Kafkas Cephesi

Achladi, Evangelia (yay. haz.). Karamanlı Rum Ortodoks Bir Askerin Seferberlik Hatıraları Çanakkale ve Doğu Cepheleri, 1915-1919. Çev. Thanasis Nikolaidis, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2017.

 

Altınay, Ahmet Refik, Kafkas Yollarında İki Komite İki Kıtal, der. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul: Temel Yayınları.

 

Ataman, Halil, Esaret Yılları Bir Yedek Subayın 1. Dünya Savaşı Şark Cephesi Hatıraları, İstanbul: Kardeşler Matbaası, 1990.

 

Ataman, Halil, Harp ve Esaret Doğu Cephesi'nden Sibirya'ya, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Baki, Büyük Harpte Kafkas Cephesi. Vol.1, Methal: Teşkilat, Seferberolma, Tecemmü, Harp İlanına Kadar, İstanbul: Askeri Matbaa, 1933.

 

Bardakçı, Murat, Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Baykoç, Hulusi, Büyük Harpte Kafkas ve Irak Cephesinde Beşinci Kuvvei Seferiye (52.Tümen). İstanbul: Askeri Matbaa, 1938.

 

Baytın, Arif, “İlk Dünya Harbinde Kafkas Cephesi 29uncu Tümen ve Üç Alay Sancağı no:1-43”, Vakit, 11 Ocak – 21 Şubat 1945.

 

Baytın, Albay Arif, Sessiz Ölüm Sarıkamış Günlüğü, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007.

 

Birinci, İhsan, “Sarıkamış Harekatı ve Sonrası”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 60, Yıl: 5, (Ocak 1970), s. 56-61.

 

Canbulat, Ahmet Cevdet, Kafkasya Hatıraları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007.

 

Cebeciyan, Avedis, Bir Ermeni Subayın Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü (1914-1918), İstanbul: Aras Yayıncılık, 2015.

 

Cömert, Hüseyin, Kayseri'li Mustafa Remzi Bey'in Hatıraları, Kayseri:Makaza Yayıncılık, 2013.

 

Çakır, Fahri, Elli Yıl Önce Anadolu ve Şark Cephesi Hatıraları + Sivas Kongresi, İstanbul: Çınar Matbaası, 1967.

 

Çakmak, Fevzi, Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi:1935 yılında Harp Akademisinde Verilen Konferanslar, yay. haz., Ahmet Tetik, Sema Kiper, Ayşe Seven, Y. Serdar Demirtaş, Ankara: Genelkurmay ATESE Denetleme Başkanlığı, 2005.

 

Çelebyan, Antranik, Antranik Paşa, İstanbul: Peri Yayınları, 2003.

 

Çanlı, Mehmet (der.), Çanakkale'den Doğu Cephesine Hüseyin Avni Gençoğlu'nun Hatıraları, İstanbul:  Murat Kitap ve Yayınevi.

 

Çulcu, Murat (der.), Kaymakam Şerif Beyin Anıları-Sarıkamış, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2005.

 

Dönmez, Ömer Mustafa, Bir Kafkas Gazisi, İstanbul: Yeni Zamanlar Dağıtım, 2008.

 

Lokman, Erdemir (yay. haz.), "Hafız Şaban Efendi ve Günlüğü Rusya'da Esir Bir Zabit Vekili", Trabzon: Serander Yayınevi, 2016.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye I. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları, İttihatçıları Turan Hayalleri Sarmıştı”,Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat 1981), s. 81-86.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye II. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 86-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye III. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”, Hayat Tarih Mecmuası,Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 90-95.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye IV. Cihan Harbinde İran, Kafkasya, Irak Cephelerinde Savaşan Bir Yedek Subayın Hatıraları”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 92-97.

 

Eren, Muhittin, “Cepheden Cepheye VII.”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 200, Yıl: 17, (Ağustos 1981), s. 77-79.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Hâtıraları: 3, Kûtu’l Amâre Zafer”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 30, Yıl: 3, (Temmuz 1967), s. 56-62.

