Sina - Filistin Cephesi

Arıkan, İbrahim, Osmanlı Ordusunda Bir Nefer Bir Mehmetçiğin Çanakkale - Galiçya - Filistin Cephesi Anıları, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010

 

Aronsohn, Alexander, Türk Ordusuyla Filistin'de, çev. Necmettin Alkan, İstanbul: Selis Kitaplar, 2003.

 

Atay, Falih Rıfkı. Atatürk’ün Bana Anlattıkları Mustafa Kemal’in Ağzından Vahidettin. İstanbul: Pozitif Yayınları, 2006. 

 

Atay, Falih Rıfkı, Ateş ve Güneş, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2009.

 

Atay, Falih Rıfkı, Zeytindağı, İstanbul: Pozitif Yayınları, 2013.

 

Bozkurt, Celil, Mersinli Cemal Paşa’nın Yaveri Yüzbaşı Cevat Rifat Bey’in Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi Hatıraları, der. Tuğba Tuğçe Gündoğan, İstanbul: Gündoğan Yayınları.

 

Cebesoy, Ali Fuat. Büyük Harpte Osmanlı İmparatorluğunun 1916-1917 Yılındaki Vaziyeti: Birüssebi-Gazze Meydan Muharebesi ve Yirminci Kolordu. İstanbul:Askeri Matbaa, 1938.

 

Cemal Paşa, Cemal Paşa Hatıralar, der. Alpay Kabacalı, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.

 

Çöl, Emin, Çanakkale-Sina Savaşları Bir Erin Anıları, İstanbul: Nöbetçi Yayınevi, 2009.

 

Çulcu, Murat (der.), Filistin Ricatı " Erkan-ı Harb Binbaşısı Vecihi Bey'in Anıları ", İstanbul: Arba Yayınları, 1993.

 

Derveze, İzzet, Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru, çev. Ali Benli, İstanbul: Klasik Yayınları, 2007.

 

Erden, Ali Fuat, Birinci Dünya Harbi'nde Suriye Hatıraları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2003.

 

Erkilet, Hüseyin Hüsnü Emir, Yıldırım, Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2002.

 

Fertan, Hasan Remzi, Hasan Remzi Fertan'ın Harp Hatıraları (Çanakkale, Kafkas, Filistin Cepheleri ve İstikal Harbi), yay. haz. Lokman Erdemir,  İstanbul: Bağcılar Belediyesi Kültür Yayınları, 2016.

 

Grobba, Fritz, Die Getreidewirtschaft Syriensund Palästinas seit Beginndes Weltkrieges, Hannover: Orient-Buchhandlung Heinz Lafaire, 1923.

 

Günay, Selahattin, Bizi Kimlere Bırakıp Gidiyorsun Türk? / Suriye ve Filistin Anıları, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.

 

Güralp, Şerif, Çanakkale Cephesinden Filistin'e / Bir Askerin Günlüğünden, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2003.

 

İnönü, İsmet. Hatıralar (Birinci Dünya Harbi). İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, 1999.

 

Kara, İlyas, Kalbimi Filistine Gömün, İstanbul: Yediveren Yayınları, 2011.

 

Kress, Von, Son Haçlı Seferi Kuma Gömülen İmparatorluk, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2008.

 

"Kumandanların Harp Hatıraları Atatürk Ön Safta Ateş Hattında”, Tan, 3 Kanun-ı Sani 1937.

 

McGilvary, Margaret, The Dawn of a New Era in Syria. Reading: Garnet Publishing, 2001.

 

Mirliva Sedat, Filistine Veda, çev. Kemal Gurulkan, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010.

 

Münim Mustafa. Cepheden Cepheye. İstanbul: Arma Yayınları, 1998.

 

Newton, Frances E., Fifty Years in Palestine. Londonand Brussels: Coldharbour Press Ltd.,1948.

 

Range, Paul,Vier Jahre Kampfums Heilige Land, Lübeck: Druckund Verlag von Charles Coleman, 1939.

 

Ricks, Thomas M., Turbulent Times in Palestine: The Diaries of Khalil Totah, 1886-1955. Jerusalemand Ramallah: TheInstitute of Palestine Studies&Passia, 2009.

 

Sorguç, İbrahim, Bu Defa Niçin Harp Edeceğimi Biliyorum, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

 

Şükrü Nail, Esaretten Zafere: Uşaklı Bir Muharip Gazi Şükrü Nail’in (Soysal) Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Hatıraları, Uşak: Uşak Akademi Kitap Dağıtım Pazarlama, 2012.

 

Torosyan, Yüzbaşı Sarkis, Çanakkale’den Filistin Cephesine, der. Ayhan Aktar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

 

Üzen, İsmet, 1.Dünya Harbinde Sina Cephesi ve Çöl Hatıraları, İstanbul: Selis Kitaplar, 2007.

 

Yengin, Sami, Drama'dan Sina-Filistin'e Savaş Günlüğü (1917-1918), Ankara: Günel Kurmay Başkanlığı, 2008.

 

Yılmaz, Faruk, General Allenby'nin Hatıratı Arap Ayaklanması ve Filistin'in Osmanlı'dan Kopuşu, İstanbul: İz Yayıncılık, 2013.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:1-5”, Tasvir-i Efkâr, 6 Temmuz – 10 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:6-8”, Tasvir-i Efkâr, 12 Temmuz – 14 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:9-10”, Tasvir-i Efkâr, 16 Temmuz – 17 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:11”, Tasvir-i Efkâr, 20 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:12-23”, Tasvir-i Efkâr, 22 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:14”, Tasvir-i Efkâr, 25 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:15-17”, Tasvir-i Efkâr, 27 Temmuz – 29 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:18”, Tasvir-i Efkâr, 31 Temmuz 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:19-21”, Tasvir-i Efkâr, 2 Ağustos – 4 Ağustos 1942.

 

Ziya Şakir, “Kanal Seferi no:22”, Tasvir-i Efkâr, 6 Ağustos 1942.