Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol

Alpat, Levent, Bir Osmanlı Askerinin Anıları – Balkan Savaşından Kurtuluşa, der. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Ozan Arslan, İzmir: Şenocak Yayınları, 2010.

 

Altay, Fahrettin,  10 Yıl Savaş: 1912 – 1922 ve Sonrası, İstanbul: İnsel Yayınları,  1970.

 

Andonyan, Aram, Balkan Savaşı, çev. ZavenBiberyan. Istanbul: Aras Yayıncılık, 2002.

 

Avyonyalı Ekrem Bey, Osmanlı Arnavutluk'undan Anılar 1885-1912, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.

 

Aydın, Salim, Balkanların Acı Yüzü Basın Tarihinde Balkan Savaşları, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2014.

 

Baldwin, Herbert F., Trakya’da Bir Savaş Fotoğrafçısı Balkan Savaşı Anıları, çev. İrfan Seyrek, İstanbul: Demkar Yayınları, 2012.

 

Balkan, Ethem Ruhi, “Balkan Hatıralarım no:1-8”, Yeni Sabah, 15 Temmuz – 22 Temmuz 1940.

 

Balkan, Ethem Ruhi. Canlı Tarihler: Ethem Ruhi Balkan Hatıraları. İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1947.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayınları, 2005.

 

Bartlett, Ellis Ashmead, Türklerin Rumeliye Vedası, çev. Görkem Şengün, H. Büşra Yavuz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2014.

 

Ceyhan, Neslime, Trablusgarp Hikayeleri, İstanbul: Selis Kitaplar, 2006.

 

Chantepleure, Guy, Kuşatılmış Kent Yanya Ekim 1912-Mart 1913, çev. Fazıl Bülent Kocamemi, İstanbuk: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2010.

 

Christoff, R. P. Paul. Edirne Kuşatması Günlüğü Kuşatma Altında Yaşayan Birinin Günlük Notları. çev. Yunus Emre Kaleli. İstanbul: DBY Yayınları, 2017.

 

Conk, Cemil. Canlı Tarihler: Cemil Conk Hatıraları Balkan Harbi 1912-1913. İstanbul: Türkiye Yayınevi 1947.

 

Cömert, Hüseyin, Kayseri'li Mustafa Remzi Bey'in Hatıraları, Kayseri:Makaza Yayıncılık, 2013.

 

Çakmak, Fevzi, Batı Rumeli’yi nasıl kaybettik? = Garbi Rumeli’nin suret-i ziyaı ve Balkan Harbi’nde Garb Cephesi, yay. haz.  Ahmet Tetik, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Çalışlar, İzzeddin – Tufan, Mesut Yaşar, Yüz Yıl Sonra Balkan Savaşları Tarafların Gözüyle Büyük Yenilginin Eleştirisi, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Demirhan, Sait Pertev, Balkan Savaşı'nda Büyük Genel Karargah, İstanbul: Alfa Yayınları, 2013.

 

Durukan, Eyüp, Balkan Harbinde Edirne Kuşatması / Günlüklerde Bir Ömür -1, der. Murat Uluğtekin, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Durukan, Eyüp, Sofya Esaretinden Çanakkale Zaferine (1913-1915) & Günlüklerde Bir Ömür – II, der. Murat Uluğtekin, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Eldem, Edhem, “22 Haziran 1912, Enver Bey’in Kampında (1)” Toplumsal Tarih, Sayı: 167, (Kasım 2007), s. 22-25.

 

Eldem, Edhem, “22 Haziran 1912, Enver Bey’in Kampında (2)” Toplumsal Tarih, Sayı: 168, (Aralık 2007), s. 22-25.

 

Eldem, Edhem, “22 Haziran 1912, Enver Bey’in Kampında (3)” Toplumsal Tarih, Sayı: 169, (Ocak 2008), s. 16-18.

 

Ersü, Hüsnü, “1912 – 1913 Balkan Harbinde Şarköy Çıkarması ve Bulayır Muharebeleri”, Askeri Mecmua, Sayı: 50, (Haziran 1938), Yıl: 12.

 

Ertür, Hafız Rakım, Savaşı Yaşayanların Kaleminden Edirne Balkan Savaşı Anıları, der. Ratip Kazancıgil, Edirne: Edirne Valiliği, 2013.

 

Filov, Bogdan, Balkan Savaşları Günlüğü, der. Hüseyin Mevsim, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

 

Gedikli, Yusuf, Tırablusgarp Cephesi Hatıraları, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, 2009.

 

General Nuri, "Trablusgarp Hatıralarım no:1-15", Vatan, 27 Şubat - 16 Mart 1941.

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-I”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 190, (Ekim 1999), s. 35-43. 

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-II”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 191, (Kasım 1999), s. 15-24. 

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-III”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 192, (Aralık 1999), s. 26-30.

 

Geron, A., “Edirne Muhasarası Sırasında Tutulmuş Bir Günlük-IV”, çev. Rıfat N. Bali, Tarih ve Toplum, Sayı: 193, (Ocak 2000), s. 34-38.

 

Giolitti, Giovanni, Trablusgarp'ı Nasıl Aldık? Dönemin İtalya Başbakanının Türk-İtalyan Savaşı'na Dair Hatıraları, der. Tahsin Yıldırım, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2012.

