Mütareke ve Milli Mücadele

A.Şevket İstiklal Harbinde, 38. Alayla Samsun’dan İzmir’e. İstanbul: Askeri Matbaa, 1941 (121 sayılı askeri mecmua tarih kısmı)

 

Abalıoğlu, Yunus Nadi. Çerkes Ethem Kuvvetlerinin İhaneti. İstanbul: 1955.

 

Açanal, Hasan, Urfa Kurtuluş Mücadelesi Hatıratı, Şanlı Urfa: Şurkav Yayınları, 2001.

 

Açıksözcü, Hüsnü. İstiklal Harbinde Kastamonu. Kastamonu: T.Y.

 

Adıvar, Halide Edip. Dağa Çıkan Kurt. Istanbul: Remzi Kitabevi, 1963.

 

Adıvar, Halide Edip, “Halide Edip Adıvar Meşhur Sultanahmet Mitingini Kendisi Anlatıyor”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 165, Yıl: 14, (Eylül 1978), s. 6-9.

 

Adıvar, Halide Edip. Türkün Ateşle İmtihanı (İstiklal Savaşı Hatıraları). İstanbul: Can Yayınevi, 1962.

 

Agavyan, Arsen, “Dr. Nazım’ın Milli Mücadele Hakkında Bir Mektubu”, Tarih ve Toplum, Sayı: 125, (Mayıs 2004), s. 30-32.

 

Ağaoğlu, Ahmet, Mütareke Ve Sürgün Hatıraları, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2010.

 

Ahmet, Türk. Birinci İnönü Muharebesinin İçyüzü. Ankara: Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği Matbaası, 1930.

 

Ahmet, Türk. İstiklal Harbinin Başında Millî Mücadele, Ankara: Büyük Erkan-ı Harbiye Reisliği Matbaası, 1928.

 

Akalın, Müslüm, Milli Mücadele'de Urfa: Anılar - Belgeler, Özlem Kitabevi, 1985.

 

Aker, M. Şefik. İstiklal Harbi’nde (Büyük Harbin Mütarekesinden 336 (920) senesi sonuna kadar) 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, İstanbul: Askeri Matbaa, 1937.

 

Akıncı, Hasan. Çukurova Kurtuluş Savaşı Hatıraları. Mersin: Kuvayi Milliye Dergisi, 1965-1966.

 

Akıncı, İbrahim Ethem. İstiklal Harbinde Demirci Akıncıları. İstanbul: Yeni İstanbul, 1970.

 

Akmansu, Halit, “Büyük Taarruzun Sonunda Yunan Generalleri Nasıl Teslim Oldular?”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 9, Sıra: 213, Yıl: 18, (Eylül 1982), s. 8-13.

 

Akozan, Mehmet Sıtkı. Oğlumun Defteri (Kurtuluş Günleri). İstanbul: Evkaf Matbaası, 1339.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 2, “Moltke”  Grubunun Faaliyeti”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 57, Yıl: 5, (Ekim 1969), s. 24-31.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 3, Anadolu’ya Kaçanlar”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 58, Yıl: 5, (Kasım 1969), s. 79-86.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 4, Telsiz Faaliyetleri”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 58, Yıl: 5, (Aralık 1969), s. 72-79.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 5, Bir Zonguldak Seyahati”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 60, Yıl: 5, (Ocak 1970), s. 78-79.

 

Aksoley, İhsan, “İstanbul’daki Milli Mücadele: 6, Ankara’ya Dönüyorum”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 61, Yıl: 6, (Şubat 1970), s. 78-81.

 

Aksoley, İhsan (Em. Gn. Dr. Müh), “İstiklal Savaşı’nda Bir Türk Subayının Anıları, İstanbul’da Milli Mücadele”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 56, Yıl: 5, (Eylül 1969), s. 23-27.

 

Aksoy, Ömer Asım. 37 Yıl Sonra – Millî Mücadele Günlerinden ve Kurtuluş Yıldönümlerinden – Birkaç Hatıra. GKD II/14 (10.12.1958) 9-11.

 

Akverdi, Naci. Garp Cephesi Hatıraları. Tite Arş., K.23, F. 3008 (basılmamıştır).

 

Alaçam, Sabih, “Kocaeli’nin Kurtuluşu no:1-12”,Yeni Sabah, 18 Haziran – 29 Haziran 1940.

 

Albatı, Eşref. Hatıraları. CT XII, İstanbul: CT XII, Türkiye Yayınları, 1945.

 

Ali Saib, Kilikya Faciaları ve Urfa’nın Kurtuluş Mücadeleleri. Ankara: 1340.

 

Alparslan, Yaşar – Yakar, Serdar (der.), Maraş Fransız Harbi ( Belgeler Hatıralar), Maraş: Ukde Yayınları, 2012.

 

Altay, Fahreddin, “50. Yılında Büyük Taarruz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 19-20.

 

Altay, Fahrettin, “Hadiselerin Peşinden Büyük Taarruz 29 Ağustos 1922”, Tan, 29 Ağustos 1955.

 

Altay, Fahrettin “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 1”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 9, Sıra: 177, Yıl: 15, (Eylül 1979), s. 75-80.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 2”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 10, Sıra: 178, Yıl: 15, (Ekim 1979), s. 77-80.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 3”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 11, Sıra: 179, Yıl: 15, (Kasım 1979), s. 83-89.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 4”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 12, Sıra: 180, Yıl: 15, (Aralık 1979), s. 86-89.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 5”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 1, Sıra: 181, Yıl: 16, (Ocak 1980), s. 89-96.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 6”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 182, Yıl: 16, (Şubat 1980), s. 89-96.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 7”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 90-95.

 

Altay, Fahrettin, “Orgeneral Fahrettin Altay’ın Kurtuluş Savaşı Hatıraları 8”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 184, Yıl: 16, (Nisan 1980), s. 87-95.

 

Altay, Mustafa. İstiklal Harbi Hatıralarım. Konya: Yeni Kitap Basımevi, 1952.

 

“Altı General Başkumandanlık Meydan Savaşını Anlatıyor”, röportaj: Vural Sözer, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Yıl: 1, (Ağustos 1965), s. 6-16. İçinde: “Savaşın Stratejik Önemi”, Azım Gündüz; “Büyük Taarruzda Türk Süvarisi”, Fahrettin Altay; “Bursa’nın Kurtuluşu”, Nazif Gürman; “Düşmanın Zulmü”, Muharrem Mazlum İskora; “Çetin Savaşlar”, Fahri Belen; “İzmir’in İşgali”, Seyfettin Çalbatur.

 

“Anadolu Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 15 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Anadolu Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 21 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Anadolu Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 31 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Anadolu Mektupları En Mühim Mesele”, Akşam, 16 Haziran 1922.

 

“Anadolu Mümessili Hamid Beyle Mühim Bir Mülakat”, Akşam, 18 Eylül 1922.

 

“Anadolu Son Taarruza Nasıl Hazırlandı”, Akşam, 15 Eylül 1922.

 

“Anadolu’da Yunanlar Ne Yaptılar”, Akşam, 6 Haziran 1922.

 

Apak, Rahmi, İstiklal Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.

 

Aras, Kazım. İstiklal Savaşı’nda Kocaeli Bölgesindeki Harekât. İstanbul: Askeri Matbaa, 1936.

 

Argun, Mehmet Turgut, İstiklal Harbi ve Anadolu (1921-1923), İstanbul:İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Arı, Kemal, “Yüzbaşı Şerafettin ve İzmir’in Kurtuluşu Üzerine Notları”, Toplumsal Tarih, Sayı: 77, (Mayıs 2000), s. 20-24.

 

Arıburnu, Kemal, Sivas Kongresi Samsun'dan Ankara’ya Kadar Olaylar ve Anılarla, Ankara: ATAM, 1997.

 

Armstrong, Harron (İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Kurmay Üye Askeri Ataşe), “Mütareke Yıllarında İstanbul’da Hayat”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 173, Yıl: 15, (Mayıs 1979), s. 19-23.

 

Armstrong, Harron (İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Kurmay Üye Askeri Ataşe), “Mütareke Yıllarında İstanbul’da Hayat 2”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 6, Sıra: 174, Yıl: 15, (Haziran 1979), s. 24-29.

 

Aruoba, Oruç, “İzmir’i Kurtaran Kumandanla Evleneceğim”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 2, Cilt: 14, Yıl: 6, (Şubat 1985), s. 11-13.

 

Atak, Sadık.  Bir Komutandan Anılar, Orgeneral Şevki Sübaşı. Ankara: 1977.

 

Ataker, Mehmet, “Milli Micadelede Şehzade Faruk Efendi Anadolu’ya Nasıl Gitmiş ve Dönmüştü?”, Resimli Tarih Mecmuası, Sayı: 29, Cilt: 3, (Mayıs 1952), s. 1498-1501.

 

“Atatürkün Emri: Düşman Bu Hattın İlersine Geçmicek”, Tan, 4 Kanunu Sani 1937.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, “50. Yıldönümünü Kutladığımız Büyük Zafer”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 4-15.

 

Atatürk, Mustafa Kemal, “Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos Zaferini Anlatıyor”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 8, Sıra: 200, Yıl: 17, (Ağustos 1981), s. 37-48.

 

Atay, Falih Rıfkı. Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri. İstanbul: Sel Yayınları, 1955.

 

Aydoğan, Erdal (yay. haz.), Oltu Şura Hükumeti ve Yasin Haşimoğlu'nun Hatıraları, Erzurum: 2013.

 

Aykut, Fahri. İstiklal Savaş’ında IV. Kolordu. Ankara: Askeri Matbaa, 1935 (90 no.lı askeri mecmuanın tarih kısmı).

 

Aykut, Şeref, “Milli Mücadele Hatıraları no:2-3”, Yeni Sabah, 7 Mayıs – 9 Mayıs 1938.

 

Aykut, Şeref, “Milli Mücadele Hatıraları no:5-7”, Yeni Sabah, 11 Mayıs – 13 Mayıs 1938.

