Diğer Cepheler

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hâtıraları: 3, Hums Cephesinde Bir Hafta”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 67, Yıl: 6, (Ağustos, 1970), s. 31-37.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 4, Muharebe Tesislerini Kuruyoruz”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 68, Yıl: 6, (Eylül 1970), s. 67-72.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 5, Esir Oluyoruz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 69, (Ekim 1970), s. 36-41.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 6, Esaret Hayatı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 70, (Kasım 1970), s. 78-82.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh.), “Afrika Hatıraları: 7, İstanbul’a Dönüş”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 11, (Aralık 1970), s. 81-85.

 

Aksoley, İhsan, “Afrika Hatıraları: 2, Denizaltı ile Afrika’ya Doğru”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 66, Yıl: 6, (Temmuz 1970), s. 67-74.

 

Aksoley, İhsan, “I. Dünya Harbi’nde Bir Türk Subayının: Afrika Hâtıraları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 65, Yıl: 6, (Haziran 1970), s. 26-31.

 

Arıkan, İbrahim, Osmanlı Ordusunda Bir Nefer Bir Mehmetçiğin Çanakkale - Galiçya - Filistin Cephesi Anıları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.

 

Doniç, “Midillinin Karadeniz’deki Akınları no:14-16”, çev. Mehmet Halit, Milliyet, 1 Kânunusani – 3 Kânunusani 1934.

 

Doniç, “Midillinin Karadeniz’deki Akınları no:17-20”, çev. Mehmet Halit, Milliyet, 5 Kânunusani – 8 Kânunusani 1934.

 

Doniç, “Midillinin Karadeniz’deki Akınları no:21-24”, çev. Mehmet Halit, Milliyet, 10 Kânunusani – 13 Kânunusani 1934.

 

Ege, Abidin, Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden Harp Günlükleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye I. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları, İttihatçıları Turan Hayalleri Sarmıştı”,Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat 1981), s. 81-86.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye II. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 86-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye III. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”, Hayat Tarih Mecmuası,Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 90-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye IV. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 92-97.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye VII.”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 200, Yıl: 17, (Ağustos 1981), s. 77-79.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Hâtıraları: 3, Kûtu’l Amâre Zafer”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 30, Yıl: 3, (Temmuz 1967), s. 56-62.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşında Bir Yedek Subayın Hâtıraları”, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 28, Yıl: 3, (Mayıs 1967), s. 21-28.

 

Esemenli, Bilgây, “I. Dünya Savaşı’nda Hicaz Cephesi”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 12, Sıra: 216, Yıl: 18, (Aralık 1982), s. 6-11.

 

Güngör, Salâhaddin, “Adeni Muhasara Ettiğimiz Günlerde”, Tan, 12 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Çöl Arapları Kuyulara Zehir Döküyorlardı”, Tan, 2 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Harp İçinde Şerif Hüseyin’in İngiltere ile Gizli Muhabereleri”, Tan, 24 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicaz Harekâtında Büyük Tehlikeler Kendini Gösteriyordu”, Tan, 7 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicazda Çetin Bir Mücadele Hayatı Başlamıştı”, Tan, 21 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicazda İsyan Alametleri Belirmişti”, Tan, 29 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicazda İsyan Artık Başlatmıştı”, Tan, 1 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Hicaz’ın Son Günlerinde Türk Erinin Kahramanlığı”, Tan, 11 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Mekke Civarında İsyan Hareketleri Başlıyordu”, Tan, 27 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Mithat Paşa’nın Şehit Edildiği Taif Kalesinde…”, Tan,  9 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Şerif Hüseyin’in Aleyhimizde Çıkardığı Yalanlar”, Tan, 6 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Şerif Hüseyin’in Hicaz Valisine Yazdığı Mektupları Neşrediyoruz”, Tan, 26 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip ve Şeref Hüseyin”, Tan, 23 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Yemende 22 Yılda 130 Bin Anadolu Yavrusu Gömüldü”, Tan, 15 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Korgeneral Ali Sait Yemen Çöllerinden Anayurda Akseden Gurbet Sesleri”, Tan, 13 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “ Yemende Geçen Uzun Yıllar”, Tan, 12 Kanunu Sani 1937.

 

“Hicaz Harekâtı Hakkında İngiliz Raporları”, Tasvir-i Efkâr, 3 Kanun-ı Sani 1920.

 

Kıcıman, Naci Kaşif. Medine Müdafaası. İstanbul: Sebil Yayınları, 1976.

 

Kuşçubaşı, Eşref, Hayber'de Türk Cengi, yay. haz. Philip H. Stoddard, H. Basri  Danışman, İstanbul: Arba Yayınları, 1997.

 

Mahmud Nedim Bey, Arabistan'da Bir Ömür (Son Yemen Valisinin Hatıraları Veya Osmanlı İmparatorluğu Arabistan'da Nasıl Yıkıldı? ), der. Ali Birinci, İstanbul: İsis, 2001.

 

Oral, Mehmet, Hicaz Çöllerinde Bir Avuç Türk'ün Kahramanlığı Sarıkamış Hicaz Cepheleri ve Esaret Anıları, der. Salih Özkan, İstanbul: Kömen Yayınları, 2011.

 

Özkök, Hidayet, Çanakkale'den Hicaz'a: Harp Hatıraları, Kayseri: Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, 1992.

 

Uğurlu, Nurer, Yemen / Savaşanlar Anlatıyor, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2007.

 

Yazman, M. Şekvi, Kumandanım Galiçya Ne Yana Düşer / Mehmetçik Avrupa'da M. Şevki Yazman'ın Anıları, der. Kansu Şarman, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.