 

Güngör, Salâhaddin, “Balkan Harbinde Düşmana Karşı Donanmanın Savleti”, Tan, 15 Mayıs 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Balkan Harbinde Tekirdağ Savaşı”, Tan, 14 Mayıs 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Balkan Harbinde Yanya Müdafaası”, Tan, 26 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Balkan Harbinden Büyük Harbin İlk Günlerine”, Tan, 16 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Trablus ve Balkan Harplerinin Heyecanlı Günlerinde”, Tan, 12 Mayıs 1937.

 

Hazerfen Ahmet, “Bir Çavuşun Balkan Harbi Anıları-I”, Tarih ve Toplum, Sayı: 11, Cilt: 4, (Eylül 1985), s. 4-8.

 

Hazerfen Ahmet, “Bir Çavuşun Balkan Harbi Anıları-II”, Tarih ve Toplum, Sayı: 22, Cilt: 4, (Ekim 1985), s. 51-54.

 

Hochwachter, Gustav von, Balkan Savaşı Günlüğü, çev. Sumru Toydemir, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

İlter, Aziz Semih – Ryder, C.H.D. Osmanlı-İran Sınırından Anılar, yay. haz. Ali Murat Kurşun, İstanbul: Taş Mektep Yayın Atölyesi, 2015.

 

Karabekir, Kazım, Edirne Hatıraları, der. Ziver Öktem, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

 

Kıdemli Yüzbaşı Arslan, “Trablusgarb-Bingazi no:1-18”, Yeni Sabah, 18 Şubat – 8 Mart 1941.

 

Kıdemli Yüzbaşı Arslan, “Trablusgarb-Bingazi no:19-20”, Yeni Sabah, 10 Mart – 11 Mart 1941.

 

Kolektif, Abdullah Paşa'nın Balkan Savaşı Hatıratı Mahmut Muhtar Paşa'nın Cevabı, İstanbul:Alfa Yayınları, 2012.

 

Kolektif, Enver Paşa'nın Trablusgarp Günlüğü, İstanbul: Tarih&Kuram, 2015.

 

Kölemen, Abdullah, Abdullah Paşa'nın Balkan Harbi Hatıratı, der. Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, İstanbul: Dün Bugün Yayınları, 2012.

 

Lauzanne, Stephane, Balkan Acıları Hastanın Başucunda Kırk Gün, çev. Murat Çulcu, İstanbul: Kastaş Yayınları, 1990.

 

Lesiçkof, İvan, Balkan Muharebatı Hatıratından: Kırk Kilisenin Sukutu, çev. M. Nuri, Filibe: Balkan Matbaası, 1913.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 1”, Tarih ve Toplum, Sayı: 134, (Şubat 1995), s. 47-56.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 2”, Tarih ve Toplum, Sayı: 135, (Mart 1995), s. 50-59.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 3”, Tarih ve Toplum, Sayı: 136, (Nisan 1995), s. 50-57.

 

Mehmet Salih Bey, “Balkan Savaşı Günlüğü 4”, Tarih ve Toplum, Sayı: 137, (Mayıs 1995), s. 53-59.

 

Mevsim, Hüseyin, Bogdan Filov'un Balkan Savaşları (1912-1913) Fotoğrafları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2013.

 

Mevsim, Hüseyin, “Bogdan Filov’un (1883-1945) Balkan Savaşları’nda Tuttuğu Trakya Günlükleri”, Toplumsal Tarih, Sayı: 180, (Aralık 2008), s. 26-32.

 

Okan, Muhittin, “Balkan Harbinde Averof Türk Gemilerinin Ateşi Altına Nasıl Girmişti?”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 170, Yıl: 15, (Şubat 1979), s. 78-84.

 

Okar, Mehmet Ali, Osmanlı Balkanlarının Son On Yılı (1902-1912), der. Ahmet Mesut Okar,İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Resneli Niyazi, Balkanlarda Bir Gerilla Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi Bey'in Anıları, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1975.

 

Sabis, Ali İhsan, Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk?, der. Hasip Saygılı, İstanbul: İlgi Yayınları, 2014.

 

Seyfettin, Ömer, Balkan Harbi Hatıraları, der. Tahsin Yıldırım, İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2013.

 

Tharaud, Jerome – Tharaud, Jean, İşkodra'da Savaş, çev. Fazıl Bülent Kocamemi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2013.

 

Troçki, Lev, Balkan Savaşları, çev. Tansel Güney, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları,2013.

 

Tüccarzade İbrahim Hilmi, Balkan Harbi'ni Niçin Kaybettik?, der. Mecit Yıldız, Hamdi Akyol, İstanbul: İz Yayınları, 2012.

 

Yüzbaşı Osman Nuri, Balkan Harbi Hatıratı, çev. Zeynep Kerman, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2014.

 

Yüzbaşı Selanikli Bahri, Balkan Savaşı'nda Sırp Ordusu - Batı Ordusu, İstanbul: Alfa Yayınları, 2012.

 

Wright, H.C. Seppns, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında Hilal Altında İki Yıl, çev. Derin Türkömer, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2013.

 

Zeki Paşa, 1912 Balkan Harbi'ne Ait Hatıratım, der. Halit Fesih Kalkan, İstanbul: Milenyum Yayınları, 2013.