Irak-Mezopotamya Cephesi

Atatürk, Mustafa Kemal, “Atatürk’ün Musul, Süleymaniye ve Kerkük’le İlgili Bir Mektubu”, yay. haz. Fethi Tevetoğlu, Okyar, Fethi, “Fethi Okyar’ın Günlük Hâtıraları”, yay. haz. Fethi Tevetoğlu, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 94, Yıl: 8, (Kasım 1972), s. 6-7.

 

Aykota, Ali Vehbi. Tarihçe-i Harb Üçüncü Alay Irak Cephesi Harbi, Irak Kanalı Silsile-i Muharebatı Eski Türklere Nazaran Yeni Türklerin Cengaverliği. yay. haz. Metin Hasan Babacan, Servet Avşar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, “1914-1918 Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Çarpışan Bir Zabitin Günlük Hatıraları”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 20, Cilt: 4, Yıl: 2, (Eylül 1965), s. 1633-1636.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, “1914-1918 Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Çarpışan Bir Zabitin Günlük Hatıraları 2”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 21, Cilt: 4, Yıl: 2, (Ekim 1965), s. 1752-1755.

 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, “1914-1918 Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesinde Çarpışan Bir Zabitin Günlük Hatıraları 3”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 22, Cilt: 4, Yıl: 2, (Kasım 1965), s. 1828-1830.

 

Baykoç, Hulusi, “Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvvei Seferiye (52.Tümen), Askeri Mecmua, Sayı: 51 (Eylül 1938), Yıl: 12.

 

Baykoç, Hulusi, ““Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvvei Seferiye (52.Tümen) 2. Kısım”, Sayı: 60 (Haziran 1942), Yıl: 16.

 

Binbaşı Mehmet Emin Bey. Kutulamare Hücum ve Muhasarası Bir Osmanlı Subayının Hatıratı. Yay. haz. Sezai Dumlupınar, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016.

 

Çetinkaya, Ali, Askerlik Hayatım (1914-1922) Irak Cephesi, İşgal İzmir'i ve Ayvalık, der. Zeki Dilek, Oktay Şimşek, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Ege, Abidin, Çanakkale, Irak ve İran Cephelerinden Harp Günlükleri, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye I. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları, İttihatçıları Turan Hayalleri Sarmıştı”,Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat 1981), s. 81-86.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye II. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 86-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye III. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”, Hayat Tarih Mecmuası,Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 90-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye IV. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 92-97.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye VII.”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 200, Yıl: 17, (Ağustos 1981), s. 77-79.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Hâtıraları: 3, Kûtu’l Amâre Zafer”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 30, Yıl: 3, (Temmuz 1967), s. 56-62.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşında Bir Yedek Subayın Hâtıraları”, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 28, Yıl: 3, (Mayıs 1967), s. 21-28

 

Ewing, William, Gelibolu'dan Bağdat'a Bir İngiliz Ordu Rahibinin Gözüyle Birinci Dünya Savaşı, çev. H. Büşra Yavuz, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012.

 

Genişol, Hüseyin Fehmi, Çanakkale'den Bağdat'a Esaretten Kurtuluş Savaşı'na Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay (1914-1923), der. Mustaf Yeni, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Güngör, Salâhaddin, “Büyük Harpte Irak Cephesinde “Şeker Harbi,, Olmuştu”, Tan, 22 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “G. Halil Anlatıyor: Basra’daki Harekât Karşısında”, Tan, 9 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Tavnshend İki Milyon İngiliz Lirası Teklif Etti”, Tan, 15 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Tavnshend Nasıl Esir Edilmiştir?”, Tan, 11 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, Irak Cephesinde Balyemez Toplarile Nasıl Harbettik?”, Tan, 23 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Irak Savaşında Kendinegelen,, Nedir”, Tan, 20 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “İngiliz Esirleri Şöyle Söylüyorlardı: “Türk Çok Cesur!..” Tan, 13 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kafkaslardan Irak Cephesine Kadar Uzayan Harp Yürüyüşü”, Tan, 10 Mart 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Tavnshent Ordusu Çelik Bir Kıskaç İçinde Kalmıştı”, Tan, 14 Mart 1937.

 

Hamid Efendi, “Unutulan Zafer: Kut, Hamid Efendi’nin Savaş Günlüğünden”, NTV Tarih, (Nisan 2011), s. 65.

 

İstekli, İ. Bahtiyar (yay. haz.), Osmanlı'nın Unutulan Son Zaferi Kûtulamâre Yarbay Mehmed Reşid Bey'in Savaş Günlükleri, İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi, 2016.

 

 

Karabekir, Kazım, Birinci Dünya Savaşı Anıları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

 

Kut, Halil, Kutü’l-Amare Kahramanı Halil Kut Paşa'nın Hatıraları, der. Erhan Çiftçi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.

 

Künzler, Jakob, Kan ve Gözyaşları Ülkesinde Dünya Savaşı Sırasında Mezepotomya'da Yaşananlar 1914-1918, çev. Perim Ozan, İstanbul: Belge Yayınları, 2012.

 

Mülazım Mehmet Sinan, Harp Hatıralarım / Çanakkale Irak Kafkas Cephesi, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Sandes, E.W.C. Kuşatma ve Esaretin Adı Kutulamare Esir Bir İngiliz Subayının Anıları. çev. Tuncay Yılmazer, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017.

 

Spackman, Tony (ed), Captured at Kut: Prisoner of the Turks – Great War Diaries of Colonel WC Spackman, Barnsley: Pen&Sword Military, 2008.

 

Şükrü, Irak Muharebelerinde 3. Piyade Alayı Hatıraları, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, 2006.

 

Taşköprülü Mehmet Efendi, Irak Cephesi'nden Burma'ya Savaşın ve Esaretin Günlüğü, der. Mesut Uyar, Ahmet Özcan, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Townshend, Charles V. F., Mezopotamya Seferim Kurna, Kutülamare ve Selmanıpak Muharebeleri, çev. Gürol Koca, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Tütüncü, Mustafa, Hatıra Defterimdir, yay. haz. Abdulkadir Ozulu, Çorum: Lider Matbaacılık A.Ş., 2006.

 

Von Gleich, Gerold, Vom Balkan nach Bagdad: Mililitärisch- politische Erinnerungen an den Orient. Berlin: Scherl, 1921.