 

Aykut, Şeref, “Milli Mücadele Hatıraları no:8”, Yeni Sabah, 15 Mayıs 1938.

 

Aykut, Mehmet Şeref. Trakya Milli Mücadele Tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları, 2010

 

“Ayşe Çavuş”, Sabah, 30 Teşrin-i Sani 1923.

 

Babacan, Hasan, Kodaman, Bayram. Hafız İbrahim Demiralay'ın Hatıratı ve Isparta'da Milli Mücadele ile İlgili Belgeler. İstanbul: Göltaş Yayınevi, 1998.

 

Bal, Mehmet Akif (der.), Milli Mücadele Döneminde Bekirağa ve Malta Anıları, İstanbul: Ark Kitapları, 2003.

 

Balıkesir, Kemal. İstiklal Savaşı Anıları. Ankara: ATASE Kütüphanesi, 1976.

 

Balıkesir, Kemal. Millî Mücadele’de Soma Cephesi. KMR (Bandırma-Aylık Gazete) 1.4.1968.

 

Barlas, Uğurol. Dr. Fahri Can’ın Gaziantep Savaşı Hatıraları, GKD II/17 (10.3.1959) 6,20.

 

Barutçu, Faik Ahmet, Siyasi Hatıralar Cilt: 1 - 3 / Milli Mücadeleden Demokrasiye, der. Mustafa Everdi, Ankara: 21. Yüzyıl Yayınları, 2001.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:1-63”, Tan, 13 Temmuz –13 Temmuz – 13 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:64-65”, Tan, 22 Eylül – 23 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:66-67”, Tan, 25 Eylül – 26 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:68”, Tan, 28 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:69”, Tan, 30 Eylül 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:70-72”, Tan, 2 İlk Teşrin – 4 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:73”, Tan, 7 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:74-75”, Tan, 9 İlk Teşrin – 10 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:76”, Tan, 12 İlk Teşrin 1940.

 

Başak, İsmail Hakkı, “İstiklâl Uğrunda no:77-78”, Tan, 14 İlk Teşrin – 15 İlk Teşrin 1940.

 

Başkatipzade Ragıp Bey, Tarih-i Hayatım Tahsil - Harp - Esaret - Kurtuluş Anıları, Ankara: Kebikeç Yayınları, 1996.

 

Başkaya, Yusuf. İstiklal Harbi Hatıraları. TİTE arş. K. 18. F. 2987.

 

Bayur, Hilmi Kâmil, “Büyükelçi Numan Tahir Seymen Anlatıyor, İstanbuldan Kaçan Talat, Enver ve Cemal Paşalar Berlinde II”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 188, Yıl: 16, (Ağustos 1980), s. 12-15.

 

Belen, General Fahri, Büyük Türk Zaferi – Afyondan İzmir’e İstiklal Harbi Hatıraları, Tenkitler, Tahliller, Ankara: MEB, 1970.

 

Berköz, Nuri, “Büyük Taarruzun Anlattıkları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 21-24.

 

Berköz, Nuri. Kurtuluş Savaşı Anıları. TKS (BTTD yay.) 213-214.

 

Bıyıklıoğlu, Tevfik (Em. Kur. Alb.), “İnönü Zaferlerini İsmet Paşa mı Kazanmıştı?”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Yıl: 5, (Nisan 1969), s.21-28.

 

Bir kuva-yı milliye gazisinin hatıralarından Gaziantep Mücadelesi, KMD 1/5 (Ağustos 1976) 7-12.

 

Biren, Mehmed Tevfik, Bir Devlet Adamının” Mehmed Tevfik Bey'in (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, der. F. Rezan Hürmen, İstanbul: Arma Yayınları, 1993.

 

Birinci, İhsan, “Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 157, Yıl: 14, (Ocak 1978), s. 72-77.

 

Birinci, İhsan, “Milli Mücadele Kahramanı Yahya Kaptan”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 158, Yıl: 14, (Şubat 1978), s. 82-86.

 

Bristol, Mark Lambert. War Diary. Washington D.C.: The National Archives, Boxes 16-17, Subject Files 36-38.

 

Bozkurt, Celil, Bartın ve Havalisi Komutanı Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2015.

 

“Bursamızın Halas Bulduğu Sevinçli Gün”, Cumhuriyet, 11 Eylül 1924.

 

Can, Doktor Fahri, “İstiklal Uğrundan,, Tefrikası Hakkında Zarurî Bir Cevap no:1-2”, Yeni Sabah, 2 Eylül – 3 Eylül 1940.

 

Can, Fahri. Kuva-yı Milliye Hatıraları. DB 1/3 (18.11.1955) 10-11.

 

Can, Fahri. Millî Mücadele’de Halide Onbaşı. YT 1/4 (22.3.1962) 99-100.

 

Cavid Bey, Felaket Günleri, Mütareke Devrinin Feci Tarihi 1, der. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul: Temel Yayınları, 2000.

 

Cavid Bey, Felaket Günleri, Mütareke Devrinin Feci Tarihi 2, İstanbul: Temel Yayınları, 2000.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Kuva-yı Milliye'nin İçyüzü, İstanbul: Temel Yayınları, 2002.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul: Temel Yayınları, 2010.

 

Cebesoy, Ali Fuat, “Milli Mücadeleyi Hazırlayan Sebepler ve Atatürk”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Yıl: 1, (Şubat 1965), s. 80-85.

 

Cebesoy, Ali Fuat, Moskova Hatıraları Milli Mücadele ve Bolşevik Rusya, İstanbul: Vatan Neşriyat, 2002.

 

Cemal Efe. İstiklal Savaşı’nda Adana Cephesi’nde 44 Kahraman Bir Fransız Taburunu Nasıl Esir Etmişti? Atase Kütüphanesi İst. 160.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:1-5”, Akşam, 12 Eylül  – 16 Eylül 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:7-15”, Akşam, 18 Eylül  – 26 Eylül 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:17-26”, Akşam, 28 Eylül – 7 Teşrin-i Evvel 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:27-39”, Akşam, 9 Teşrin-i Evvel – 20 Teşrin-i Evvel 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:40-47”, Akşam, 22 Teşrin-i Evvel – 29 Teşrin-i Evvel 1929.

 

Cemil Efendi, “Polis Cemil Efendi’nin Hatıratı no:48-79”, Akşam, 31 Teşrin-i Evvel – 29 Teşrin-i Sani 1929.

 

Cevat Kazım. Şehit Yolunda (Milli Hatıralarım). Ankara: Vilayet Matbaası, 1340.

 

Cevat Rüştü, İstanbul'un İşgalinde İngiliz Hapishanesi Hatıraları, İstanbul: Sebil Yayınları, 2009.

 

Cihangiroğlu, İbrahim. Cenubi-Garbi Kafkas Hükümeti’ne Ait Anılar. TİTE Arş. K. 2, F. 2217-2240.

 

Coşkun, Osman, İkinci Ergenekon Kurtuluş Savaşı Başlarken, İstanbul: Gita Yayınları, 2008.

 

Çaldağ, Cevdet, Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nin İki Yanı, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.

 

Çalıka, Hurşit (yay. haz.), Kurtuluş Savaşında Adalet Bakanı Ahmet Rifat Çalıka’nın Anıları, İstanbul: Gülen Ofset, 1992.

 

Çalışlar, İzzeddin, Gün Gün, Saat Saat İstiklal Savaşı'nda Batı Cephesi Org. İzzetin Çalışlar'ın Anılarıyla, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Çalışlar, İzzeddin, İstiklal Savaşı hatıraları. Gediz, Kütahya ve İkinci İnönü Muharebelerinde 61nci Tümen, der. Zekeriya Türkmen, Nurcan Aslan, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, 2006.

 

Çalışlar, İzzeddin, İstiklal Savaşı Hatıraları Sakarya Meydan Muharebesinde 1’nci Grup, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, 2006.

 

Çanakkale, Kazım (haz.). Paşa Kazım Anlatıyor, Hatıralarım. Eskişehir: Güzeliş Matbaası, 1944.

 

Canbaz, Mahmut Yüksel, Kılıç İbrahim (yay. haz.). Kuvayı Milliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüğü. Ankara: Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, 2012.

 

Çantay, Hasan Basri, Kara Günler ve İbret Levhaları. İstanbul: Ahmed Said Matbaası, 1964.

 

Çerkes Ethem, Anılarım, İstanbul: Berfin Yayınları, 2005.

 

Çerkes Ethem, “Çerkes Ethem’in Bir Mektubu”, Tarih Dünyası, Sayı: 25, Cilt: 1, (Eylül 1951), s. 1133-1134.

 

Çerkes Ethem, Hatıralarım, İstanbul: Bizim Kitaplar Yayınevi, 2014.

 

Çetinkaya, Ali, Ali Çetinkaya'nın Milli Mücadele Dönemi Hatıraları Cumhuriyetin 70. Yılına Armağan, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1993.

 

Çetinkaya, Ali, Askerlik Hayatım (1914-1922) Irak Cephesi, İşgal İzmir'i ve Ayvalık, der. Zeki Dilek, Oktay Şimşek, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2012.

 

Çetinkaya, Mefharet, İkbal, Yıkım ve İşgal (1900-1921) İstanbullu Bir Genç Kızın Anıları, der. Oktay Şimşek, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Çevik, Zeki, İsmail Naim Bey'in Hatıraları, İstanbul: Şehir Yayınları, 2012.

 

Çınar, Ramazan. Harp Hatıralarım. HMGD V/60 (Şubat 1961) 29-32.

 

Çınay, Vasıf, Acı Hatıralarla Dolu Olan Mütarekeden Sonraki Kurtuluş Sevinci, HTM 1/6 (1.7.1968) 14-17.

 

Çolak, İbrahim, Milli Mücadele Esnasında Kuva-yı Seyyare Kumandanlığıma Ait Hatıratım, der. Orhan Hülagü, İstanbul: Emre Yayınları, 1996.

