Basınında Çanakkale, İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2015.

 

“Kumandanların Harp Hatıraları Anafartalarda”, Tan, 2 Kanun-ı Sani 1937.

 

Kürekçi, Yahya, Ah Benim Öksüzlüğüm, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Martı, Metin (der.), Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, İstanbul: Arma Yayınları, 2008.

 

Mehmed Celaleddin [Yüzbaşı],  Harbi Umumi’de Çanakkale Muharrebat - ı Berriye si: Kumkale Muharrebatı, Haz. Murat Karataş, Ankara: Nobel Dağıtım, 2007.

 

Mehmed Fasih Bey, Çanakkale 1915 Kanlısırt Günlüğü Mehmed Fasih Bey'in Günlüğü, der. Murat Çulcu, İstanbul: Denizler Kitabevi, 2006.

 

Miralay Süleyman Şakir, Cepheden Hatıralar / Altıncı Fırka Çanakkale Harbi'nde, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Monaghan, John, Ölümün Seyir Defteri Bir İngiliz Denizci Subayının Çanakkale Günlüğü, çev. Yasemin Çetin, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Moralı, Nesrin, “Üç Mermi İle Bir Defter, Çanakkale”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 11-15.

 

Muallim Edhem, “Bir Çanakkale Şehidinin Son Mektubu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 208, (Nisan 2004), s. 53.

 

Mustafa Kemal, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal İle Mülakat”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 202, (Ekim 2003), s. 34-38.

 

Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşları, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2007.

 

Mustafa Kemal, Arıburnu Savaşları Mustafa Kemal, çev. Nurer Uğurlu, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2005.

 

Mustafa Şefik Efendi, Çanakkale Kafkas Gaze Sina Cephelerinde Yaşadıklarım, çev. Muhammed Sait Konar, İzmir: Şehitkale Yayıncılık, 2013.

 

Mühlman, Carl, Çanakkale Savaşı Bir Alman Subayının Anıları, çev. Sedat Umran, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

 

Mülazım Mehmet Sinan, Harp Hatıralarım / Çanakkale Irak Kafkas Cephesi, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Münim Mustafa. Cepheden Cepheye. İstanbul: Arma Yayınları, 1998.

 

Nightingale, Guy Warneford, Çanakkale Cephesinden Mektuplar, çev. Yahya Yeşilyurt – Recep Gülmez, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2014.

 

Nutku, Emrullah, “Çanakkale Savaşlarından Yaşanmış Olaylar, Bir Daha Türklerle Savaşmam!”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 184, Yıl: 16, (Nisan 1980), s. 21-22.

 

Oglander, C. F. Aspinall, Büyük Harbin Tarihi: Çanakkale Gelibolu Askeri Harekat, der. Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 2005.

 

Oral, Haluk, Arıburnu 1915, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Oral, Haluk, “Çanakkale – Kerevizdere 1915”, NTV Tarih, Sayı: 7, (Ağustos 2009), s. 26-34.

 

Otay, Oğuz, “Anzakların Gözüyle Savaş, Dost Olan Düşman”, Popüler Tarih, Sayı: 20, (Nisan 2002), s.88-91.

 

Önder, Cahit (yay.haz.), Doğumunun 100.  Yılında Atatürk’ün Silah Arkadaşları: Yaşayan Çanakkaleli Muharipler, İstanbul: Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş., 1981.

 

Özdemir, Ulaş Salih, Çanakkale Savaşları’nda Yaşanan Gerçek Hikâyeler, İstanbul: Az Kitap, 2015.

 

Özkök, Hidayet, Çanakkale'den Hicaz'a: Harp Hatıraları, Kayseri: Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, 1992.

 

Özmestçi, İlker, Bir Osmanlı Subayı İstanbul'dan Çanakkale Savaşı'na Günlük 1914-1915, İstanbul, Denizler Kitabevi, 2015.

 

Özsoy, Beki Sami, Geçilemeyen Çanakkale Hatıralar - Şiirler – Destanlar, Ankara: Akçağ Yayınları, 2011.

 

Özsoy, İskender, “48 Bin Çanakkale Şehidi İnternette”, Popüler Tarih, Sayı: 43, (Mart 2004), s. 48-51.

 

Öztuna, Yılmaz, “Çanakkalenin Ünlü Kumandanlarından Esat Paşa”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Yıl: 1, (Nisan 1963), s. 19-22.