 

Eren, Muhiddin, “I. Dünya Savaşında Bir Yedek Subayın Hâtıraları”, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 28, Yıl: 3, (Mayıs 1967), s. 21-28

 

Eti, Ali Rıza, Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü, der. Gönül Eti, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Fertan, Hasan Remzi, Hasan Remzi Fertan'ın Harp Hatıraları (Çanakkale, Kafkas, Filistin Cepheleri ve İstikal Harbi), yay. haz. Lokman Erdemir,  İstanbul: Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, 2016.

 

General Nikolski, Bir Rus Generalinin Anlatımıyla Sarıkamış Harekatı / 12-24 Aralık 1914, der. Sevda Dursun, İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 2010.

 

Guze, “Büyük Harpte Kafkas Cephesindeki Muharebeler”, çev. Kaymakam Hakkı, Askeri Mecmua, Sayı:20, (Kânunusani 1931), Yıl: 5.

 

Gülşen, Lütfi, Sarıkamış Kahramanları Mektupları, İzmir: Kültür Kitap Sarayı Yayınları, 2013.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Şark Cephesinde Kaçırılan Büyük Fırsatlar”, Tan, 18 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip Anlatıyor Sarıkamış Felâketinin Acıklı Hatırası”, Tan, 19 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “General Galip İki Gün Süren Köprüköy Meydan Muharebesi”, Tan, 17 Kanunu Sani 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kafkas Cephesinde ve İran İçlerinde Geçen Harp Günleri”, Tan, 28 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kafkaslardan Irak Cephesine Kadar Uzayan Harp Yürüyüşü”, Tan, 10 Mart 1937.

 

Hartunian, Abraham H., Neitherto Laughnorto Weep: A Memoir of the Armenian Genocide by Abraham H. Hartunian. Translated by Vartan Hartunian. Boston: Beacon Press, 1968.

 

Hasanaliyev, Neriman, Rusya’nın Van ve Erzurumdaki Baş Konsolosu Mayevski’nin Hatıraları, Trabzon: Türk Ocakları Trabzon Şubesi: 2001.

 

Hasan Cevdet Bey, Kıyamet Koptuğunda Hasan Cevdet Bey'in Çanakkale ve Doğu Cephesi Günlüğü, der. Mutlu Karakaya, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2015.

 

İlter, Aziz Semih, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi Hatıraları, der. Zekeriya Türkmen, Elmas Çelik, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 2007.

 

İnönü, İsmet. Hatıralar (Birinci Dünya Harbi). İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999.

 

İstekli, İ. Bahtiyar, Bir Teğmenin Doğu Cephesi Günlüğü, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

İybar, Tahsin, Sibirya'dan Serendibe, Ankara: CHP Halkevleri Bürosu Yayınları, 1950.

 

Jernazian, Ephraim K, Judgmentunto Truth: Witnessing the Armenian Genocide, Translated by Alice Haig, New Brunswick: Transaction Publishers, 1990.

 

Kaptanyan, Paylazu, 1915 Ermeni Soykırımı Bir Tanığın Anıları (Bir Tanığın Anıları), İstanbul: Pencere Yayınları, 2012.

 

Karabekir, Kazım, Birinci Dünya Savaşı Anıları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:1-9”, Yeni Sabah, 6 Mart – 14 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:11-26”, Yeni Sabah, 16 Mart – 31 Mart 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:28-33”, Yeni Sabah, 2 Nisan – 7 Nisan 1939.

 

Karabekir, Kazım, “Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:34-65”, Yeni Sabah, 9 Nisan – 10 Mayıs 1939.

 

Karabekir, Kazım,“Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu no:67”, Yeni Sabah, 12 Mayıs 1939.

 

Köprülülü Şerif (İlden), Sarıkamış/Birinci Dünya Savaşı Başlangıcında 3. Ordu/Kuşatma Manevrası ve Meydan Savaşı, der. Sami Önal, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Leverkuehn, Paul, A German Officer during the Armenian Genocide: A Biography of Maxvon Scheubner-Richter, Translated by Alasdair Lean, London: GomidasInstitute, 2008.

 

Miller, Donald E. – Miller, Lorna Touryan, Tanıkların Dilinden Ermeni Soykırımı, çev. Ajdar Pelda, İstanbul: Peri Yayınları, 2006.