 

Dai. Adil. Olaylarla Gaziantep Savaşı, Gaziyurt Matb.. Gaziantep 1992. Abdülkadir Dai. 57-60; Nakıp Ali, 65-66; Hacı Çavuş 127-128; Kâmil Haznedar, Ali Nadi Ünler, Hanefi Koçun. Zeynel Şahbaz, 141-144; Mustafa Alçı, 164-165; Tevfik Üner, 184-185; Ali Nadi Ünler, 187-188, 198; Fedai Mehmet, 191; Emin Ayhan, 194-195; Mehmet Kara, 199; Zihni Kutlar, 203-204.

 

Danış, Naci Sadullah. Oğlu Demirci Efe’yi Anlatıyor. Cepkenliler, Demokrat İzmir 30.10.1970 – 2.2.1971.

 

Demiray, Ekram. Millî Mücadele Hatıraları. TİTE Arş. K. 150, F. 23944.

 

Demircioğlu, Mehmet. Mücahitlerin Zafer Destanları, Millî Mücadele’de Akıncılarımız, Röp. Nesimi Çavaş, KMR 1.1-1.3.1968.

 

Demirel, Yurdal, Pulutlu Halil Efendi Hayatı ve Hatıraları, Elazığ: Manas Yayıncılık, 2006.

 

Doğanay, Bahri. Gaziantep Savunmasında: Şehir Dışı Savaşlarından Anılar. GKD VIII/92 (10.8.1965) 23-24; VIII/93 (10.9.1965) 11-14.

 

Doğu Ellerine Ait Hatıralar, TİTE Arş. K. 150, F. 27334a,b.

 

Ebcioğlu, Nejat, “Kurtuluş Savaşında “Korsan” Sabri”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 3, Sıra: 171, Yıl: 15, (Mart 1979), s. 54-56.

 

Edip, Eşref, İstiklal Mahkemelerinde-Sebilürreşad'ın Romanı, der. Fahrettin Gün, İstanbul: Beyan Yayınları, 2002.

 

Efe, Cemal. İstiklal Savaşında Adanalıların Kahramanlık Destanları, İstanbul: 1937.

 

Emiroğlu, Kudret (yay. haz.), Yüzbaşı Cemal'in Anıları -Arnavutluk'tan Sakarya'ya Komitacılık-, Ankara: Kebikeç Yayınları, 1996.

 

Enders, Franz Carl, Türkiye ve Türkler: Bir Alman Subayın Türkiye Notları 1878-1918, İstanbul: Dharma Yayınları, 2006.

 

Engin, Vahdettin, “Maraş’ın İşgaline Dair Bir Fransız Subayının Hatıraları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 77, Yıl: 7, (Mayıs 1993), s. 25-33.

 

Engin, Vahdettin, “Maraş’ın İşgaline Dair Bir Fransız Subayının Hatıraları II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 78, Yıl: 7, (Haziran 1993), s. 53-57.

 

Engin, Vahdettin, “Maraş’ın İşgaline Dair Bir Fransız Subayının Hatıraları 3”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 79, Yıl: 7, (Temmuz 1993), s. 18-28

 

Erçe, Salih, “Bir Büyük Zaferin Yıldönümü 26 Ağustos”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 8, Sıra: 188, Yıl: 16, (Ağustos 1980), s. 22-27.

 

Erdoğan, Fahrettin, Türk Ellerinde Hatıralarım, Ankara: Mevsimsiz Yayınevi, 2007.

 

Erdal, Rifat, “Bir Yedek Subayın I. Dünya Savaşı Hâtıraları: 3, Kurtuluş Savaşı Başlıyor”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 81, Yıl: 7, (Ekim 1971), s. 73-80

 

Ergun, Murat, Bu İş Güzel Bitti Geldikleri Gibi Gittiler (Bir Demiryolcunun Kurtuluş Savaşı Hatıraları), İstanbul: Tutku Yayınevi, 2014.

 

Erk, Hasan Basri. Karboğazı’nda Esir Edilen Menil Taburuna Ait Bir Hatıra. KM 4 (Ekim 1951) 5-6, 16.

 

Ersin, Mehmet, Kurtuluş Savaşı’nda Uşak Anıları, İzmir: Meta Basım Matbaacılık, 2013.

 

Ersoy, Emin Akif, Babam Mehmet Akif İstiklal Harbi Hatıraları, İstanbul: Kurtuba Kitap, 2010.

 

Ertuğ, Celal, Harputlu Yüzbaşı Halil ve Anılarım, İstanbul: Kastaş Yayınları, 2002.

 

Erzin, Mustafa. Mustafa (Muhsin) Erzin’in Akbaba Savaşı Hatıraları. GKD III/28 (10.4.1960) 13-15.

 

Esat. Adana’nın Kurtuluş Mücadelesi Hatıraları. İstanbul: Ülkü Matbaası, 1934.

 

Esat, Ö. Adana’nın Kurtuluş Mücadele Hatıraları. İstanbul: 1934.

 

“Esir Bir Yunan Generalinin Beyanatı”, Sabah, 24 Eylül 1922.

 

“Esir Bir Yunan Generaliyle Mülakat”, Akşam, 23 Eylül 1922.

 

“Esir Bir Yunan Generaliyle Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 2 Teşrin-i Evvel 1922.

 

“Esir General “Terikopis” ile Mülakatımız”, Akşam, 11 Teşrin-i Evvel 1922

 

Falih Rıfkı “ İzmir’de Dört Gün”, Akşam, 22 Eylül 1922.

 

Falih Rıfkı, “Zafer Hatıralarından”, Milliyet, 26 Ağustos 1926.

 

Falih Rıfkı, “Zafer Hatıralarından”, Milliyet, 27 Ağustos 1926.

 

Fertan, Hasan Remzi, Hasan Remzi Fertan'ın Harp Hatıraları (Çanakkale, Kafkas, Filistin Cepheleri ve İstikal Harbi), yay. haz. Lokman Erdemir,  İstanbul: Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, 2016.

 

“Fevzi Paşanın Muhabirimize Beyanat-ı Muhimmesi”, Tasvir-i Efkâr, 13 Temmuz 1921.

 

Fırat, Tabibzade Mehmet Tevfik, Kurtuluş Savaşı Hatıratı, İstanbul: Hayat Yayınları, 2016.

 

Frunze, Frunze’nin Türkiye Anıları, çev. Ahmet Ekeş, İstanbul: Düşün Yayıncılık.

 

Gazilerimizden Hatıralar. BS 29.6 – 16.7.1972.

 

Gedikli, Yusuf (yay. haz.), Yaver Muhiddin Bey’in Hatıralarında Enver Paşa’nın Son Yılları, İstanbul:Ufuk Ötesi Yayınları, 2003.

 

Gencer, Ali İhsan, Cebecioğlu, Murat, “Bir Kuva-yı Milliyecinin Günlüğü ‘Defter-i Hatırat’”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı:35, Cilt:18, Yıl:18, s. 21-47.

 

General Guhr, “Silah Arkadaşım İsmet İnönü”, Tan, 22 Kanunu Evvel 1938.

 

General Trikupis, General Trikupis Hatıralarım, çev. Ahmet Angın, İstanbul: 1967.

 

Genişol, Hüseyin Fehmi, Çanakkale'den Bağdat'a Esaretten Kurtuluş Savaşı'na Cephede Sekiz Yıl Sekiz Ay (1914-1923), der. Mustaf Yeni, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Georges-Gaulis, Berthe, “Kurtuluş Savaşı Sırasında Tanıdığım Mustafa Kemal, Şahsiyeti ve Fikirleri”, çev. Cenap Yazansoy, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 21-35.

 

Gerçekçi, Hikmet Arif (Em. Tümgeneral), “Atatürk’ü Samsun’a Götüren Gemide Kimler Vardı? Üç Günün Hikâyesi”, röportaj: Erman Mevlânagil, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 93, Yıl: 3, (Ekim 1967), s. 14-18.

 

Girici, Abdülgani, 1920 Adana Ermeni Mezalimi Hatıraları, der. Yusuf Turan Günaydın, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Göçgün, Önder, İstiklal Savaşı İstihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca'nın Hatıraları, Ankara: ATAM, 2015.

 

Gökbel, Asaf. Millî Mücadelede Aydın. Aydın: Coşkun Matbaası, 1964.

 

Göker, İbrahim Necdet. Bir Güneş Doğdu (Milli Heyecan Günlerimin Hatıralarından). Mardin: Ulus Sesi Matbaası, 1939.

 

Göker, İbrahim Necdet. Esaret Zincirlerini Kıran Aslan Hatay (Milli Hitabe ve Hatıra). Ata Çelebi Basımevi.

 

Gönenç, Volkan, Küllerin Altındaki İzmir (1909-1930), İstanbul: Çatı Kitapları, 2012.

 

Görktan, Muzaffer, “İstiklâl Harbi Şehitlerine Dâir”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 94, Yıl: 8, (Kasım 1972), s.

 

Görktan, Muzaffer, “Yunanlılar’a İlk Kurşunu Atan Kahraman: Hasan Tahsin Değil Yarbay Arif Bey…”, Yıllar Boyu Tarih, Sayı: 5, Cilt: 4, (Mayıs 1980), s. 16-19

 

Gündüz, Asım, “Asım Gündüz Büyük Taarruzu Anlatıyor”,  yayınlayan: İhsan Ilgar, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 116, (Ağustos 1974), s. 28-31

 

Güngör, Salâhaddin, “General Emin Anlatıyor Afyon Sırtlarından İzmire Nasıl Yürüdük?”, Tan, 6 Nisan 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşı Destanlarından”, Tan, 21 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşı Günlerinde”, Tan, 16 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşının İçinden Heyecanlı Sayfalar”, Tan, 20 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Kurtuluş Savaşının İlk Günlerinde”, Tan, 18 Şubat 1937.

 

Güngör, Salâhaddin, “Samsuna Doğru ve Ondan Sonra Orgeneral Cevat Hatıralarını Anlatıyor”, Tan, 19 Mayıs 1939.

 

Güralp, Şerif, Kurtuluş Savaşı'nın İçyüzü Bir Albayın Anıları, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2007.