 

Parlayan, Ayşegül, “Savaşanların Kaleminden çıkarma ve Conkbayırı, Komutanlar Anlatıyor”, Atlas Tarih, s. 76-79.

 

Patterson, John Henry, Sion Katır Birliği Komutanından Çanakkale Savaşı'nda Siyonistler, çev. Ozan Kemal Sarıalioğlu, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2014.

 

Prigge, Erich R., Çanakkale Savaşı Günlüğü, çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: Timaş Yayınları, 2011.

 

Rayevski, Nikolay, Gelibolu Günlüğü, çev. Aydın İbrahimiov, Ağaç Kitabevi Yayınları, 2009.

 

Rıza Bey (Sultanhisar Süvarisi), “Sultanhisar Süvarisi Rıza Beyin Hatıra Defterinden, Sultanhisar İngiliz Denizaltısı Nasıl Batırdı?”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 49-54.

 

Roux, Charles F., Çanakkale'de Ne Oldu?, çev. Burhan Sayılır, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007.

 

Ryan, Charles Snodgrass, Anzaklar Arasında Eski Bir Osmanlı Subayı: Dr. Charles Snodgrass Ryan, yay. haz. Fikret Yılmaz, İstanbul: Uğur Yayınları, 2015.

 

Sâbis, Ali İhsan, “ Asker Gözile 18 Mart 1915”, Tasvir-i Efkâr, 19 Mart 1942.

 

Sanders, Liman von, Türkiyede Beş Yıl, çev. Eşref Bengi Özbilen, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Sanlıtop, Gazanfer, Çanakkale Geçilmedi: Yüzbaşı Mehmed Hilmi, İstanbul GOA Yayınevi, 2006.

 

Sayılır, Burhan (der.), Türk Kurmay Subaylarının Kaleminden Çanakkale Muharebeleri, İstanbul: Türk Dünyası Vakfı, 2014.

 

Schoen, Walter von, Gelibolu Cehennemi Bir Alman'ın Gözüyle Çanakkale, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2010.

 

Schweder, Paul, Çanakkale Cephesinde Türklerin Genel Karargâhında, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2012.

 

Seçer, Turhan, Destanlaşan Çanakkale Deniz Kara Hava Savaşları Bütün Yönleriyle Anılar ve Yorumlar, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2005.

 

Selahaddin Ali Paşa, Çanakkale Cephesinden Mektuplar – Hatıralar, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007.

 

Sezen, Niyazi , Sabah, İsmail (ed.), Çanakkale Cephesinden Anzac Günlükleri, Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu  (ÇSATT), İstanbul: Çatı Yayınları, 2008.

 

Sherrill, Charles H., Selanik’ten Gelibolu’ya, çev. A. Basat Kocaoğlu, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 2006.

 

Soydemir, Selman (der.), Çanakkale Cephesi Hatıra ve Fotoğraflarla Büyük Vatan Müdafaası, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2008.

 

Sunata, İ. Hakkı, Gelibolu'dan Kafkaslara Birinci Dünya Savaşı Anılarım, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Süleyman Nuri, Çanakkale Siperlerinden TKP Yönetimine Uyanan Esirler, İstanbul: Tüstav Yayınları, 2002.

 

Sütlü, Basri Emin, Hatıralarla Çanakkale, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2015.

 

Şakir, Kazım, 1915 Gelibolu Harbi Günlüğü, der. İ. Bahtiyar İstekli, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

Tarkan, Mukbile Cemile, Çanakkaleliden Anılar, Der. Nesrin Tarkan, İstanbul: Ege Basım, 2006.

 

Taşer, Mustafa Fevzi. Cepheden Cepheye Esaretten Esarete: Ürgüplü Mustafa Fevzi Taşer’in Hatıraları. Yay. haz. Batmaz, Eftal Şükrü, ed.  Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000.

 

Tetik, Ahmet, Çanakkale Muharebeleri'nin Esirleri - İfadeler ve Mektuplar 2 Cilt, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2009.

 

Tevfik Rıza Bey - Belkıs Hanım, “Evrak-ı Metruke, Çanakkale Cephesinde Eski Bir Acı Var… Tevfik Rıza Bey ve Belkıs Hanım’ın 97 Yıllık Aşk, Özlem ve Savaş Mektupları”, NTV Tarih, (Mart 2012), s. 26-35.

 

Tezcan, Gülcan (yay. haz.), Gazilerin Dilinden Çanakkale, İstanbul: Yarımada Yayınları, 2007.