 

Mülazım Mehmet Sinan, Harp Hatıralarım / Çanakkale Irak Kafkas Cephesi, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

 

Mülazım Ragıp Bey, Yaşam Öyküm Kayserili Başkatipzade Mülazım Ragıp Bey'in Tahsil-Harp-Esaret-Kurtuluş Anıları, yay. haz. Ahmet Emin Güven, Ankara: 2003.

 

Oral, Mehmet, Hicaz Çöllerinde Bir Avuç Türk'ün Kahramanlığı Sarıkamış Hicaz Cepheleri ve Esaret Anıları, der. Salih Özkan, İstanbul: Kömen Yayınları, 2011.

 

Ömer Faik Numanzade, Kafkasya’dan İstanbul’a Hatıralar, Akademi Kitabevi Yay. 2000.

 

Ömer Lütfi Efendi. Bir Gazinin Anıları. der. Mehmet Kanar. İstanbul: Pia Yayınları, 2013.

 

Özuyar, Ali, “Yedek Subay Halil Bey’in Günlüklerinde Sarıkamış Harekâtı Tanıklıkları”, Popüler Tarih, Sayı: 72, (Ağustos 2006), s. 68-73.

 

Samih, Aziz. Büyük Harpte Kafkas Cephesi Hatıraları: Zivinden Peteriçe, Ankara: Büyük Erkanıharbiye Matbaası, 1934.

 

Serhadoğlu, M. Rıza (yay. haz.). Savaşçı Doktorun İzinde, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005.

 

Solmaz, Gürsoy, Çayeli’nden Sarıkamış’a Şehit Yakınlarından Anılar, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2013.

 

Sönmez, Bingür (der.), Nargin Sarıkamış-Kafkas Cephesi Esirlerinin Dramı, çev. Abdülhamit Avşar, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2013.

 

Sunata, İ. Hakkı, Gelibolu'dan Kafkaslara Birinci Dünya Savaşı Anılarım, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Süleyman Nuri, Çanakkale Siperlerinden TKP Yönetimine Uyanan Esirler, İstanbul: TÜSTAV Yay. 2002.

 

Sürmenyan, Kalusd, Harbiyeli Bir Osmanlı Ermenisi Mülazım-ı Sani Sürmenyan’ın Savaş Ve Tehcir Anıları, çev. Yaşar Tolga Cora,İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015.

 

Svazlian, Verjine, Ermeni Soykırımı Hayatta Kalan Görgü Tanıklarının Anlattıkları, İstanbul: Belge Yayınları, 2013.

 

“Şark Cephesi Hatıraları” Vakit, 20 Kanun-ı Evvel 1917.

 

Şensözen, Vasfi, I. Dünya Savaşı Yılları ve Kafkas Cephesi Anıları, der. Saro Dadyan, İstanbul: Okuyan Us Yayınları, 2013.

 

Tekin, Metin, Sarıkamış'tan Sibirya'ya / Birinci Dünya Savaşı Anıları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.

 

Tokat, M. Fuad, Kibrit Kutusundaki Sarıkamış, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

 

Tonguç, Faik, Bir Yedek Subayın Anıları/Birinci Dünya Savaşı'nda, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Tutar, Hüseyin, Türk Halkının Sarıkamış Algısı, Kars: Serhat Kalkınma Ajansı 2011.

 

Uzun, Enver, Rus İşgal komutanı S. P. Mintslov’un Trabzon Günlüğü, Trabzon: Eser Ofset, 2008.

 

Yarbay Selahattin, Kafkas Cephesi’nde 10’ncu Kolordunun Birinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcından Sarıkamış Muharebelerinin Sonuna Kadar Olan Harekâtı, ed. Zekeriya Türkmen, Alev Keskin, Fatma İlhan, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2006.

 

Yazgı, Halil (der.), Mardin'li Üç Esir Bacanak. İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları, 2016.

 

Yazıcıoğlu Tayyar Efendi. Birinci Dünya ve İstiklal Savaşı Gazisi Cerrah Yazıcıoğlu Tayyar Efendi ve Anıları, yay. haz. Avni Yazıcıoğlu İstanbul: Efe Ofset Basımevi, 1999.

 

Yergök, Ziya (yay. haz.), Sarıkamış'tan Esarete, der. Sami Önal, İstanbul, Remzi Kitapevi, 2007.