 

Gürel, Ziya. Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk. Ankara: TTK Yayınları, 1989.

 

Gürer, Cevat Abbas, “19 Mayıstan Evvel İzmir ve Havalisinin İşgali Üzerine”, Yeni Sabah, 22 Mayıs 1941.

 

Gürer, Cevat Abbas, “19 Mayıstan Evvel Atatürkün Yaptığı Mühim Temaslar”, Yeni Sabah, 23 Mayıs 1941.

 

Gürler, Hamdi, Paşanın Gözüyle Milli Mücadele, Ankara: Vadi Yayınları, 2007.

 

Güven, Ahmet Emin (ed.), Yaşam Öyküm: Kayserili Başkatipzade Teğmen Ragıp Bey’in Eğitim, Savaş, Tutsaklık, Kurtuluş Anıları. Ankara: Dizayn Ofset, 2003.

 

Güven, Zühtü, Anzavur isyanı. İstiklâl Savaşı Hatıralarından Acı Bir Safha, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1965.

 

“Harbiye Nazırı Ziya Paşa ile Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 18 Temmuz 1921.

 

Harrington, Sir Charles (General), “Kurtuluş Savaşı’nda Önemli Bir Casusluk Olayı: General Harrington’un Ele Geçirilen Raporu”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 93, Yıl: 3, (Ekim 1967), s. 9-13.

 

Hayrettin Abidin. Tarihte Ankara-İstiklal Harbi ve Bursa Hatıratı. İstanbul: Sühulet Ktph., 1934.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Anadolu'ya Gönderilecek Silahları İngilizler Nasıl Denize Döktüler, DB 1/4 (25.11.1955) 6-7,33.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Anadolu'ya Kaçırılan Cephane, DB 1/12 (Ocak 1956) 20-21, 27.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Bir Varup Dolusu Silah ve Cephaneyi Anadolu'ya Nasıl Kaçırdım, DB 1/22 (11.11.1955) 10-11, 35.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Büyük Zafer'e İstanbul'un Yardımı, Mümtaz Topçu Yarbayı Eyüp Bey, YT 11/22(26.7.1962) 265-266.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Dumlupınar Zaferini Sağlayan Cephaneyi Anadolu'ya Nasıl Kaçırmıştık? DB 1/10 (Ocak 1956) 30-31.

 

Himmetoğlu, Hüsnü.  Kurtuluş Savaşı'ıula İstanbul ve Yardımları, 2 c.. Ülkü Matb., İstanbul 1975.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Kurtuluş Savaşı'ndan Bir Yaprak, Anadolu'ya Silah Kaçakçılığı, Hürriyet 17- 25.7.1973.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. Milli Mücadele Esnasında İstanbul'daki Gizli Kurullardan M.M. Grubu ve Gerçek Yüzü, YT 111/32 (4.10.1962) 165-170.

 

Himmetoğlu, Hüsnü. "Pandikyan" İngilizlerin Hizmetinde Ama Bizimle Beraber, DB 1/3 (18.11.1955) 12-13,35.

 

Hünalp, Ayhan, “İki İstiklal Harbi Gazisi”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 158, Yıl: 14, (Şubat 1978), s. 81.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar…”,Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 1, Sıra: 193, Yıl: 17, (Ocak 1981), s. 22-26.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar… İslam Aleminin Kaderini Elinde Tutan Adamla Karşı Karşıya”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat, 1981), s. 26-30.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar, Mustafa Kemal Paşa Az Ama Kesin Konuşuyor”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 196, Yıl: 17, (Nisan 1981), s. 11-18.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar”,Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 42-46.

 

Hüseyin, Kadriye (Prenses), “Milli Mücadele Ankara’sından Mektuplar” (11. Mektup),Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 199, Yıl: 17, (Temmuz 1981), s. 18-21.

 

Ilgar, İhsan, “Büyük Taarruz Sırasındaki Kuvvetlerimiz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 29-30.

 

Ilgar, İhsan, “50. Yılında Sakarya Savaşı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 10, Sıra: 82, Yıl: 7, (Kasım 1971), s. 32-39.

 

Ilgar, İhsan, “Büyük Taarruz Sırasındaki Kuvvetlerimiz”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 91, Yıl: 8, (Ağustos 1972), s. 29-30.

 

Ilgar, İhsan, Garp Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz Hatıralarım, İstanbul: Kervan Yayınları, 1973.

 

Ilgar, İhsan, “Kurtuluş Savaşı’nın Adsız Kahramanları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 58, Yıl: 5 (Aralık 1969), s. 55-57.

 

Ilgar, İhsan, “Türkiye’deki İtilâf Devletleri Başkumandanı Harrington’un Gizli Raporu: 2, Lozan ve Sonrası, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 64, Yıl: 6, (Mayıs 1970), s. 82-85.

 

Ilgar, İhsan, “Sevr Andlaşması Hazırlıkları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 11, Sıra: 95, Yıl: 8, (Aralık 1972), s. 30-33.

 

Ilgaz, Hasene, “Kurtuluş Savaşına Hazırlık İstanbul’daki Çalışmalar: Hücum Taburu”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, Sıra: 194, Yıl: 17, (Şubat 1981), s. 16-25.

 

I’llustration, “İzmir’i Nasıl Yıktılar, Nasıl Kaçtılar?..”, çev. Ercan Erksan, Tarih Dünyası, Sayı: 3, Cilt: 1, Yıl: 1, (Kasım 1953), s. 118-122.

 

Irmak, Sadi. Millî Mücadelede Atatürk’ün Çevresi, İlk Mücahitler: O Dönemin Bir Tanığının İzlem ve Anıları. İstanbul: Genç Yayınları, 1986.

 

İbrahim Naci, “Çanakkale 1915: Teğmen İbrahim Naci’nin Son Yolculuğu”, NTV Tarih, (Mart 2013), s. 25-39.

 

İdikut, İhsan. İdeal Komutanlarımızdan 4. Fırka Kumandanı Miralay Şehit Nazım Bey. İstanbul: Şirketi Mürettebiye Matbaası, 1952.

 

İğdemir, Uluğ. Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları (Günlük Anılar) Ankara: TTK. 1973.

 

İhsan Bey, “Milli Mücadelede, Ankara’da İstiklal Mahkemesinin Astığı İlk Yabancı Suikastçı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Mart 1964), s. 122-127.

 

“İlk Yunan Esirleri Kafilesi”, Akşam, 9 Teşrin-i Evvel 1922.

 

İnan, Mediha. Antep Harbi Hatıralarım. GKD IV/48 (10.12.1961) 9-10.

 

İncedayı, Cevdet Kerim, İstiklal Harbi (Garp Cephesi), der. Muhammet Safi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

 

“İşgal Altında no:2-6”, Tan, 2 Nisan – 6 Nisan 1939.

 

“İşgal Altında no:8-57”, Tan, 8 Nisan – 27 Mayıs 1939.

 

“İşgal Altında no:58-99”, Tan, 29 Mayıs – 9 Temmuz 1939.

 

“İşgal Altında no:101-135”, Tan, 11 Temmuz – 15 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:136-137”, Tan, 17 Ağustos – 18 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:138-139”, Tan, 20 Ağustos – 21 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:140-141”, Tan, 23 Ağustos – 24 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:143-145”, Tan, 26 Ağustos – 28 Ağustos 1939.

 

“İşgal Altında no:146-149”, Tan, 30 Ağustos – 2 Eylül 1939.

 

“İzmir Kuvâ-yı Milliyesi Nezdinde”, Vakit, 13 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde”, Tasvir-i Efkâr, 30 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:7”, Tasvir-i Efkâr, 24 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:8”, Tasvir-i Efkâr, 26 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:10”, Tasvir-i Efkâr, 2 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:11”, Tasvir-i Efkâr, 4 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:13”, Tasvir-i Efkâr, 7 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:13”, Tasvir-i Efkâr, 6 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:14”, Tasvir-i Efkâr, 9 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:16”, Tasvir-i Efkâr, 24 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:17”, Tasvir-i Efkâr, 28 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:18”, Tasvir-i Efkâr, 30 Teşrin-i Sani 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:19”, Tasvir-i Efkâr, 26 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:20”, Tasvir-i Efkâr, 29 Kanun-ı Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvâ-yi Milliyesi Nezdinde no:21”, Tasvir-i Efkâr, 6 Kanun-ı Sani 1920.

 

“İzmir Kuvaı Milliye Nezdinde no:7-8”, Tevhid-i Efkâr, 24 Teşrin-i Evvel – 25 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Kuvaı Milliye Nezdinde no:9”, Tevhid-i Efkâr, 29 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“İzmir Muhabir-i Mahsusumuzun Gazi Baş Kumandanımızla Mülakatı”, Akşam, 21 Eylül 1921.

 

İzzeddin, İstiklal Harbi Hatıratı, Askeri Mecmua II. ks., 61. Fırkanın Gediz ve Kütahya Muharebeleri. 25 (1.3.1932); III. ks., İkinci İnönü Muharebesi'nde 61. Fırka, 26 (1.6.1932); IV. ks., Sakarya Meydan Muharebesi'nde 1. Grup. 27 (1.9.1932); V. ks., Sakarya'dan İzmir'e Kadar 1. Kolordu, 28 (1.12.1932); VII. ks.. Türk İstiklal Harbi'nde Birinci İnönü Muharebesi. 30 (1 6.1933).

 

Kabacalı, Alpay, “Cemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’na Nasıl Bakıyordu?”, Popüler Tarih, Sayı: 15, (Eylül 2001), s. 40-44.

 

Kalkavanoğlu, İlyas Sami, Milli Mücadele Hatıralarım, İstanbul, Kaknüs Yayınları, 2011.

 

Kalmık, Ercümend, İstiklâl Savaşı (1919-1922), Ankara: Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü.

 

Kandemir, “İsmet Paşa (İnönü) Anadoluya Nasıl Geçti?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 15, Yıl: 2, Cilt: 2, (Nisan 1952), s. 788-791.