 

Torosyan, Yüzbaşı Sarkis, Çanakkale’den Filistin Cephesine, der. Ayhan Aktar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

 

Tufan, Aslan, “Çanakkale Muharebesi Hatıraları”, Cumhuriyet, 1 Ağustos 1936.

 

Tunççapa, M. Şakir. Çanakkale Muharebeleri Hatıralarım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1958.

 

Tuncoktu, A. Mete, Anzakların Kaleminden Mehmetçik, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.

 

Tülbentçi, Feridun Fazıl, “Çanakkale Sularında Gömülen Düşman Hayalleri”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 3, Cilt: 8, Yıl: 4, (Mart 1982), s. 7-13.

 

Ufuk, İsmail, “Bir Çanakkale Gazisinden Anılar”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 143, Yıl: 12, (Kasım 1976), s. 75-78.

 

Uludağ, Osman Şevki, Büyükdedem Dr. Osman Şevki Uludağ -1915 Çanakkale ve 1936 Viyana günlükleri, der. İrem Ela Yıldızeli, İstanbul: Pan Yayıncılık, 2010.

 

Uluğ, Naşit Hakkı, Çanakkale / Savaşanlar Anlatıyor, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2006.

 

Ünaydın, Ruşen Eşref, “Çanakkale Hatıraları I: Denize Düşen İngiliz Pilotunu Ruhi Bey Nasıl Kurtarmıştı?”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 20-23.

 

 Ünaydın, Ruşen Eşref, “Çanakkale Hatıraları II: Kanlı Sırttaki Mitralyöz”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 24-25.

 

Ünaydın, Ruşen Eşref, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat. Devlet Matbaası, 1930.

 

Ünaydın, Ruşen Eşref, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Vedel, Emile, Çanakkale’de Bahriyelilerimiz, Yay. Haz. Ahmet Esenkaya, Ankara: Deniz İkmal Grup Komutanlığı, 2006.

 

Vedel, Emile, Çanakkale’de Fransız Donanması, Yay. Haz. İlhan Güllü-QiyasŞükürov, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

 

Yavuz, Cemil – Bayrak, Melike, Gün Gün Çanakkale Olaylar Kahramanlar Komutanlar, İstanbul: Nesil Yayınları, 2008.

 

Yazıcı, Fazıl, Çanakkale'nin Bilinmezleri, İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2010.

 

Yazman, M.Şevki, Cephaneniz Yoksa Süngünüz Var, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2008.

 

Gıyas, Yetkin (der.), Yaratanların Ağzından 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi. Ankara: Genel Kurmay Basımevi, 1966.

 

Yıldız, Cemalettin, 1914-1915-1916 Çanakkale Seddülbahir Kahramanları, Çanakkale: Çanakkale Kitaplığı, 2015.

 

Yılmaz, Durmuş-Yaşar Bedirhan, ‘’Çanakkale’de İngilterenin AE–2 Numaralı Taht’el Bahr’ını Batıran Sultan Hisar Süvarisi (Rıza Bey’in Hatıratından)’’, Konya: Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 8. Güz 2000, s. 115–130.

 

Yılmaz, Fikret, Gelibolu Mektupları 1912-1915, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2014.

 

Yurdatap, Selami Münir, Mehmetçik Çanakkale’de: Hakiki Resimli Savaş Vak’aları, İstanbul: Balçık Kitapevi, 1945.

 

Yurtsever, Cezmi, Çanakkale'yi Hatırlamak, İstanbul: Yeni Zamanlar Dağıtım, 2013.

 

Yüzbaşı Emin Ali Bey, “Çanakkale ve Kahramanları”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 19, Cilt: 2, (Temmuz 1951), s. 835-837.

 

Yüzbaşı Kazım, ‘’Amil Bizzat Lağımlar: İngilizlerin Çanakkale Kalesi Cephe-i Harbinde Tesis Ettikleri Lağımlara Dair Gördüklerim’’, Fen Kıt’atı Mecmuası, S. 33, 1927, s. 9–14.

 

Yüzbaşı Şekib Ahmed, ‘’Çanakkale’de Bir Mani Vakası’’, Fen Kıt’atı Mecmuası, S. 12, 1926, s. 9–14.

 

Zabel, Rudolf, İstanbul İçin Savaş Bir Gazetecinin Çanakkale Savaşı Anıları, İstanbul: Cümle Yayınları, 2015.