 

Kandemir, “Milli Mücadele’nin Meçhul Kalmış Bir Safhası: Kazım Karabekir Paşa Ermenistan Taarruzuna Nasıl Karar Verdi?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 14, Yıl: 2, Cilt: 2, (Aralık 1951), s. 698-700.

 

Kandemir, Feridun, “İstanbul’un 30’uncu Kurtuluş Yılındayız”, Tarih Dünyası, Sayı: 2, Cilt: 1, Yıl: 1, (Ekim 1953), s. 55-57.  

 

Kandemir, Feridun, “Milli Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Bir Safhası, Bedri Başakıncı’nın Suriye Cephesi’ndeki Mücadeleleri”, Tarih Dünyası, Sayı: 35, Cilt: 4, (Kasım 1952), s. 1406-1410. 

 

Kandemir, Feridun, “Milli Mücadele Tarihimizin Bilinmeyen Bir Safhası, Bedri Başakıncı’nın Suriye Cephesi’ndeki Mücadeleleri 2”, Tarih Dünyası, Sayı: 36, Cilt: 4, (Aralık 1952), s. 1465-1472.

 

Kandemir, “İsmet Bey (İnönü) Anadoluya Nasıl Gönderildi?”, Tarih Hazinesi, Sayı: 12, Yıl: 1, (Temmuz-1951), s. 586-589.

 

Kansu, Mazhar Müfit, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009.

 

Kara Fatma. İstiklal Savaşında Kara Fatma. İstanbul: Aydınlık Basımevi, 1944.

 

Karabekir, Cemal, General Cemal Karabekir Maçka Silahhanesi Hatıraları – İstiklal Harbi Kahramanları, der. Aykut Kazancıgil, İstanbul: Nehir Yayınları, 1991.

 

Karabekir, Kazım, Erzincan ve Erzurum’un kurtuluşu Sarıkamış Kars ve Ötesi, Ankara: 1990.

 

Karabekir, Kazım, İstiklal Harbimiz, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015.

 

Karaca, Hasan – Koç, Mehmet, Beyşehirli gazilerin Millî Mücadele Hatıraları, Konya: Damla Matbaacılık, 2000.

 

Karacan, Ali Naci, Lozan, der. Hulusi Turgut, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.

 

Karaman, Sami Sabit, Trabzon ve Kars Hatıraları İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, İstanbul: Arma Yayınları, 2002.

 

Karakaş, Emin Arslan. İçel Kurtuluş Savaşı Tarihi Hatıraları. Mersin: Yeni Mersin Bas., 1942.

 

Karan, M. Hayrettin, Eşref Edip/ Milli Mücadele Yılları, der. Fahrettin Gül, İstanbul: Beyan Yayınları, 2011.

 

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Vatan Yolunda, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

Kardaşko, Hasan. Anzavur'u Geyve'de Adam Akıllı Ezmiş, Yenmiştik, DB 11/37 (20.7.1956) 21-22,27.

 

Kardaşko, Hasan. Hilafet Ordusunu İzmit'ten Kaçıran Baskın, Haz. Raif Karadağ, DB 11/39 (10.8.1956) 18-20.

 

Kardaşko, Hasan. İsmet Paşa'yı Anadolu'ya Nasıl Geçirmiştik, DB II/35 (6.7.1956) 3-5.

 

Kardaşko, Hasan.Onbeşbin Türk'ü Kılıçtan Geçireceklerdi, Haz. Raif Karadağ, DB 11/40 (17.8.1956) 16-17.

 

Kardaşko, Hasan. Sait Molla'yı Nasıl Haklayacaktım, DB 11/38 (28.7.1956) 12-13.

 

Kardaşko, Hasan. Yalova Cephesinde Halit Paşa Kuvvetlerini Nasıl Muhasara Etmiştim, Haz. Raif Karadağ, DB 11/40 (17.8.1956) 9-11.

 

Kehale, Abdullah, Milli Mücadele'de İç İsyanlar ve Cemil Cahit'in (Toydemir) Anıları, İstanbul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 1997.

 

Kılıç, Muzaffer, “Ordular! İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri!..”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 8, Cilt: 2, Yıl: 1, (Eylül 1964), s. 593-597.

 

Kılıç, Salih, “Eski Sinop Valisi Salih Kılıç’ın Hâtıraları: 1, Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu’ya Nasıl Kaçtı”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 36, Yıl: 3, (Ocak 1968), s. 23-26.

 

Kolektif, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacım Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı Milliye Hatıraları (1919-1920), Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2014.

 

Koloğlu, Orhan, “Sevr, Kuvayı Milliye ve Damat Ferid Hakkında Ahmet Rıza’nın Tevfik Paşa’ya Üç Mektubu”, Tarih ve Toplum, Sayı: 112, Cilt: 19, (Nisan 1993), s. 26-29.

 

Köprülü, Ali Kadri, Anadolu'da Hayat ve Hatıratım (Anadolu'da İstiklal Mücadelesi), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011.

 

Köseoğlu, Salahattin. İkinci Grup’un Kurucularından Salahattin Köseoğlu’nun Millî Mücadele Hatıraları. Yay. haz. Ahmet Demirel, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

 

Kutay, Cemal, “Sivas Kongresini Önlemeye Çalışan Davetsiz İki Yabancı”, Tarih Konuşuyor, Sayı: 20, Cilt: 4, Yıl: 2, (Eylül 1965), s. 1609-1613.

 

“Lozan ve İsmet Paşa no:1-11”, Yeni Sabah, 24 Temmuz – 3 Ağustos 1940.

 

Mehmet Arif Bey, Ayıcı Arif'in Anıları - Anadolu İnkilabı Milli Mücadele Anıları 1919-1923, der. Bülent Demirbaş,İstanbul: Arba Yayınları, 1987.

 

Mehteroğlu, Atatürk'ün Muharebe Çavuşu Anlatıyor, KMR 1.7-1.12.1968.

 

Miralay Mehmet Arif Bey,  Ayıcı Arif'in Anıları-Anadolu İnkilabı Milli Mücadele Anıları (1919-1923), der. Bülent Demirbaş, İstanbul: Arba Araştırma Basım Yayın, 1992.

 

“Muhittin Paşa ile Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 12 Eylül 1919.

 

“Mustafa Paşa ile Mülakat”, Vakit, 13 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile Bir Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 25 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile Bir Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 25 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile İzmir’de ilk Mühim Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 18 Eylül 1922.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile Telgrafla Bir Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 18 Teşrin-i Evvel 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ile Telgrafla Bir Mülakat”, Tevhid-i Efkâr, 18 Teşrin-i Evvel 1919

 

“Mustafa Kemal Paşanın Bir Mektubu”, Tevhid-i Efkâr, 17 Ağustos 1922.

 

“Mustafa Kemal Paşanın Madam Corinne’e Mektubu”, Tevhid-i Efkâr, 8 Teşrin-i Evvel 1921.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:1”, Tasvir-i Efkâr, 23 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no2”, Tasvir-i Efkâr, 25 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:3” Tasvir-i Efkâr, 29 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:1”, Tevhid-i Efkâr, 23 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:2”, Tevhid-i Efkâr, 25 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Beyle Mülakat no:3”, Tevhid-i Efkâr, 29 Teşrin-i Sani 1919.

 

“Mustafa Kemal Paşa’nın Kabineye Telgrafı”, Tasvir-i Efkâr, 8 Teşrin-i Evvel 1919.

 

Mülazım Mustafa Hulusi, Bir Kalpaklının Milli Mücadele Günlüğü, der. Bayram Kodaman, Fahrettin Tızlak, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008.

 

N.A., “Başkumandan Meydan Muharebesi”, Kurun, 30 Ağustos 1937.

 

Necati, Mustafa, “İstiklâl Harbi Hâtıraları”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 89, Yıl: 8, (Haziran 1972), İlave.

 

Necati, Mustafa, “İstiklal Savaşı Hatıraları, Mehmet Onbaşı”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 4, Sıra: 208, Yıl: 18, (Nisan 1982), s. 18-20.

 

Nehru, Jawahralal, “Hint Mücahidi Nehru Anlatıyor: Mustafa Kemal’in Zaferi”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 199, Yıl: 17, (Temmuz 1981), s. 9-12.

 

Neyzi, Leyla (ed.), Amele Taburu: The Military Journal of a Jewish Soldier in Turkey During the War of Independence. İstanbul: Isis Press, 2005.

 

Nuri Dersimi, Hatıratım, İstanbul: Doz Basım Yayın, 1997.

 

Nutku, Emrullah, Bir Deniz Subayının İstiklal Savaşı Hatıraları, İstiklal Savaşı'nda Denizciler, YTV\ (1.3.1962) 25-27; Deniz Cephesi, 1/1 (8.3.1962) 55-56; 1/3 (15.3.1962) 90 91; 1/4 (22.3.1962) 110-111; İlk Ganimet, 1/5 (29.3.1962) 138-139; Müzayedeye Konan Komutanlık, 1/6 (5.4.1962) 168-169; İstanbul'dan Kaçırılan Alemdar, 1/7 (12.4.1962) 217-218; Alemdar ve Kahramanları, 1/8 (19.4.1962) 251-252; Muharebe ve Zafer, 1/9 (26.4.1962) 276-278; Kahramanlar Verilmez, 1/10 (3.5.1962) 314-315; Habersiz Gelen Misafir, 1/11 (10.5.1962) 348-349; İstanbul'da Yeraltı Çalışmaları, 1/12 (17.5.1962) 377-378; Muavenet-i Bahriye Grubu, 1/13 (24.5.1962) 412-413; İşgal Günlerinin Acı Hatıraları, 11/14 (31.5.1962) 26-27; Kuvvete Boyun Eğmeyenler, II/15 (7.6.1962) 56-57; Yelken Taliminden Dönmeyenler, II/16 (14.6.1962) 91-93;Bahriye Dairesi, 11/17 (21.6.1962) 121-123; Trabzon Nakliyatı Bahriye Kumandanlığı,  II/18 (28.6.1962) 149-150; İlk Deniz Nakliyatı, 11/19 (5.7.1962) 186-188; 11/20 (17.7.1962) 215-216; II/21 (19.7.1962) 245-246; 11/22 (26.7.1962) 281-283; Ümit Vapuru Yolcuları, 11/23 (2.8.1962) 315-316; Vatanperver Bahriyeliler, 11/24 (9.8.1962) 348-350; 11/25 (16.8.1962) 379-381; Anadolu'ya Sevkiyat, II/26 (23.8.1962) 411-412; Vapurda Başlayan Görev, IH/27 (30.8.1962) 23-25; İstanbul'un Armağanları, 111/29 (13.9.1962) 89-91; Deneme Görevi, 111/30 (20.9.1962) 124-125; HI/31 (27.9.1962) 151-152; IH/32 (4.10.1962) 188-189; Fedakarlık ve Vatanseverlik, IH/33 (11.10.1962) 218-219; Arap Sudi, IH/34 (18.10.1962) 250-252; Mehmetçiğin İmanı, IH/35 (25.10.1962) 283-284; Milli Mücadele Ruhu, 111/37 (8.11.1962) 346-348; Rüsumat 4'ün Serencamı, IH/38 (15.11.1962) 378-380; Garip Bir Sandal Sefası, 111/39 (22.11.1962) 408-409; Preveze'nin Taşvanları, IV/40 (29.11.1962) 27-28; Samsun Bombardımanı ve Kahramanlık Yarışı, IV/41 (6.12.1962) 60-61; IV/42 (13.12.1962) 85-86; Pontosçuların Sürülmesi, IV/43 (20.12.1962) 60-61; Korkunç Bir Misilleme, IV/44 (27.12.1962) 155-157; Sokrat Çetesinin İmhası, IV/46 (10.1.1963) 220-221; Sıkıntılı Günler, IV/47 (17.1.1963) 252-253; Fethiye Deniz Grubu, IV/48 (24.1.1963) 284-285; Düşmana Taşıtılan Toplar, IV/49 (31.1.1963) 313-315; İki Şecaat Misali, IV/50 (7.2.1963) 351-352; "Gazal" ın Serüveni ve Türk Subayının Cesareti, IV/51 (14.2.1963) 381-394; Harp Hilesi, IV/52 (21.2.1963)412-414.

 

Oğuzbaş, Ahmet. Millî Mücadele'den Bir Hatıra "Ezeli ve Ebedi Aşkımız" KM 1 (Ekim 1958) 16-17.

 

Oğuzcan, Lütfi. Maraş Burçlarında Bayrak, KM 48 (Ağustos 1964) 6-8.

 

Oğuzcan, Lütfi. Mücahitleri Tanıyalım: Abdürrahim Saygın, KM 42 (Eylül 1961) 13.

 

Oğuzcan, Lütfi.  Mücahitleri Tanıyalım: Fahri Merzeci-Mersin- KM 41 (Ağustos 1961) 15-16.

 

Oğuzcan, Lütfi. Mücahitleri Tanıyalım: Hacı Bedir Ağa'nın Hayat Hikayesi, KM 43 (Ekim 1961) 15-16.

 

Oğuzcan, Lütfi. Mücahitleri Tanıyalım: Mustafa Faik Akyol -Kadirli-, KM 38 (Mayıs 1961) 15-16.

 

Oğuzcan, Lütfi. Mücahitleri Tanıyalım: Nasrullah San, KM 7 (Nisan 1952) 4-5.

 

Oğuzcan, Lütfi. Mücahitleri Tanıyalım: Ömer Nazmi Çiftçi -Tassus-, KM 39 (Haziran 1961) 14,18.

 

Okur, Mehmet – Küçükuğurlu, Murat, İngiliz Yüksek Komserlerinin Gözüyle Milli Mücadele, 1918-1920, Trabzon: Serander Yayınları, 2006.

 

Onay, Ahmet Talat. Millî Mücadele Yazıları. İstanbul. İstanbul: MEB Yayınları, 1995.

 

Orbay, Kemalettin Şükrü. Mütareke Anıları, İstanbul’da Mütareke Arifesinden İşgale Kadar Geçen Kara Günlerin Acı Hatıraları. İstanbul: Selamet Matbaası, 1930.

 

Ordunun Ardından Giden 60 Kağnılık Kolun Kumandanı Mehmed Çavuş İzmir'e Akışı Anlatıyor, HMGD 111/31 (Eylül 1958) 12-15.

 

Osman Nuri Bey, “İstiklal Savaşı ile Cumhuriyet Devrine Ait Anılarım”, der.Müşerref Seyhun, s. 125

 

Osman Zeki, Kuvâ-yi Milliye: Kıymetdar Hatıralarımdan, İstanbul: Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 1338.

 

Otmanbölük, Günver, “İki Gazetecinin Lozan Notları”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 5, Sıra: 137, Yıl: 12, (Mayıs 1976), s. 63-72.

 

30 Ağustos Hatıraları, Sel Yayınları, İstanbul: Hisar Matb., 1955. Atatürk 30 Ağustos Zaferinin Kısa Bir Hikayesini Yapıyor (7-19); Mareşal Çakmak'm 30 Ağustos Zaferine ve İzmir'in Kurtuluşuna Ait Bazı Hatıraları (20-25); Başkumandan Mustafa Kemal'in Seryaveri Salih Bey'in Hatıraları (26-40); Atatürk'ün Yaveri Muzaffer Kılıç'ın 30 Ağustos Zaferine Ait Hatıraları (41-46); Gürer. Cevat Abbas, Beş Günde Yaratılan Tarih (47-51); Yunan Başkumandanı Trikopis Anadolu Savaşını ve Nasıl Esir Edildiğini Anlatıyor (52-57); Yunan Başkumundanı Trikopis'i Esir Eden Askerimiz. Ahmet Çavuş (58-59); Abalıoğlu, Y. Nadi. M. Kemal'in B.M. Meclisi'ne Cepheden Gönderdiği Beş Rapor (60-63); Karacan, Ali Naci, Atatürk Büyük Zaferi Bir Gece Bize Nasıl Anlattı (64-67); Talu. Ercüment Ekrem, Atatürk Bir Otuz Ağustos Sabahı Tebriklerini Kabul Ettiği Misafirlerine Neler Söylemişti? (68-69); Miralay Zeki Bey'in Hatıraları (70-76); Kaymakam Reşat Bey'in Hatıraları (77-78); İzmir'e İlk Giren Süvari Müfrezesi Krm. Bnb. Şerafettin Bey'in Hatıraları (79-82); İzmir'e Girenlerden Yzb. İhsan Hekimoğlu Anlatıyor (83-86); İzmir Kapılarında Muzaffer Başkumandan Gazi M. Kemal Paşa ile Üç Ayrı Mülakat. F. Rıfkı Atay, Y. Kadri Karaosmanoğlu, C. Nuri (87-96).

 

Öcal, Celal, “ ‘Milli Şehit’ Kaymakam Kemal Bey’in Kızı ile Sohbet”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 88, Yıl: 8, (Nisan 1994), s. 38-43.

 

Öktem, Haydar Rüştü, Mütareke ve İşgal Anıları, der. Prof. Dr. Zeki Arıkan, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1991.

 

Önder, Ahmet. Mustafa Necati Bey ve İstiklal Mücadelesi Hatıraları, İdeal Matb., Ankara 1953.

 

Öndeş, Osman, Vahdeddin'in Sırdaşı Avni Paşa Anlatıyor Milli Mücadele ve Sürgün Yılları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.

 

Öner, Şükrü. Kuva-yı Milliye Hatıraları. Millî Mücadele, KMR 1.6-1.8.1968.

 

Özalp, Kazım. İlk Cepheleri Nasıl Kurduk. DB 11/26 (27.4.1956) 16-17; Sakarya Harbini Nasıl Yaptık. 11/27 (4.5.1956) 18-19.

 

Özalp, Yalçın, Gazilerin Dilinden Millî Mücadelemiz, Semih Ofset Bas., Ankara 1986. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kahramanmaraş'ta savaşan gazilerin anıları. İbrahim Genç, 21; Yusuf Kesim, 22; Ökkeş Terzi. 23; Süleyman Zulkadiroğlu. 27-32; Hüseyin Kapukaya, 33; Ali Seyhanlı. 34; Mehmed Suphi Tolun, 35-66; Ahmet Bekerecioğlu. 67-68; Yusuf Gökalan, 79-80; H. Yusuf Akkaya, 81-82; Mehmet Ali Çavuş. 82; Arslan Toğuzata, 107-114; Durdu Mehmet Akkurt, 119; Elif Akgemci. 120; Ahmet Çanakçı, 124; Mustafa Hilmi Eşbah, 124-131; Fakı Koyuncu, 131; Ahmet Akben, 133; Mehmet Bilir, 134; Mehmet Emin, 134; Ahmet Şerbetçi, 135; Abdurrahman Atak, 137-138; Ali Erbilir. 138; Mehmet Erdiş, 138-139; Gündüz Mehmet, 139; Hüseyin Koloğlu, 140; Hasan Kaçmaz, 140; Mehmet Kasımoğlu, 140-141; Emine Üzüm, 141-142; Mehmet Beler. 143; Burun Hasan, 144; Hasan Deligönül, 144; Denizoğlu Mehmet Çavuş, 144-145; Bekir Kiraz, 145-146; Hamdi Kozanoğlu, 146; Mehmet Paköz, 148; Ali Sütçü. 148-149; Mehmet Tekinşen, 149; Ahmet, 157-158; Ali Könger, 158; Ökkeş Savaş, 159; Ali Saygılı, 159-170; Ali Seçil, 170; Milcan Şirin, 171-172; Ahmet Anbaroğlu, 173-174; Mustafa Kuşçu. 174-179; Ökkeş Bozdoğan, 179; Mustafa Özyeşildağ, 179-182; Zeynep Tosun, 182; Hamdi Akben. 183-185; Duran Akgün, 185-189; Ayşe Beyazbayrak. 189-190; Osman Bozak, 190; Ömer Doğan, 190-193; Mehmet Duyar, 193; Kadir Hacı Emir, 194; Mehmet Kayım, 194-195; Mehmet Kaynak, 196; İbiş Özgün, 196; Ayşe. 197-198; Mehmet Altun, 201; Ali Çakmak, 202-204; Mustafa Demircioğlu, 204; Ömer Göktaş, 204; Yaşar Mehmet, 205; Hüseyin Özsoy, 205; Mustafa Sıddık, 295; Mehmet Zıvkara, 206; Alim Bilginer. 209; Mümtaz Eren, 210-213; Mehmet Erzengin 213-215, Mustafa Emlik, 215; İbrahim Fındık, 215; Hasan Gülpak, 216-217; Osman Palta, 217; Hasan Kıraççahallı, 217-218; Ömer, 218; Mehmet Salt, 218; Emine Temiz, 218; Süleyman Vakkasoğlu. 218; Mehmet Abama. 219-229; Fevzi Demirciler, 229; Hasan Erşahan, 229-230; Ahmet Göecek, 230; Rızvan Hemez.. 230-232; Şaban İskender, 232-233; Köşker Kadir, 234; Karaca Eloğlu, 234; H. Ökkeş Kesici, 234; Cafer Sucuoğlu, 235-236; İbrahim Tabak. 236; Fatma Pala, 237; Durdu Aslantürk, 239-240; Osman Cengiz Tabak, 240-241; Veli Çevik, 241; Mehmet Denizdurduran, 241-242; Ali Dövünlü, 244; Şahap Kısakürek, 244-246; Mahmut Öcal, 246; Ahmet Saman, 250; Mehmet Saygılı, 250; Mehmet Sait Yalçın, 251-252; Mehmet Sezer, 259; İbrahim Tekinşen, 259; Hacı Yeşil, 260; Meliha Alparslan, 261-263; Mehmet Ataş, 263; Numan Bayazıt, 264-265; Zekeriya Baykız, 265; Ahmet Dikeç, 265-269; Hasan Kaplan, 269; Mehmet Karataş, 269- 270; Mehmet, 270; Şerif Özdiler, 2701; Hacı Ökkeş, 270-271; Ali Paköz, 271; İbrahim Aslan, 275-276; Aytemiz 276; Osman Dekinkuyu, 276; Efe Mehmet, 276-277; Ali Kaplan, 277; Ahmet Kara, 278; Ökkeş Tiyekli, 278; Ahmet, 281-283; Mehmet Arslan, 283-284; Ali Bolatkale, 284; Meryem Maltacı, 284; Şerife Gündeşli, 284; Gülsüm. 285; Mustafa Karaokur, 285; Ahmet Kanlıdere, 285-287; Yusuf Kebapçıoğlu, 287-290; Sami Kuşçuoğlu, 291-301; Durdu Sucu, 301-304; Borazan Ahmet Taze, 304; İbrahim Çatalbaş, 305-306; Kemal Güder, 306; Ali İskender, 306; Mustafa Uzunlar, 306-307; Ökkeş Türk, 307; Fatma Bayezıt, 307; H. Yusuf Aktolu, 309; Fatma Evliya, 310; Maviş Derinkuyu, 313-314; İbrahim Görür, 314; Şükrü Günaül, 314; Ali Ünal, 314; Osman Akçakale, 315-317; Hurşit Bacı, 317; İbrahim Cücük, 318; Ökkeş Gemci, 318-320; Kanadıkırık Mehmet, 320; Ali Oruk, 320-321; Mehmet Zeybek, 321-322; Hasan Arıkan, 327-328; Arif Erşan, 328; Yunus Gözler, 328-329; Hasan Kalınmeşe, 329; İsmail Karabaş, 329; Tevfik Altınzincir, 331-333; Hacı Hasan, 333-334; Muharrem Başkan, 339-340; Şaban Ali Bozokur, 340; Yusuf Ermiş, 340; Hacı Yeşilli, 340; Ökkeş Görünlü, 341-342; Salman Kavaf, 342; Ökkeş Uncu, 343; Ali Çam, 343-344; Ali Ünalan, 344; Mehmet Hilmi Vakkasoğlu, 345-351.

 

Özçelik, İsmail, Milli Mücadele'de Anadolu Basınında Güney Cephesi (Adana-Antep-Maraş-Urfa) 1919-1921, Ankara: ATAM, 2005.

 

Özkaya, Yüksel, Bir Kadının Antep Savaşı Hatıraları, GKD IV/43 (10.7.1961) 14-16.

 

Özoğuz, Esat. Adana’nın Kurtuluş Mücadelesi Hatıraları. İstanbul: Ülkü Matbaası, 1935.

 

Öztoprak, İzzet, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.

 

Papulas, General Papulas’ın Hatıratı, İstanbul: Yeni İstanbul, 1969.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 8 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 9 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 10 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 11 Teşrin-i Evvel 1924.

 

“Papulasın Hatıratı” Cumhuriyet, 12 Teşrin-i Evvel 1924.

 

Pehlivanlı, Hamit, Askeri Kaynaklar Işığında Destanlaşan Kahramanlıklar, İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2010.

 

Pere, İhsan, “İstiklal Harbinde Gizli Tel”, Tarih Dünyası, Sayı: 7, Cilt: 1, Yıl: 1, (Mart 1954), s. 304-306.

 

Rado, Şevket, “Türk İstiklal Savaşının Arifesinde Bir Emekli Subayın Not Defteri, Birinci Umumî Harpte ve Mütareke Günlerinde İstanbul”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 1, Sıra: 73, Yıl: 7, (Şubat 1971), s. 5-10.

 

Rado, Şevket, “Türk İstiklal Savaşının Arifesinde Bir Emekli Subayın Not Defteri, Birinci Umumî Harpte ve Mütareke Günlerinde İstanbul 2”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 74, Yıl: 7, (Mart 1971), s. 7-12.

 

Rado, Şevket, “Türk İstiklal Savaşının Arifesinde Bir Emekli Subayın Not Defteri, Birinci Umumî Harpte ve Mütareke Günlerinde İstanbul 3”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 75, Yıl: 7, (Nisan 1971), s. 12-17.

 

Rado, Şevket, “Türk İstiklal Savaşının Arifesinde Bir Emekli Subayın Not Defteri, Birinci Umumî Harpte ve Mütareke Günlerinde İstanbul 4”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 76, Yıl: 7, (Mayıs 1971), s. 14-16.

 

Reşit Paşa, İstiklal Savaşında Reşit Paşa'nın Hatıraları, der. Suat Akgül, Ankara: Berikan Yayınevi, 2004.

 

Rıza Nur, Moskova-Sakarya Hatıraları, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1993.

 

Rıza Nur, Milli Kıyam/ Milli Mücadelenin İç Yüzü, İstanbul, Toker Yayınları, 1994.

 

Rıza Nur, Lozan Hatıraları, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1999.

 

“Samsun’da İlk Hatıralar”, Tan, 19 Mayıs 1937.

 

Saraçoğlu, A. Cemaleddin, “Milli Mücadele Senelerinde İki Küçük Motorbotumuzun Kahramanlığı no:1-8”, Yeni Sabah, 7 Ağustos – 14 Ağustos 1940.

 

Saraçoğlu, A. Cemaleddin, “Milli Mücadele Senelerinde İki Küçük Motorbotumuzun Kahramanlığı no:9-11”, 16 Ağustos – 18 Ağustos 1940.

 

Selçuk İlhan. Yüzbaşı Selahattin’in Romanı, 2 cilt. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1973.

 

Serhadoğlu, M. Rıza (yay. haz.). Savaşçı Doktorun İzinde, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005.

 

Sertoğlu, Midhat, “Erzurum Kongresi Sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın Tevkifi İçin Verilen Emre Kâzım Karabekir Paşa’nın Verdiği Tarihi Cevap”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 150, Yıl: 13, (Haziran 1977), s. 8-13.

 

Sertoğlu, Midhat, “Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahideddin”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 7, Sıra: 127, Yıl: 11, (Temmuz 1975), s. 61-69.

 

Sıfır, M., “Türk Casusu M. Sıfırın Mütareke Hatıraları no:1-18”, Tan, 16 Mart – 2 Nisan 1938.

 

Sıfır, M., “Türk Casusu M. Sıfırın Mütareke Hatıraları no:19-141”, Tan, 4 Nisan – 6 Ağustos 1938.

 

Sıfır, M., “Vahidettin no:1-31”, Yeni Sabah, 1 Ağustos – 31 Ağustos 1939.

 

Siirt Mebusu Mahmud Bey'in Günlük Not Defteri. Türk'ün Kaderini Değiştiren Ay, HTM II/7 (1.8.1966) 10-19.

 

Sforza, (Kont) Carlo, “Bir İtalyan Politikacısının Kaleminden Kurtuluş Savaşı’mızın Bir Tahlili”,  Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 12, Sıra: 182, Yıl: 11, (Aralık 1975), s. 46-54.

 

Soğucalı, A. Şevket. İstiklal Harbinde 38. Alayla Samsun’dan İzmir’e. İstanbul: Askeri Matbaa, 1941.

 

Soğucalı, A. Şevket. İstiklal Harbinde Olaylar, Birinci Kitap. Ankara: Yeni cezaevi matbaası, 1941.

 

Sorguç, İbrahim, Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

 

Sotiriyu, Dido, Benden Selam Söyle Anadolu'ya, İstanbul: Alan Yayıncılık.

 

Soydan, Mahmut, Ankaralı'nın Defteri / Milli Mücadele Tarihine Dair Notlar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

 

Söylemezoğlu, Galip Kemali, Başımıza Gelenler – Yakın Bir Mazinin Hatıraları – Mondros’tan Mudanya – 1918-1922, İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1939.

 

Söylemezoğlu, Galip Kemali, “Milli Mücadele’de Enver Paşa”, Tarih Dünyası, Sayı: 1, Cilt: 1-2, Yıl: 1, (Nisan 1950), s. 24-25.

 

Sözer, Vural (Röp.), Altı General Meydan Savaşını Anlatıyor, HTM II/7 (1.8.1965) 6-16; Gündüz, Asım. Savaşın Stratejik Önemi 7-8; Altay, Fahrettin, Büyük Taarruzda Türk Süvarisi, 9-10; Gürman, Nafiz, Bursa'nın Kurtuluşu, 10-11; Iskora, Muharrem Mazlum, Düşmanın Zulmü, 11-12; Belen, Fahri, Çetin Savaşlar, 12-15; Çalbatur, Seyfettin, İzmir'in İşgali 15-16.

 

Şalvuz, İsmail Ferahim. Kurtuluş Savaşında Kahraman Çukurovalılar (Adana, Tarsus, Mersinliler), İstanbul: Aydınlık Basımevi, 1938.

 

Şapolyo, Enver Behnan. İnkılap Ötkünçleri, (Millî Mücadele Hatıraları), İstanbul: Devlet Basımevi, 1934.

 

Şevki, Borlu. Harbi Umumide Müstakil Süvari Livası Harekâtından Bir Yaprak, (Paşaeli, Irak, Arap ve Acemde ve İstiklal Mücadelesinde Bölüğüm), İstanbul: Mektebi Harbiye Matbaası, 1340 (1924).

 

Tansel, Fevziye Abdullah, “İstiklal Harbi’nin Yörük Ali Efe’si Hakkında Türküler ve Bir Şiir”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2, s. 7-13.

 

Tansel, Fevziye Abdullah, “İstiklal Savaşımız Sırasında Bir Türk Dostu Berthe Georges – Gaulis ve Bir Mülakat”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 207, Yıl: 18, (Mart 1982), s. 18-22.

 

Tepeyran, Ebubekir Hazım. Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1982.

 

Tevetoğlu, Fethî, “Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar’dan: Üsteğmen Ârif Hikmet Bey (Em. Hâkim Tümgeneral Hikmet Gerçekçi)”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 4, Sıra: 64, Yıl: 6, (Mayıs 1970), s. 4-7.

 

Tevetoğlu, Fethi, “Mustafa Kemal – General Harbord Görüşmesinin Şahidi Hüseyin (Pektaş) Bey”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 6, Sıra: 138, Yıl: 12, (Haziran 1967), s. 39-47.

 

Tevfik, Rıza, “Ali Kemal Nasıl Kaçırıldı no:1-17”, Yeni Sabah, 10 Kasım – 26 Kasım 1948.

 

Tevfik, Rıza, “Ali Kemal Nasıl Kaçırıldı no:18-30”, Yeni Sabah, 28 Kasım – 10 Aralık 1948.

 

Tevfik, Rıza, “Ali Kemal Nasıl Kaçırıldı no:31”, Yeni Sabah, 14 Aralık 1948.

 

Tınal, Melih, Op. Dr. Emin Erkul'un Milli Mücadele Anıları, İzmir: Zeus Kitabevi, 2011.

 

Tokça, A. Galip, A. Galip Tokça'nın İki Mütareke Arasında Mudanya Hatıraları ve Savaşın Sona Erdirildiği Kent Mudanya, der. Yılmaz Akkılıç, Bursa: Mudanya Belediyesi, 2007.

 

Tomruk, Kemal Esat. İşgal ve Mücahide Senelerine Bir İstanbul Gencinin Yaptıkları. İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1340-1344 (1924-1928).

 

Topuz, Hıfzı, “Evrak-ı Metruke Milli Mücadele”, NTV Tarih, Sayı: 11, (Aralık 2009), s. 10-11.

 

Tufan, Osman, Osman Tufan Paşa'nın Kurtuluş Savaşı Hatıraları, İstanbul: Arma Yayınları, 1998.

 

Tümamiral K. Bozkurt, “İstiklal Harbi Hatıralarından”, 396 Sayılı Donanma Dergisi, s. 1-6.

 

“Türk Ufuklarında Doğduğu Gün 19 Mayıs 1919”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 5, Sıra: 197, Yıl: 17, (Mayıs 1981), s. 9-20.

 

Türkmen, Zekeriya, Efsaneden Gerçeğe İngiliz Kemal Kurtuluş Savaşı Hatıraları, Ankara: Berikan Yayınevi, 2001.

 

Uçar Nail, “İstiklal Mücadelesinde Sakarya Muharebesi Nasıl Kazanıldı?”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 9, Sıra: 201, Yıl: 17, (Eylül 1981), s. 16-20.

 

Uçar, Nail, “Büyük Taarruza Katılan Üç Türk Subayı İle Bir Yunan Subayının Hâtıra Defterlerinden Özetler”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 2, Sayı: 8, Sıra: 164, Yıl: 14, (Ağustos 1978), s. 48-51.

 

Uçar, Nail, “Çerkes Ethem Olayı”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 7, Sıra: 175, Yıl: 15, (Temmuz 1979), s. 16-19.

 

Uçar, Nail, “Sakarya Günlerinde Ankara”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 11, Sıra: 215, Yıl: 18, (Kasım 1982), s. 9-11.

 

Uçar, Nail, “Türkün Kaderini Tayin Eden Büyük Meydan Savaşı: 2, Sakarya”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 159, Yıl: 14, (Mart 1978), s. 78-84.

 

Uçar, Nail, “Türkün Kaderini Tayin Eden Büyük Meydan Savaşı: Sakarya”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 2, Sıra: 158, Yıl: 14, (Şubat 1978), s. 75-80.

 

Uğurlu, Nurer, Sakarya / Savaşanlar Anlatıyor, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2007.

 

Uluğ, Naşit H., “Yunanlıları Anadolu Topraklarında Ölüme Sürükleyen Hayal, İkinci İnönü Zaferi”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Sayı: 3, Sıra: 183, Yıl: 16, (Mart 1980), s. 34-39. 

 

Uluğ, Naşit, “İkinci İnönü Zaferi, İstila Orduları Anadolu’ya Üçüncü Defa Saldırıyordu”, Hayat Tarih Mecmuası,  Sayı: 3, Sıra: 195, Yıl: 17, (Mart 1981), s. 11.-19.

 

Ural, Ayhan, Dedemden Dinlediğim Gaziantep Savaşı'na Ait Hatıralar, GKD 11/23 (10.9.1959) 19-21.

 

Ural, Ömer Asım. Ahmet Ağrıtmış'ın Antep Harbi Hatıraları, GKD IH/26 (10.2.1960) 15-17.

 

Uz, Dr. Behçet, Atatürk'ün İzmiri - Bir Kentin Yeniden Doğuşu, der. L. Ece Sakar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

 

Ünal, Hüseyin, Ulusal Kurtuluş Savaşında Kastamonulular ve Atatürk ile İlgili Anılarım, Ankara: 2000.

 

Ünal, Muhittin, Miralay Bekir Sami Günsav'ın Kurtuluş Savaşı Anıları, İstanbul: Cem Yayınevi, 2002.

 

Ünal, Tahsin (Alb.), “İzmir’in İşgali Faciası”, c. 2, Sayı: 9, Sıra: 45, Yıl: 4, (Ekim 1968), s. 4-8.

 

Ünaydın, Ruşen Eşref, Bütün Eserleri, Millî Mücadele, İstiklâl Yolunda Acıklı Günler, der. Necat Birinci, Nuri Sağlam, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2002.

 

Üner, Ragıp, “Milli Mücadele’de Nevşehir”, Hayat Tarih Mecmuası, c. 1, Sayı: 3, Sıra: 123, Yıl: 1, (Mart 1975), s. 17-19.

 

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Bir Lise Öğrencisinin Milli Mücadele Anıları, İstanbul: Varlık Yayınevi, 1971.

 

Yalçın, Hüseyin, Uşak Yöresi Kurtuluş Savaşı Hatıraları, Ankara: Kişisel Yayınevi, 2012.

 

Yavuz, Resul, İşgalin Sancılı Yılları, İstanbul: Akis Kitap, 2012.

 

Yazgı, Halil (der.), Mardin'li Üç Esir Bacanak. İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları, 2016.

 

Yazgan, Ziya. 55. Tümenin Harekâtına Dair Hatıralar.

 

Yazman, M. Şevki, Anadolunun İşgali, İstanbul: Berikan Yayınları, 2004.

 

Yazman, Şevki. Büyük Taarruz Nasıl Oldu. İstanbul: Akşam Yayınları, 1933.

 

Yazman, Şevki. İstiklal Savaşı Nasıl Oldu. İstanbul: Akşam Yayınları, 1934.

 

Yener, Şakir Sabri. Antep Fransız Harbi Hatıralarından: Vatan Bizi Dellal Etti Hocam!, GKD IV/38 (10.2.1961) 9-10. 15.

 

Yener, Şakir Sabri. Gaziantep Savunmasında: Tahir Çavuş'un (Tahir Kaleli) Anıları, GKD IX/102 (10.6.1966) 21-22.

 

Yetkin, Hulusi. Gaziantep Kahramanları İle Başbaşa, Ahmet Apaydın, GKD 11/16 (10.2.1959) 12-16.

 

Yetkin, Hulusi. (Der.), Gaziantep Savaşı Hatıralarından Derlemeler, Işık Matb., Gaziantep 1962. Ahmet Apaydın, 17-26; Şakir Sabri Yener 27-32; Nakıp Ali 32-34; Behzat Mamalıoğlu, 35-38; Ali Nadi Ünler, 43; Mustafa Güzelhan, 101-135.

 

Yetkin, Sabri, “Ali Hikmet Paşa’nın Günlüklerinden Milli Mücadele’ye Bakış”, Toplumsal Tarih, Sayı: 85, (Ocak 2001), s. 6-16.

 

Yılmaz, Meşruke, Konya'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Mümtaz Bahri Koru, İstanbul: Çizgi Kitabevi, 1961.

 

“Yunanistan Kaçan Bir Esirimizin Anlattıkları”, Akşam, 20 Eylül 1922.

 

“Zeki Paşa İle Mülakat”, Tasvir-i Efkâr, 2 Haziran 1921.